Studovat na VŠ kombinaci oborů je žádoucí. A romistika je pro dvouobor skvělou volbou

5. leden 2021

Romistika je obor zaměřený na studium jazyka, historie a kultury Romů v Česku i zahraničí. Studovat ji lze na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Přihlášky se podávají do konce února.

Do konce února 2021 je možné podat prihlášku ke studiu na některý z oborů na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, včetně romistiky. Tu lze studovat samostatně, ale rovněž kombinovaně se všemi obory na FF UK, které takovou kombinaci samy umožňují – a takových je naprostá většina.

Potenciál romistiky coby součásti kombinovaného studia potvrzují výrazné osobnosti profilových oborů Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.    

„Někteří pedagogové Ústavu obecné lingvistiky se romštinou zabývají a mezi oběma obory existuje čilá spolupráce, často na projektech, do kterých se mohou zapojit i studenti,“ říká současný ředitel Ústavu obecné lingvistiky Viktor Elšík. „Výzkum romštiny přináší obecné lingvistice cenné podněty, například v oblasti jazykového kontaktu.“

Matěj Spurný, který přednáší na Ústavu hospodářských a sociálních dějin FF UK, vidí v propojení studia romistiky a historie velký potenciál. „Romistika je jedním z oborů zásadních pro porozumění sociální dynamice na území českých zemí i širšího středoevropského prostoru. Absolventi, kteří mají detailní vhled do romské kultury a zároveň budou její minulost umět dobře historizovat, mají velký potenciál v budoucnu přispět k reflexi moderních dějin naší části Evropy.“

Romistika je na FF UK součástí Katedry středoevropských studií – další možnosti kombinace nabízejí i další specializace katedry, tedy hungaristika, polonistika a slovakistika. „Na území bývalých Uher žila a žije nejpočetnější romská menšina ve střední Evropě. Dlouholeté kontakty přirozeně vzájemně ovlivňovaly vývoj romského i maďarského jazyka, jakož i kultury obecně,“ shrnuje početné spojnice hungarista a překladatel Evžen Gál. „V kombinaci romistiky a hungaristiky není nouze o velmi vzrušující, zajímavé a důležité otázky v oblastech lingvistického, literárního, historického i sociologického výzkumu.“

Studium romistiky je mimo jiné prostorem pro setkávání romských a neromských studentů, rodilých mluvčích romštiny i lidí, který se jazyk teprve učí. Studentům nabízí nové pohledy na svět a společnost, ve které žijí. Změna perspektivy a inspirace, které přináší, jsou právě tím, co napomáhá nejen rozvoji jednotlivých vědeckých oborů a disciplín obecně, ale co je významným přínosem právě pro studenty a jejich další profesní i osobní rozvoj a uplatnění.   

autor: Barbora Němcová
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Když vás chytne klasika, nikdy vás už nepustí. I kdybyste se před ní plazili.

Petr Král, hudební dramaturg a moderátor Českého rozhlasu

Nebojte se klasiky!

Nebojte se klasiky!

Koupit

Bum, řach, prásk, křup, vrz, chrum, švuňk, cink. Už chápete? Bicí! Který nástroj vypadá jako obří hrnec ze školní jídelny potažený látkou? Ano, tympán! A který připomíná kuchyňské police? A který zní jako struhadlo? A který jako cinkání skleničkami? A který zní jako vítr?