Daňová reforma na Slovensku

18. listopad 2003

Od 1. januára 2004 nastávajú na Slovensku výrazné zmeny v daňovej oblasti, ktoré môžu byť zaujímavé aj pre našich poslucháčov. Slovensko sa, na rozdiel od Českej republiky, pred svojím vstupom do Európskej únie, rozhodlo urobiť potrebné zmeny naraz.

Česká republika má tento proces rozložený na trojročné obdobie. Mnohí českí podnikatelia však na Slovensku podnikajú, príslušníci slovenskej menšiny majú na Slovensku príbuzných, takže sa ich okrem iného dotýkajú zmeny dane z príjmu a dedičskej a darovacej dane. Napríklad dedičská a darovacia daň bola úplne zrušená, zavádza sa však jednotná 3% daň z prevodu a prechodu nehnuteľností. Pre tých, ktorí uvažujú o tom, že by napríklad v zdedenom domčeku mohli prežiť časť roka, treba upozorniť, že od l. januára bude na Slovensku jednotná 19% daň z pridanej hodnoty, ktorá sa bude vzťahovať aj na základné životné potreby. Do konca roku je to ešte 14%.

Bežné životné náklady teda vzrastú. Radových občanov to príliš nepotešilo, ale zdá sa, že lepšie podmienky čakajú predovšetkým na veľkých podnikateľov. Slovenský parlament totiž schválil zmeny pri zdaňovaní príjmu fyzických i právnických osôb. Opäť je to rovná sadzba dane vo výške 19%. Nebude sa teda zvyšovať v závislosti od dosiahnutého príjmu živnostníka alebo firmy, ale všetci zaplatia 19% z dosiahnutého zisku.

Slovenský minister financií Ivan Mikloš očakáva, že daňová reforma naštartuje na Slovensku podnikanie a priláka zahraničných investorov. V tejto súvislosti sa dokonca objavili úvahy o tom, že by niektoré spoločnosti mohli svoje centrály z okolitých krajín presťahovať na Slovensko.

Tých zmien, ktoré prináša daňová reforma na Slovensku je nepochybne oveľa viac. My sme len chceli upozorniť, že k nim dochádza a každý, kto má na Slovensko užšie osobné či podnikateľské väzby, by im mal venovať pozornosť.

autor: dsl
Spustit audio

Více z pořadu