Amnesty International: Česká policie přistupuje laxně k protiromským útokům

8. duben 2014
Stalo se dnes

Na řadě míst Evropy Romové stále čelí rasistickým útokům a místní úřady jim často jen přihlíží. Stojí ve zprávě, kterou dnes na Mezinárodní den romů vydala organizace Amnesty International. Kritika se snáší hlavně na Francii, Řecko a taky Česko. Podle Amnesty zdejší policie přistupuje k protiromským útokům příliš lhostejně.

Laxní přístup českých policistů údajně potvrdily například loňské pochody radikálů i místních obyvatel v Českých Budějovicích. Podle ředitele Agentury pro sociální začleňování Martina Šimáčka se jedná o oprávněnou kritiku.

„Do značné míry oprávněná je, Romové čelí jednak nevraživosti, vidíme, že 9 z 10 Čechů nemá rádo Romy a vyslovuje se tak,“ říká.

Na druhou stranu je zde patrný i určitý pokrok ze strany policie.

„V souvislosti s pochody vidíme zlepšení práce policie, ochranu bez ohledu k příslušnosti k menšině. Bezpochyby vidím pokrok. Když srovnávám meziročně, jak se to vyvíjí, tak vidím, že policie se více profesionalizuje a snaží se být nestranná,“ dodává.

Podle Jiřího Pětiokého z Odboru bezpečnostní politiky ministerstva vnitra je zpráva Amnesty International na adresu České republiky možná až příliš přísná.

„Zprávu jsem četl a vyznívá velmi dramaticky. Aniž bych to chtěl nijak podceňovat, tak si myslím, že to tak zlé v Česku není. Mám pocit, že optika Amnesty International je v tomto směru velmi citlivá, a když jsem zprávu četl, tak v ní chyběla reakce i jiných subjektů. Domnívám se, že by bylo dobré, kdyby v ní zazněla i kritika ze strany policie nebo ministerstva vnitra,“ vysvětluje.

„Nicméně informace, které ve zprávě zazněly, jsou vážné a my je rozhodně nebereme na lehkou váhu a budeme se jimi zabývat,“ dodává Jiří Pětioký.

I přes zlepšení v řadách policie se počet protiromských útoků nesnižuje, incidentů naopak spíše přibývá. Podle Martina Šimáčka to souvisí mimo jiné s hospodářskou krizí, zhoršenou situací romské menšiny i tradičním rasismem vůči romským komunitám.

Amnesty International nepředkládá jednoznačné řešení situace, cestu ke zlepšení si musí každá země najít sama.

„Je zapotřebí, aby autority, ať už policie nebo starostové a další vysocí představitelé, vysvětlovaly a přicházely na veřejnost s návrhy konstruktivního řešení, ať už v případě trestné činnosti nebo v případě napětí mezi menšinou Romů a většinovou společností,“ myslí si Martin Šimáček.

Romský chlapec
autoři: ves , Anna Maňourová
Spustit audio