Rozhovor s velvyslancem České republiky při EU Pavlem Teličkou

6. listopad 2003
Ozvěny dne

Jan Pokorný zdraví po rozhlasové lince velvyslance při Evropské unii Pavla Teličku. Který je ve své pracovně v sídle mise České republiky v Bruselu. Dobrý den. Po včera zveřejněné zprávě Evropské komise je zřejmé, že žádná kandidátská země nebude vyřazena a všechny do Evropské unie za půl roku vstoupí. Co myslíte, může to být pro české politiky i zpráva, po níž ustane aktivita tažená svého času zejména Pavlem Rychetským?

Host (Pavel Telička): Dobré ráno. Zdravím vás do Prahy. Host (Pavel Telička): Nedomnívám se. Myslím si, že jsme všichni věděli před touto zprávou, že deset zemí přistoupí k Evropské unii. Ta zpráva se přece jenom významem liší od těch předchozích. Je to zpráva, která dolaďuje nebo doporučuje určitá doladění, odstranění určitých nedostatků tak, aby jednotlivé země plnily členské závazky. Zároveň může být signálem jednotlivých oblastí, kde by do budoucna mohla komise plnit svou institucionální roli. To znamená, třeba i odstartovat řízení k ochranným opatřením vůči takové zemi. A k vaší otázce, já bych to považoval za chybu. Naopak bych považoval tu zprávu za výzvu, abychom doladili, odstranili a byli v pozici spíše upozorňovat nedostatky jiných zemí, třeba i současných členských států a požadovat od komise nápravu ve vztahu k nim a třeba i ta ochranná opatření.

Moderátor (Jan Pokorný): A teď k vaší odpovědi. Tam bych připomněl, že případné sankce vůči novým členským zemím v tříletém přechodném období by se, pokud vím, lišily od těch nynějších jímž předcházejí třeba až dvě varování. Je to tak?

Host (Pavel Telička): Ano. Já si myslím, že ta hodnotící zpráva je jakýmsi posledním takovým varováním. A představuje návod, jak odstranit tyto nedostatky. Pak už by platily obvyklé procedury, které platí i pro současné členské státy.

Moderátor (Jan Pokorný): Vy už jste to naznačil, pane velvyslanče, jak by byla ovlivněna další vyjednávání, kdyby se všechny nedodělky nepodařilo odstranit?

Host (Pavel Telička): Tak samotná jednání myslím si, že by zásadním způsobem nebyla ovlivněna, protože ta jednání už dnes nejsou mezinárodní Evropskou unií, ale my jednáme uvnitř unie o jednotlivých otázkách. Takže to by mělo svůj specifický mechanismus. A pokud neodstraníme k 1.5. ten či onen problém, tak komise vyhodnotí závažnost toho problému, posoudí, případně členské státy se do toho mohou takříkajíc obout. A budou spuštěny v souladu s příslušnými procedurami kroky, které mohou vést až k rozhodnutí o uvalení ochranného opatření vůči tomu kterému členskému státu. Což ho omezí na jeho právech a může mít konkrétní dopad pro jeho fungování na vnitřním trhu. A já si myslím, že tomu chceme zabránit. Spíš bychom měli chtít být v pozici, že budeme poukazovat, že i současné členské státy nejsou perfektní a že tam jsou problémy a ty mohou mít negativní dopad pro nás. Proto bychom měli chtít po komisi a po dalších příslušných orgánech, aby naléhaly na odstranění nedostatků na jejich straně.

Moderátor (Jan Pokorný): Například které nedostatky máte na mysli?

Host (Pavel Telička): Tak je, je myslím všeobecně známo, že úroveň nebo rychlost při přijímání právních norem na straně členských států se liší. A je to vyjadřováno i percentuálně. Jsou země, které mají přes 90 procent, téměř 100 procent právních norem transportovaných. Jsou takové, které mají jaksi problémy. A jsou to velmi často velmi technické normy v oblasti vnitřního trhu.

