Romistika slaví 30 let od založení oboru. I letos mohou zájemci o studium poslat své přihlášky

29. leden 2022

Na světě existuje celosvětově jen několik univerzit, které věnují Romům a jejich jazyku, historii, kultuře a umění ucelený studijní program. Nejstarší a patrně nejkomplexnější z nich se nachází na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

První studenti toužící studovat romštinu a vše, co se týká Romů, se mohli na FFUK přihlásit v roce 1991, tedy v roce, kdy vznikaly i základy pozdějšího Muzea romské kultury. Milena Hübschmannová (1933-2005), která obor založila, měla tou dobou za sebou již dlouhodobou pedagogickou zkušenost z pražské Státní jazykové školy, kde působila od roku 1976. Se svými nejlepšími studenty mimo jiné pracovala na česko-romském slovníku (vyšel rovněž v roce 1991), zaznamenávali dramaticky se transformující romskou folklorní tradicí, jiní její tehdejší studenti se věnovali dokumentaci nucených sterilizací romských žen. 

letak-romistika01.jpg

Romistika se novým zájemcům o studium neotevírala každoročně - v devadesátých letech se otevřela jen dvakrát, v novém tisíciletí jestě devětkrát. Přes sto dosavadních absolventů oboru ovšem zanechává v českém a slovenském prostoru výraznou stopu – pomáhali například mapovat životní příběhy romských obětí druhé světové války (i pro potřeby odškodnění přeživších), podílejí se na přípravě památníku v Letech u Písku, založili vydavatelství romské literatury, uměleckou agenturu, věnují se asistenci rodičům, kteří si adoptovali romské děti, spolupracují s proromskými organizacemi a státními institucemi a někteří z nich se dále věnují oboru na akademické úrovni.

„Na romistice jsem strávil celých těch 30 let, nejprve jako student, později pedagog,“ říká Jan Červenka, který vedl Romistiku po Mileně Hübschmannové. „Jsem rád, že se podařilo obor perzonálně stabilizovat a rozdělit si jednotlivé specializace, přitom ale zachovat charakteristiky, které oboru vtiskla Milena Hübschmannová. Ta kladla důraz na celistvost pohledu na tematiku, znalost romštiny a intenzivní a přátelský kontakt s Romy. Svým způsobem předběhla dobu, a není asi náhoda, že na náš obor směřují vedle českých a slovenských studentů a i studenti romští, a pokud vím, tak nemají pocit, že by to bylo ,o nich bez nich‘,“ rekapituluje Červenka.

Současná vedoucí Semináře romistiky Helena Sadílková dodává: „Studenti se u nás naučí romsky a to i díky možnosti rozvíjet se jazykově pod vedením rodilých mluvčích. Díky hostům, které zveme na některé z přednášek, mají též možnost osobně se seznámit s lidmi, kteří jsou významnými hybateli v různých oblastech relevantních pro současný život Romů. Naučí se kriticky vyhodnocovat různé zdroje informací o Romech, ale nejen o nich. Romistika nutně nabízí také nový vhled do fungování zdejší společnosti v současnosti i v historii.“ Studenti romistiky se také zapojují do života oboru, ať už se jedná o výzkumné projekty nebo veřejné akce. „Naposledy byli naší výraznou oporou při organizování mezinárodní romistické konference, na kterou v září 2021 do Prahy přijelo 60 účastníků z celého světa a dalších 80 účastníků přispělo z různých částí světa on-line. Veřejné streamování panelu, v němž se mluvilo romsky, pak sledovalo v aktuálním čase několik set lidí, záznam navštívilo dokonce kolem 7000 zájemců,“ zmiňuje Sadílková akci, kterou pražská romistika potvrdila své dlouhodobé propojení s romisticky orientovanými odborníky z celého světa 

Na studijní program středoevropská studia – romistika se lze přihlásit i letos. A to jak na bakalářský, tak na navazující magisterský program. Romistiku si lze také přidat jako druhý obor k jinému studiu na fakultě, nově nebo v průběhu studia. Přihlášky na bakalářské studium je nutné podat do 28. února 2022, na magisterské pak do 31.3. 2022. Vše podstatné naleznete na stránkách https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/uchazec/.

zdroj: Filozofická fakulta UK
Spustit audio