Zasaď strom!

12. září 2023

Stromy fungují jako klimatizace a zároveň vstřebávají oxid uhličitý. Jejich sázení, z hlediska klimatu, je zásadní zvlášť ve městech a v otevřeném prostranství.

Co říkají čísla?

Pás zeleně široký pouhé 3 m → může snížit hlučnost až o 25 %

Mladý stromek vstřebá → až 6 kg CO2 ročně

Jak se výzva podařila splnit našim osobnostem?

Moderátorka Adéla Gondíková má sice doma upravenou zahradu s nakrátko střiženým trávníkem, ale levanduli nechává včelkám a teď se rozhodla vytvořit úkryt pro přirozené predátory mšic! Jak se jí to povedlo?

Víte, že:

… sázení stromů a rozšiřování zeleně je důležité při snižování dopadu klimatických změn. Vždy ale musíme dobře promyslet, kde strom a zeleň sázíme, aby to pomohlo lidem nebo krajině.

Stromy fungují jako klimatizace a zároveň vstřebávají oxid uhličitý. Jejich sázení, z hlediska klimatu, je zásadní zvlášť ve městech a v otevřeném prostranství.

Na druhou stranu na koloběhu kyslíku se stromy moc nepodílejí. Jsou to hlavně mořské ekosystémy. Stromy kyslík sice produkují, ale během svého života a při rozkladu spoustu kyslíku také spotřebují.

Shrnutí užitků stromů

 • Retence srážkové vody a regulace odtoku
 • Zvyšování kvality vody
 • Regulace teploty a mikroklimatu
 • Regulace kvality ovzduší
 • Protierozní funkce
 • Protihluková funkce
 • Ukládání uhlíku (až třetinu uloží pod zem)
 • Produkce biomasy
 • Produkce plodin
 • Rekreační funkce
 • Nárůst estetické hodnoty
 • Nárůst hodnoty okolních nemovitostí
 • Tvorba biotopu a podpora biodiverzity
 • Pozitivní vliv na zdraví

Příroda ale nejsou jen stromy:

Za posledních 30 let zmizelo v Evropě víc než 25 % všeho hmyzu. Přitom je zásadní pro fungování ekosystémů, na nichž lidstvo závisí: právě hmyz opyluje rostliny, ale také tvoří základní potravinové pyramidy a současně v přírodě likviduje odpad. Některé druhy hmyzu fungují jako přirození predátoři proti přemnoženým škůdcům – ano i hmyz si jde vzájemně po krku!

PODPOŘTE HMYZ! Vyrobte si:

 • Škvorník – příbytek pro škvory, kteří hubí mšice
 • Broukoviště - obyčejné mrtvé dřevo a silnější klacky naházené na hromadě
 • Divočina - Nejlepší způsob, jak podpořit biodiverzitu je dát přírodě přirozený prostor. Třeba tím, že část zahrady necháte dlouhodobě ležet zcela ladem, nebudete ji sekat ani jinak do ní zasahovat.
 • Motýlí louka - Ostrůvky motýlích luk mohou ozdobit i pečlivě opečovávané zahrady.

Inspiraci najdete zde

autoři: Šárka Fenyková , Jan Smrčka , agf | zdroje: lupa.cz , ekoskola.cz
Spustit audio