U zrodu Muzea romské kultury stál i první romský historik v Československu Bartoloměj Daniel

8. leden 2022

Před několika dny skončil rok, kdy si Muzeum romské kultury připomínalo 30. výročí od svého založení. Za ta léta dokázalo zřídit čtyři pobočky, shromáždit 65 tisíc sbírkových předmětů a přivítat více než 300 tisíc návštěvníků. My vám teď představíme osobnost, která stála u zrodu tohoto muzea a vloni získala jeho cenu za celoživotní přínos pro dokumentaci, výzkum, popularizaci a prezentaci kultury, řemesel, jazyka a historie Romů.

Cenu Muzea romské kultury za rok 2021 obdržel in memoriam Bartoloměj Daniel, první romský absolvent studia historie a první romský historik v českých zemích. Narodil se v roce 1924 v západoslovenském Šaštíně v rodině kováře a už během studia českých dějin a archivnictví na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy se zaměřoval na dějiny Romů. Tomuto svému odbornému zaměření se mohl věnovat až v době existence Svazu Cikánů-Romů v letech 1969–1973. Ředitelka Muzea romské kultury Jana Horváthová o něm říká.

Jana Horváthová: „Bartoloměj Daniel byl legenda ještě předtím, než v roce 1991 Muzeum romské kultury vzniklo a to proto, že už ve Svazu Cikánů-Romů na konci 60. let byl tou vůdčí osobností, která začala vytvářet sbírky pro chystané muzeum. Jezdil do terénu a zejména vytvořil unikátní sbírku starého romského kovářství, která se naštěstí také dochovala a kterou jsme získali do našich sbírek, když jsme muzeum založili.“

Činnost Svazu Cikánů-Romů však ukončil komunistický režim, Bartoloměj Daniel byl spolu s řadou dalších jeho členů prohlášen za disidenta a v období normalizace se živil v různých dělnických profesích. Na lepší časy se začalo blýskat až v roce 1991 při založení Muzea romské kultury.

Jana Horváthová: „Jak jsme pana Daniela znovu přemluvili ke spolupráci s muzeem, to byla práce mého otce inženýra Karla Holomka, který Bartoloměje Daniele znal právě ze Svazu, protože sám byl vedoucím kovářské dílny v Nevo Dromu ve svazu. Věděl dobře, že když chceme zakládat muzeum, tak bez Bartoloměje by to bylo pokulhávající, ale pan Bartík už byl v té době poměrně znechucený, nevěřil tomu, že by se to mohlo podařit, protože zažil ten velký neúspěch při likvidaci Svazu a při rozprášení těch sbírek. Tehdy ještě netušil, že ta sbírka kovářství se ještě někde najde a bude potom uložena v našem zlatém fondu. Takže náš otec ho přesvědčil a Bartoloměj začal pro muzeum velmi nadšeně pracovat. Byl to skutečný buditel, kterého Romové milovali, protože on dokázal těmi příběhy z dějin Romů lidi nadchnout. Já si myslím, že on byl z rodu paramisarů, těch pohádkářů, protože on dokázal tak poutavě o té historii vyprávět, že to Romové měli hodně rádi, takže na něj dodnes i na Facebooku vzpomínají, a to je dobře.“

Bartoloměj Daniel napsal také knihu, jak v laudatiu při předávání ceny zmínila moderátorka večera Alica Sigmund Heráková.

Alica Sigmund Heráková: „V roce 1994 vydala Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci jeho monografii Dějiny Romů. Tato kniha byla oceňovaná především pro svůj popularizační přínos. Nejen z této práce je ale znát jeho bytostný vztah k romské identitě, k romství. První romský historik v českých zemích, skromný a pracovitý člověk, hrdý Rom Bartoloměj Daniel docházel do Muzea romské kultury až do konce svého života. V pátek 9. listopadu 2001 se naposledy rozloučil se svými kolegy. Rozpracovaný článek na jeho stole už zůstal nedokončený.“

Bartoloměj Daniel byl prvním romským autorem v Česku, který publikoval dílo o dějinách Romů. Kniha Dějiny Romů se dočkala i překladu do němčiny.

Spustit audio