Moderátor (Jan Pokorný): Možná ještě horší věc. Teď se bavíme o datu našeho vstupu 1. května 2004 a zejména o těch třech oblastech, které naznačila Evropské komise, že by se měly ještě zlepšit. Ale, co se stane když od roku 2004 nebude platit zákon o veřejných zakázkách u nás?

Host (Pavel Telička): Tak samotná zpráva toto říká celkem jasně. Pokud nebude přijat nový zákon o veřejných zakázkách a víme, že prošel zatím Poslaneckou sněmovnou, tak to bude mít konkrétní ... v oblasti čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů. Jinými slovy, nebude-li tento zákon platit a nebude-li v rovině zcela slučitelné s právním řádem evropských společenství, tak nebudeme mít nárok na to, nechávat a v uvozovkách řečeno proplácet konkrétní projekty v oblasti strukturálních fondů. To znamená, přišli bychom o finanční prostředky, které se dnes nedají kvantifikovat, ale tento dopad by to pochopitelně mělo. A ta zpráva to říká zcela, zcela jasně.

Moderátor (Jan Pokorný): Legislativní proces u nás je nicméně zastíněn reformou veřejných rozpočtů, částečně i schvalováním rozpočtu na příští rok. Odvážíte se říct, že ony chybějící normy prostě musí Česká republika přijmout?

Host (Pavel Telička): No musí? Já si myslím, že je v našem zájmu, abychom plnili své závazky. My jsme měli možnost říci, že ten či onen závazek je pro nás problematický a že požadujeme přechodné období a proto jsme taky taková přechodná období vyjednávali. A tam, kde jsme ho nevyjednali, prostě jsme o něj nežádali, tak tam ten závazek platí. A chceme-li vyžadovat toto od ostatních, musíme to plnit sami. To znamená, ano, je to v rovině, že musíme, pokud navíc nechceme, abychom byli potom omezeni na našich právech v té dané oblasti. Když zmíníme jedno z těch černých světel kupříkladu a to je vlastně ta otázka uznávání dokladů o vzdělání, ta legislativa v oblasti kvalifikací, tak pokud nebude ta příslušná legislativa přijata a nebude slučitelná, tak to bude mít konkrétní dopad pro naše občany při pohybu coby pracovní síly. To znamená, budou mít problémy při ucházení se o pracovní místo na vnitřním trhu.

Moderátor (Jan Pokorný): Už jste o tom mluvil. Řekněme na dosah jsou peníze ze strukturálních fondů, z takzvaného kohezního fondu, jde o desítky miliard. Někdy člověk ale nemá jasno v tom, zda máme dost smělých a kvalitních projektů, na něž bychom ty peníze mohli dostat? Jak to vidíte vy?

Host (Pavel Telička): Neumím toto vyhodnotit a ostatně už jsem se v té věci názorově střetl s některými kolegy v Praze. Ale nepovažuju se za kompetentního k tomu, abych vyhodnotil ty projekty. Projekty budou vyhodnocovat příslušné orgány a samozřejmě na to bude dohlížet i komise.

Moderátor (Jan Pokorný): V čem spočíval, promiňte, ten váš názorový střet?

Host (Pavel Telička): Já jsem registroval názor jednoho kolegy v Praze v příslušném resortu, že máme dostatek kvalitních projektů. Já jsem se pouze snažil říci, že doufám, že tomu tak je, ale že to nebudeme jen my, kteří toto budou vyhodnocovat. A že samozřejmě ne vždy naše představa o kvalitě může být nebo musí být zcela identická s těmi nároky. Aspoň tomu tak v minulosti třeba při čerpání prostředků z programu Fár bylo. Ale já beru za bernou minci to, co jsem slyšel ze strany příslušných subjektů, že ty projekty jsou, že jsou kvalitní, že nebudou zásadnější potíže. Tím lépe, já si to velmi přeji a samozřejmě i ze strany stálé mise v tomto směru budeme poskytovat příslušnou součinnost.

