Dominik Duka: Morálka je víc než zisk

7. říjen 2012
Glosa Dominika Duky , Glosa Dominika Duky

Pančovaný alkohol zabíjel a mnoha lidem převrátil život. Stát přichází s řadou opatření, která omezí černý trh s alkoholem. Kromě známých faktů je třeba upozornit i na to, že nás tato kauza varuje před chamtivostí po zisku, která se nezastaví před ničím.

Už několikrát byl jsem tázán, zda katolická církev souhlasí s prohibicí. Podobně jsem byl často tázán, jaký je postoj církve k prodeji a užívání alkoholu. Vždyť i alkohol patří k návykovým drogám.

Dovolím si zmíněné otázky odlehčit. Jedno staré dictum říká, že čaj je nápojem buddhistů, káva muslimů a víno křesťanů. Dokonce existuje středoevropský výrok, že pivo je katolickým nápojem. Nebudu toto tvrzení vyslovovat nahlas. Nevím, jak bych dopadl v Polsku, v Irsku nebo v katolických zemích jižní Evropy.

Pocházím z kraje, který nemá specifický nápoj: ani víno, ani pivo, ani slavný destilát. Dokonce nemá ani proslavenou gurmánskou krmi. Profesor Piťha ve své knize o sv. Klimentu, hlavním patronu východočeské královéhradecké diecéze, říká, že je to určitý důsledek působení jednoty bratrské založené v Kunvaldu.

Zůstává pravdou, že křesťané a Židé z náboženského hlediska nejsou stoupenci prohibice jako takové. Také však nezakrývají problém přílišného holdování alkoholu, a to z jednoho důvodu – svobodný člověk musí jednat odpovědně, tedy eticky. Prohibice má být chápána jako dočasné opatření, které má především zabránit smrtelným otravám a vážným zdravotním poškozením. Myslím, že má být chápána jako rozumné a odůvodněné rozhodnutí naší vlády.

Zaráží mne, že hlavními viníky jsou často nazýváni ti, kteří jed do inkriminovaných láhví nenalili ani s výrobou a obchodem nepřicházejí do styku. Místo takovéhoto obviňování bych považoval za vhodné si uvědomit, že množství předpisů, ale ani kontrol nikdy nevyloučí nezodpovědné a v tomto případě musíme říct až přímo zločinné jednání.

Naopak je to spíš výzva k větší odpovědnosti nás všech. Tato kauza nás varuje před nemístnou chamtivostí po zisku, který je bezohledný a nemíní se zastavit před ničím. To není jen otázka alkoholu, to jsou nákupní horečky s podepisováním dlužních úpisů, hazardní hry, které zničily tolik domácností a způsobily bolest a škodu, ne-li v některých případech i sebevraždu. Morálka je víc a zajišťuje větší bezpečí než zvyšování počtu policistů a kontrol.

autor: Dominik Duka
Spustit audio