Cudzinici a požičiavanie kníh

9. červen 2009

V Českej republike študuje mnoho mladých Slovákov. Patrí medzi nich aj jeden z našich poslucháčov, 27-ročný Jozef z Nitry, ktorý v Prahe býva a pracuje a zároveň si na Karlovej univerzite robí doktorát. Potrebuje k tomu, prirodzene, mnoho odbornej literatúry, a tak nedávno zašiel do Klementína. Avšak v Národnej knižnici nepochodil. Knihu, ktorú potreboval, síce mali, avšak domov mu ju nepožičali. Má pocit, že je to tým, že je cudzinec. Či je to skutočne tak, zisťovala Darina Sládečková, dobrý večer, vitajte v štúdiu.

Sládečková: Ďakujem, dobrý večer. Nie je to tak. Podľa vedúceho oddelenia služieb Národnej knižnice dr. Hanuša Hemolu, táto inštitúcia nie je koncipovaná ako univerzitná knižnica, a tak si drvivú väčšinu ich knižného fondu možno požičať iba do študovne. A len asi 5 % požičiavajú aj domov. Takže väčšinu kníh by mimo budovu nedostal nikto, teda ani domáci český občan. Mnohí, ktorí nie sú s princípom tejto inštitúcie oboznámení, sú sklamaní, no a cudzinci, v dôsledku nedostatku informácií, to môžu považovať za určitý druh diskriminácie.

Moderátor: Riešením teda je, pracovať v tamojšej študovni, alebo skúsiť šťastie v nejakej inej knižnici...

Sládečková: Napríklad v Mestskej knižnici v Prahe. Podľa pracovníčky oddelenia komunikácie Kateřiny Bajo, môže prísť ako tzv. návštevník bez toho, že by sa registroval ako čitateľ. Môže sa oboznámiť s knižnicou, prejsť si jednotlivé tituly a ak tam nájde pre seba niečo zaujímavé, môže sa zaregistrovať a knihy si vypožičať. Mestská knižnica na rozdiel od Národnej je na požičiavanie domov zariadená. Výnimkou môžu byť niektoré vzácne exempláre, alebo tituly, ktoré majú vo veľmi malom počte.

Moderátor: Čitateľský preukaz dostane bez problémov, hoci nemá v Česku trvalý pobyt?

Sládečková: Áno, bude stačiť, keď ako občan jednej z krajín Európskej únie predloží doklad, ktorý potvrdzuje, že je usadený na území EÚ. Podľa Kateřiny Bajo pražská Mestská knižnica má bohaté cudzojazyčné fondy, či už beletrie alebo odbornej literatúry. Chodí tam veľké množstvo cudzincov a existuje tam tiež napríklad aj anglický čitateľský klub.

Moderátor: O požičiavaní kníh cudzincom v Českej republike sme hovorili s Darinou Sládečkovou. Ďakujem a dopočutia.

Sládečková: Dopočutia.

autor: dsl
Spustit audio

Více z pořadu