Moderátor (Jan Pokorný): Hostem pořadu O kom se mluví je Pavel Telička velvyslanec České republiky při Evropské unii. Jen tak na okraj, pane velvyslanče, Evropské komisi nevadí třeba celkem slabá znalost jazyků ve veřejné správě v České republice?

Host (Pavel Telička): Tak komise si myslím, že obecně dává najevo, že v oblasti státní správy očekává v dalších letech další kroky zdokonalovací a v některých oblastech i kroky reformní. Očekává funkčnější kvalitnější státní správu. Ne proto, že to tak musí za každou cenu bejt, ale proto, že to je v našem zájmu. Budeme-li mít kvalitní státní správu, budeme mít i jasné priority, politiky, tak taky budeme lépe schopni vytěžit z našeho členství v Evropské unii. To je myslím smyslem toho. A tam samozřejmě platí nebo tam patří otázka jazykové vybavenosti, tam patří otázka znalostí o problematice unie, o procedurách, o rozhodovacích mechanismech. Je to o negociačních schopnostech a toto by měli samozřejmě naši lidé pracující na tý mezivládní úrovni v těch pracovních orgánech unie, ale také na úrovni prostě diplomatů a na úrovni ministrů mít.

Moderátor (Jan Pokorný): Dnes budete doprovázet v Bruselu dva ministry vnitra a spravedlnosti, domluví se bez tlumočníka?

Host (Pavel Telička): Nedokážu toto posoudit, protože pana ministra Čermáka dnes uvidím poprvé a pana místopředsedu Grosse jsem již zde jednou měl na jednání. Jednou když tady byl, byl jsem služebně v Praze, takže vím, že se domluví. Do jaký míry se domluví při složitých odborných jednání, si netroufnu posoudit, protože zatím jsem tuto zkušenost neměl.

Moderátor (Jan Pokorný): Obraťme na chvíli list. Lichtenštejnské knížectví se rozhodlo přece jenom podepsat smlouvu o rozšíření Evropského hospodářského prostoru o deset nových členů Evropské unie, kterou v původním termínu kvůli nevyřešeným požadavkům vůči České republice a Slovensku podepsat odmítlo. Jak v tomhle vyjednávání naše diplomacie postupovala, pane velvyslanče?

Host (Pavel Telička): Tak...

Moderátor (Jan Pokorný): Co vás na tom rozesmálo?

Host (Pavel Telička): Jak zjišťujete, jaká byla taktika strategie.

Moderátor (Jan Pokorný): Protože před tím nám to nikdo neřekne samozřejmě.

Host (Pavel Telička): No protože jste se asi nezeptal?

Moderátor (Jan Pokorný):

Ale ptal.

Host (Pavel Telička): Dobře. No tak ale mě ne. Pochopitelně měli jsme potíže s tím, abychom do detailů rozkrývali v té době, jak hodláme postupovat. Ale já bych řekl, že šlo o součinnost v několika rovinách, o synergii celý řady faktorů a hlavně šlo o jednání na politický úrovni, na jednání v Praze. Stálá mise zde vlastně měla za úkol v mé osobě jednat s lichtenštejnským velvyslancem, což byl ten hlavní diplomatický kontakt, který jsme měli. A samozřejmě jednali jsme se všemi třemi zeměmi, jak s Norskem, i s Islandem, kde jsme se snažili právě přimět tyto země, aby podepsaly. Věděli jsme, že v takém případě Lichtenštejnsko bude v rámci jakési koordinace uvnitř Evropského hospodářského prostoru následovat. Ale jednali jsme i s Lichtenštejnskem a já si myslím, že byť to byly kroky těžké, citlivé a mnohavrstevní, tak vycházely z jasné pozice. Že jsme požadovali oddělení bilaterálních věcí od glugtaterálních a pochopitelně jsme využívali taky tu skutečnost, že dnes již sedíme na rozdíl od Lichtenštejnska v orgánech unie. A v tomto směru jsem tu otázku otvíral i ve výboru stálých představitelů. To znamená ve vztahů k velvyslancům členských států. A tito velvyslanci nejenom, že dávali podporu, ale i učinili sami určité kroky.

