Díky Azylovému domu sv. Terezie v Karlíně si zhruba sto lidí odneslo balíčky s vánoční nadílkou

4. leden 2022

V Azylovém domě sv. Terezie v pražském Karlíně připravili během Vánoc lidem bez domova balíček s hygienickými potřebami a potravinami. Jaké služby centrum poskytuje, zjišťoval Dušan Vágai.

Azylový dům sv. Terezie pořádá tradiční setkání klientů, pracovníků a přátel Arcidiecézní charity Praha s názvem Modlitba za přežití zimy

„Dnes máme v azylovém domě akci pro lidi bez domova. Každoročně pořádáme Modlitbu za přežití zimy. Letos jsme to museli kvůli protikoronavirovým opatřením trochu upravit. Pro naše klienty máme připravené vánoční balíčky s hygienickými potřebami, sladkostmi, jídlem – např. šunka, salám, vánočka. Balíčky jim rozdáme, na cestu jim uděláme kávu a oni mohou zase odejít,“ říká sociální pracovnice Hana Štěpánová.

Na akci přišli nejen klienti denního nízkoprahového centra v Pernerově ulici v Karlíně, ale i lidé z terénu.

„Od pondělí do pátku vozíme klientům do Kobylis polévku. Během toho jim nabízíme tyto balíčky. Klienti z terénu nedochází pravidelně k nám do nízkoprahového centra, ale obsluhujeme je tím, že jim vozíme potraviny do terénu.“

Azylový dům sv. Terezie pořádá tradiční setkání klientů, pracovníků a přátel Arcidiecézní charity Praha s názvem Modlitba za přežití zimy

Praha má nejvyšší počet lidí bez domova. Celkový počet se odhaduje až na 3.500 lidí. Lidé bez přístřeší patří ke skupinám ohroženým koronavirem, a to kvůli chorobám a často i vyššímu věku. Jaký je zájem klientů o očkování proti covid-19 v Azylovém domě sv. Terezie v Karlíně?

„Tuto otázku řešíme každý týden s magistrátem na online poradách. Mohu říct, že v poslední době se zájem o očkování trochu zvýšil. A protože s magistrátem a s Centrem sociálních služeb spolupracujeme v rámci různých očkovacích center a očkujeme na našich zimních ubytovnách a krizových noclehárnách, mohu říci, že polovina našich klientů je očkovaná a zbytek půjde v dohledném termínu. Zájem tedy pociťujeme trochu větší, než když se s očkování začínalo.“

Azylový dům sv. Terezie pořádá tradiční setkání klientů, pracovníků a přátel Arcidiecézní charity Praha s názvem Modlitba za přežití zimy

Hana Štěpánová dále říká, Denní stacionář Arcidiecézní charity Praha v Karlíně pro klienty rozšířilo i zimní provoz:

„Od 1. prosince do 30. března rozšiřujeme provoz nízkoprahového denního centra. Pro klienty je otevřeno od 9 h do 17 h, včetně sobot a nedělí. Provozujeme s Centrem sociálních služeb a s Armádou spásy krizové zimní noclehárny. Letos provozujeme s Armádou spásy celodenní zimní ubytovnu 24/7, do které umístíme zhruba 64 klientů. Jsou i jiné noclehárny, např. v Michly. Terénní služba funguje, dispečink funguje, tedy o klienty je v zimě a hlavně v noci postaráno dobře.“

Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

Zločin na Zlenicích hradě

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...