Ako je to s vyplácaním sociálnych dávok?

3. únor 2004

V minulej Dobrej rade sme sa dozvedeli, že ak slovenský občan, pracujúci v Českej republike u českého zamestnávateľa, príde o prácu a chce poberať podporu v nezamestnanosti, musí sa vrátiť do miesta svojho trvalého pobytu na Slovensku a zaregistrovať sa na príslušnom úrade práce.

V tejto súvislosti sa na nás niekoľkí naši poslucháči obrátili s otázkou ako je to s vyplácaním sociálnych dávok vo všeobecnosti. Môžu ich v Česku poberať aj slovenskí občania?

Nedávno sa v Českej republike o tejto téme hovorilo s dosť veľkými obavami v súvislosti s očakávaným prílivom slovenských Rómov. Niektoré české média upozorňovali, že to môže výrazne zahýbať systémom sociálnych dávok v Českej republike. A hoci príslušní odborníci zdôrazňujú, že v tomto zmysle sa niet čoho obávať, u časti verejnosti stále vládnu obavy.

"Dávky sociální péče se poskytují jen osobám, které mají na území České republiky trvalý pobyt. Výjimečně lze dávku podle zákona o sociální potřebnosti poskytnout nezletilému cizinci bez trvalého pobytu, a to v nezbytném rozsahu, jestliže mu hrozí vážná újma na zdraví nebo je ohrožená jeho řádná výchova a pomoc nelze poskytnout podle zvláštních předpisů," prezradil nám Vladimír Hrubý z českého ministerstva práce a sociálnych vecí.

Ešte raz zdôrazňujem, že základnou podmienkou pre poskytnutie sociálnych dávok z českej strany je trvalý pobyt. A ten, ako vieme, získať vôbec nie je jednoduché. Takže ani slovenskí Rómovia na tieto dávky nemajú nárok a väčšinou sa o nich musia postarať príbuzní žijúci v Česku. Čo je samozrejme už iný problém.

Dobrá správa je, že táto migrácia český systém sociálnych dávok neohrozí. Zmeny však môžu nastať po vstupe oboch krajín do Európskej únie. Tomu budeme venovať v niektorej z ďalších Dobrých rád.

autor: dsl
Spustit audio

Více z pořadu