Moderátor (Jan Pokorný): Lichtenštejnsko v prohlášení ale zdůrazňuje, že na požadavcích vůči následnickým státům bývalého Československa se nic nezmění. Je to další téma pro diplomacii a nebo už se to nechá být?

Host (Pavel Telička): Ne, já bych byl velmi rád, abychom si uvědomili, že budeme s Lichtenštejnskem součástí Evropského hospodářského prostoru. A myslím si, že je v zájmu obou zemí, aby navázaly diplomatické styky, aby se vzájemně uznaly. Dodávám, bez jakýchkoli předběžných podmínek. To znamená, toto by měl být ten další krok. Česká republika je připravená k tomuto kroku bez jakýchkoli podmínek a samozřejmě jako dvě země, které mají mezi sebou diplomatické styky, měly by diskutovat otázky, který jsou předmětem jejich zájmů. Takže já bych nevylučoval diskusi o celé řadě otázek. Mohou být otázky různého charakteru, záleží na tom, jak ty otázky by tyto země nastolovaly, co by bylo, nebylo přijatelné k diskusi pro druhou stranu? Co by mohlo být a nemohlo být konkluzívní? Ale ten první krok je vzájemné uznání a pak si myslím, že můžeme diskutovat otázky, které představujou prostě otázky bilaterálního zájmu.

Moderátor (Jan Pokorný): Zatím se obratně vyhýbáte tomu zaujmout jasný názor, zda už vám někdo oficiálně nabídl tu možnost být evropským komisařem za Českou republiku? Není ještě čas na jasná slova?

Host (Pavel Telička): Ne, ta slova mohou být velmi jasná, nikdo mi toto nenabídl.

Moderátor (Jan Pokorný): A kdyby vám to nabídl?

Host (Pavel Telička): Já si myslím, že....

Moderátor (Jan Pokorný): Protože někteří čeští politici hovořili o tom, že nikdo jiný než vy nemá takovou zkušenost a takovou pověst v Bruselu.

Host (Pavel Telička): To mě těší. A musím říct, že upřímně mě to těší, protože v takovémto shonu každodenním není mnohdy čas na to vnímat, jak vnímá kdo vaši práci? Takže já to vnímám jako pozitivní umocnění nejenom mé práce, ale celého úřadu zde v Bruselu. Ale znovu říkám to, co jsem říkal dosud. Já jsem byl před deseti měsíci vyslán jako vedoucí stálé mise v Bruselu, sedím za Českou republiku ve výboru stálých představitelů. Je to klíčový orgán, je to jediné skutečné negociační fórum uvnitř unie. Musím říct, že nejenom mě to baví a učím se tomu a vidím tam prostě svou parketu a je to rozdělená práce. A já si myslím, že dnes teprve začíná politická diskuse o tom, kdo by takovým kandidátem měl být. A já bych nepředbíhal prostě, vím, že padají různá jména. Pro mě podstatné jako někoho, kdo rád nosí tento, tento dres a kdo, komu záleží na renomé této země, aby to byl člověk kvalitní, aby to byl člověk znalý, aby se orientoval. Aby skutečně věděl, kde se dá za jaký provázek zatáhnout, aby představoval takého jakéhosi velvyslance Český republiky v jiném slova smyslu. Protože takový, jaký bude český komisař, tak se budou na nás dívat. A tak se bude odkrývat možnost pro další naše lidi v institucích unie. Čím víc jich tam bude kvalitnějších, tím si myslím, že váha Český republiky poroste.

Moderátor (Jan Pokorný): Říká velvyslanec České republiky při Evropské unii Pavel Telička. Děkuju za rozhovor. Na shledanou.

Host (Pavel Telička): Děkuju. Na slyšenou do Prahy. Na shledanou.

