V pondělí se otevřou brány škol včetně těch církevních

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Druháci v Bratrské škole

Prázdniny končí a to znamená návrat dětí, žáků studentů do školních lavic všech druhů škol –od státních přes soukromé až po církevní. Zaměřme se na ty posledně jmenované.

V novodobé historii České republiky mají církevní školy již 23 letou tradici . A je o ně stále zájem, jen Česká biskupská konference jich eviduje 127, i když není jejich zřizovatelem, jak vysvětluje Martin Čech, vedoucí sekce církevního školství při ČBK.

„ČBK nezaštiťuje přímo ve smyslu zřizovatelské funkce žádnou školu, respektive jednu, je to seminář v Olomouci. Jinak hlavními katolickými zřizovateli jsou diecéze, následují řády, řehole, ale i farnosti. V případě Českobratrské církve evangelické je zřizovatelem ústředí církve a pak velkým protestantským zřizovatelem je Diakonie ČCE.“

Žáci Bratrské školy

A jak vidí budoucnost těchto škol?

„Budoucnost církevních škol vidím dobře a samozřejmě to dá velkou práci. Tím až tak nemyslím své pracovní nasazení, ale hlavně to pracovní nasazení lidí v terénu. Za to jim moc děkuju a přeju jim krásný další školní rok. Budoucnost vidím dobře.“

Druháci v Bratrské škole

Jednou z prvních církevních škol z protestantského prostředí byla Bratrská škola, která navazovala na školy Jednoty bratrské a učení Jana Amose Komenského. Dnes sídlí nedaleko stanice metra Nádraží Holešovice v Praze. Jak se jim daří udržovat myšlenky, se kterými byla škola založena, to už nám poví paní ředitelka Pavlína Radová.

„Myslím, že jsme takovou raritou, že máme pouze 5 tříd. Ale ve 3 třídách máme i asistentky. A ty asistentky jsou proto, že ty integrace jsou tak náročné, že by to sám učitel nezvládl. Takže ve 3 třídách máme dva pedagogy. A v těch ostatních ty integrace taky máme, ale je to lépe zvladatelné a tam jsme zase limitovaní počtem dětí ve třídě a ten nepřekračuje 20.“

V čem spočívá specifikum církevní školy?

Druhák v Bratrské škole

„V tom, že tady máme pana faráře od Jákobova žebříku, který chodí jednou za měsíc. A nemáme to jako předmět, náboženství, nazýváme to biblickou hodinou a ten pan farář si bere buďto hodiny českého jazyka, nebo prvouky. A jednou za měsíc vstupuje a vede takzvanou biblickou hodinu.“

A jak je to se zájmem o vaši školu?

„Zájem je veliký a vlastně nám stále přibývají víc rodiče, kteří nejsou zařazení v žádné církvi. A důvody, proč sem děti dávají, jsou dva. Jeden je, že jsme rodinná škola, že oni chtějí mít přehled o vzdělání svého dítěte, oni nechtějí zůstávat za dveřmi. Můžou vejít, protože jsme malincí a všechny rodiče známe.“

Druháci v Bratrské škole

A ten druhý důvod?

„To, že říkají, že sami nemůžou předat dětem víru a že jsou strašně rádi, že ty děti se s tím ve škole setkají a udělají si pak na to svůj názor a můžou si pak vybrat. A je čím dál víc rodičů, kteří chtějí, aby ty děti s tím byly seznámeny, protože oni jim to jako rodina nemohou předat.“