Studovat na VŠ kombinaci oborů je žádoucí. A romistika je pro dvouobor skvělou volbou

5. leden 2021

Romistika je obor zaměřený na studium jazyka, historie a kultury Romů v Česku i zahraničí. Studovat ji lze na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Přihlášky se podávají do konce února.

Do konce února 2021 je možné podat prihlášku ke studiu na některý z oborů na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, včetně romistiky. Tu lze studovat samostatně, ale rovněž kombinovaně se všemi obory na FF UK, které takovou kombinaci samy umožňují – a takových je naprostá většina.

Potenciál romistiky coby součásti kombinovaného studia potvrzují výrazné osobnosti profilových oborů Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.    

„Někteří pedagogové Ústavu obecné lingvistiky se romštinou zabývají a mezi oběma obory existuje čilá spolupráce, často na projektech, do kterých se mohou zapojit i studenti,“ říká současný ředitel Ústavu obecné lingvistiky Viktor Elšík. „Výzkum romštiny přináší obecné lingvistice cenné podněty, například v oblasti jazykového kontaktu.“

Matěj Spurný, který přednáší na Ústavu hospodářských a sociálních dějin FF UK, vidí v propojení studia romistiky a historie velký potenciál. „Romistika je jedním z oborů zásadních pro porozumění sociální dynamice na území českých zemí i širšího středoevropského prostoru. Absolventi, kteří mají detailní vhled do romské kultury a zároveň budou její minulost umět dobře historizovat, mají velký potenciál v budoucnu přispět k reflexi moderních dějin naší části Evropy.“

Romistika je na FF UK součástí Katedry středoevropských studií – další možnosti kombinace nabízejí i další specializace katedry, tedy hungaristika, polonistika a slovakistika. „Na území bývalých Uher žila a žije nejpočetnější romská menšina ve střední Evropě. Dlouholeté kontakty přirozeně vzájemně ovlivňovaly vývoj romského i maďarského jazyka, jakož i kultury obecně,“ shrnuje početné spojnice hungarista a překladatel Evžen Gál. „V kombinaci romistiky a hungaristiky není nouze o velmi vzrušující, zajímavé a důležité otázky v oblastech lingvistického, literárního, historického i sociologického výzkumu.“

Studium romistiky je mimo jiné prostorem pro setkávání romských a neromských studentů, rodilých mluvčích romštiny i lidí, který se jazyk teprve učí. Studentům nabízí nové pohledy na svět a společnost, ve které žijí. Změna perspektivy a inspirace, které přináší, jsou právě tím, co napomáhá nejen rozvoji jednotlivých vědeckých oborů a disciplín obecně, ale co je významným přínosem právě pro studenty a jejich další profesní i osobní rozvoj a uplatnění.   

autor: Barbora Němcová
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Víte, kde spočívá náš společný ukrytý poklad? Blíž, než si myslíte!

Jan Rosák, moderátor

slovo_nad_zlato.jpg

Slovo nad zlato

Koupit

Víte, jaký vztah mají politici a policisté? Kde se vzalo slovo Vánoce? Za jaké slovo vděčí Turci husitům? Že se mladým paním původně zapalovalo něco úplně jiného než lýtka? Že segedínský guláš nemá se Segedínem nic společného a že známe na den přesně vznik slova dálnice? Takových objevů je plná knížka Slovo nad zlato. Tvoří ji výběr z rozhovorů moderátora Jana Rosáka s dřívějším ředitelem Ústavu pro jazyk český docentem Karlem Olivou, které vysílal Český rozhlas Dvojka.