Moderátor (Jan Pokorný): A je tady druhá část pořadu O kom se mluví. Hostem byl český velvyslanec při Evropské unii Pavel Telička. Telefonní čísla 221 552 155 a 221 552 255. Na tato telefonní čísla můžete volat vaše názory, dojmy, pocity či připomínky vyvolané předchozím rozhovorem v dnešním pořadu O kom se mluví, kde byl, jak už jsme říkali v úvodu, hostem český velvyslanec při Evropské unii Pavel Telička. Debatovali jsme spolu poté, co byla včera zveřejněna další tentokrát takzvaná monitorovací zpráva Evropské komise. Podle níž Česká republika neplní své sliby a dohody ve třech oblastech a to v autodopravě, poté v hygienických předpisech a také při uznávání profesních a diplomových záležitostí pro to, aby naši lidé mohli pracovat v Evropské unii a evropskounijní občané, aby mohli pracovat v České republice. Tak a domluvili jsem se až k prvnímu telefonátu. Dobrý den.

Telefonický názor: Dobrý den.

Moderátor (Jan Pokorný): Máte slovo.

Telefonický názor: Dobrý den. Tady Hrabáková Jana, Praha 5. Mně by se pan, já si pana Teličky hrozně vážím a hrozně by se mi líbil jako příští pan prezident republiky. Na shledanou.

Moderátor (Jan Pokorný): Na shledanou. Český rozhlas 1 - Radiožurnál, pořad O kom se mluví. Ještě jednou připomínám telefonní čísla. 221 552 155 a 221 552 255 a zdravím dalšího telefonujícího posluchače. Dobrý den.

Telefonický názor: Halo?

Moderátor (Jan Pokorný): Dobrý den. Jste ve vysílání.

Telefonický názor: Dobrý den. U telefonu je Radek Lysý. Já bych se rád zeptal, já jsem vás viděl včera v televizi,jak jste debatoval s nějakými kandidáty na funkce senátorů. A chtěl bych se zeptat nebo vyjádřit nějaký svůj názor, že takovýto lidé, kteří včera jsem viděl, těm asi o dobro...

Moderátor (Jan Pokorný): Já vás tedy nechci přerušovat, ale tohle je pořad O kom se mluví a hostem byl....

Telefonický názor: To souvisí.

Moderátor (Jan Pokorný): ... Pavel Telička. No dobře dopovězte to, třeba to souvisí.

Telefonický názor: Právě že ti lidé, kteří by měli pracovat v Evropský unii nebo Češi, kteří by měli zastupovat Českou republiku, tak by určitě neměli být typu těch dvou lidí, kteří jsem viděl včera v televizi.

Moderátor (Jan Pokorný): Dobře. Děkuju za názor. Hezký den.

Telefonický názor: Hezký den.

Moderátor (Jan Pokorný): Další telefonát. Vítejte.

Telefonický názor: Dobrý den.

Moderátor (Jan Pokorný): Dobrý den. Máte slovo.

Telefonický názor: Tady Rusnák, Brno. Prosím vás, já bych chtěl jenom říct, že pan Telička to je opravdu taková jasná kometa tady na tom šedivém nebi průměrné politiky v České republice. A bylo by opravdu katastrofa pro tuhle republiku, kdyby byl vyměněn třeba takovým někým, jak byl exministr zahraničí pan Kavan. To je vše.

Moderátor (Jan Pokorný): Děkujeme za názor. Hezký den.

Telefonický názor: Prosím. Nashledanou.

Moderátor (Jan Pokorný): Dobrý den.

Telefonický názor: Hezký dobrý den. Tady Mencl, Plzeň.

Moderátor (Jan Pokorný): Dobrý den.

Telefonický názor: Já bych jenom chtěl vyslovit jednu pochybnost a věřím, že pan Telička rozptýlí moji pochybnost. Že nemáme dobrou metodiku a správnej přístup k výběru těch lidí, který nás budou zastupovat v tom Bruselu, těch obyčejných úředníků i těch špičkových samozřejmě. Že se tam opět dostávají lidi, jak se říká strýček, tetička, babička a tak dále jo. Jestli to není pravda, ať mi to řekne.

Moderátor (Jan Pokorný): On by vám to mohl říct, ale neřekne, protože v druhé části pořadu O kom se mluví už se na otázky neodpovídá.

Telefonický názor: Už nevystoupí. Já mám tohle to podezření skutečně a dost, dost mám pro to i důvodů prostě, který jsem zjistil.

Moderátor (Jan Pokorný): Dobře. Děkujeme za názor. Hezký den.

Telefonický názor: Na shledanou.

Moderátor (Jan Pokorný): Další prosím. Vítejte.

Telefonický názor: Dobrý den. Tady je Brno, Hronová. Já velice děkuju panu velvyslanci, že se tak o nás stará a velice bych si přála, kdyby byl naším panem prezidentem. Děkuji.

Moderátor (Jan Pokorný): Na slyšenou. Český rozhlas 1 - Radiožurnál. Dejme slovo předposlednímu telefonujícímu posluchači, který se dovolal. Halo? Dobrý den. Jste ve vysílání, čekáme na váš názor. Připomínám, že hostem byl Pavel Telička. Ano, můžete mluvit. prosím, máte slovo? Jakýsi ruch zaznamenáváme z telefonního přístroje, nicméně, že by k nám někdo promluvil, to se zatím nezdá. Tak ještě jednou. Halo?

Telefonický názor: Halo?

Moderátor (Jan Pokorný): Jste ve vysílání. Nasloucháme vám.

Telefonický názor: Halo?

Moderátor (Jan Pokorný): Tak nezlobte se, asi nás špatně slyšíte, tak zkusíme druhou telefonní linku. Dobrý den.

Telefonický názor: Dobrý den. Pan Pokorný?

Moderátor (Jan Pokorný): U telefonu.

Telefonický názor: No tady Tichý, Praha. Já jsem teďko poslouchal váš rozhovor s panem Teličkou. Halo?

Moderátor (Jan Pokorný): Ano.

Telefonický názor: A můžu říct, že konkrétní otázka, konkrétní odpověď. Nemůžou tam bejt lidi, kteří jsou v Senátu a kteří jsou ve Sněmovně, který tři věty maj na papíru a nepřečtou je. Já jelikož jsem závodně sportoval, vím, že je to sportovec a že je to solidní chlap. Takoví lidi je potřeba, aby byli prostě v naší republice jako vyslanci. To je všechno.

Moderátor (Jan Pokorný): Tak děkujeme za názor. 221 552 155 a 221 552 255. Halo jste ve vysílání, v pořadu O kom se mluví. Dobrý den.

Telefonický názor: Dobrý den. Tady je Zajíček, Mírov.

Moderátor (Jan Pokorný): Dobrý den, pane Zajíčku.

Telefonický názor: Já bych se chtěl vyjádřit k tomu, vo čem jste hovořili s panem velvyslancem Teličkou. Já se domnívám, že klademe poměrně velký důraz na jazykové znalosti lidí ve státní správě aniž bychom koukali na jejich kvalitu odbornou. Myslím si, že něco jinýho jsou úředníci, kteří budou nás zastupovat v Bruselu, tam je to předpokládám jasný. Ale pokud to mají být úředníci v naší státní správě, myslím si, že tam bych dával větší důraz na jejich odbornou kvalitu.

Moderátor (Jan Pokorný): Děkujeme, děkujeme za vaše slova.

Telefonický názor: Děkuji. Nashledanou.

Moderátor (Jan Pokorný): A prosím poslední telefonický ohlas. Vítejte. Jste ve vysílání. Tak prosba zůstala oslyšena. Můžeme tedy konstatovat, že tím končí další vydání pořadu O kom se mluví, kde jsme dnes hovořili s naším velvyslancem při Evropské unii Pavlem Teličkou.

Autorizovaným pořizovatelem elektronického přepisu pořadů Českého rozhlasu je ANOPRESS IT, a.s. Texty neprocházejí korekturou.

autor: jap
Spustit audio

Více z pořadu