Prešovská univerzita zahájila výuku romštiny

3. prosinec 2019

Prešovská univerzita otevřela nový studijní program. Od letošního akademického roku se mohou studenti hlásit na Romský jazyk a literaturu.

Romštinu můžete slyšet po celém světě, nejvíce však v Evropě a v Asii. Podle odhadu mluví romským jazykem přibližně 10 milionů lidí. Romština má celkem osm pádů a jen dva rody a do její hovorové formy pomalu prosákly slova z jiných jazyků celého světa.

Jak říká Jozef Facuna ze Státního pedagogického ústavu, učitelé romštiny na slovenských základních a středních školách mají s výukou předmětu velmi dobré zkušenosti:

„Jedná se především o školy, ve kterých se už v letech 2002 až 2003 experimentálně ověřovalo používání romského jazyka.“

Spisovná romština překvapí i rodilé mluvčí

V hovorové řeči, zejména v romských osadách, lidé často používají slova odvozená od slovenských, s příznačnými příponami. Romský jazyk má totiž stejně jako slovenština svoje nářečí. Už na první pohled jde o jednodušší jazyk, což potvrzuje i vyučující na Prešovské univerzitě Lenka Gorolová:

„Studenty, kteří hovoří s dialektem, se na to snažím upozornit vyslovením slova ve správné podobě podle spisovné normy. Protože romsky rozumí a většinou ji mají jako mateřský jazyk, velmi rychle si to zapamatují, naučí se to a příště už mi umí odpovědět spisovně.“

Studenti, kteří se romštinu učí, znají romský jazyk odmalička. I tak objevují slova, která je překvapují:

„Například amalo znamená přítel, kamarád. To jsem nevěděla.“

„Hovorová romština je velmi odlišná.“

„Studium mi dává možnost více si prohloubit poznatky a znalosti teorie a gramatiky.“

„Potřeba jazyka je v tom, aby učitel rozuměl svým žákům.“

„Od mala mluvím romsky, ale spisovná romština je jiná než ta naše hovorová.“

„Já pracuji jako dobrovolník s romskými skauty a ráda bych romštinu využila.“

Logo

Studium v Praze nebo v Prešově

Prešovská univerzita je dnes na Slovensku jedinou vysokou školou, která vyučuje romský jazyk. Podobný odbor se nejblíže studuje na Univerzitě Karlově v Praze. Pokračuje rektor Prešovské univerzity Peter Kónya:

„Absolventi oboru mohou učit romský jazyk a literaturu. Docentů a vyučujících s titulem PhDr., který je nezbytný pro akreditaci programu, je velký nedostatek.“

Výuku v současnosti zajišťují čtyři pedagogové. Část z nich je plně kvalifikovaná, tým budují postupně. Více vyučující Jana Gáborová Kroková a Lucia Segľová:

„Já mám na starosti literaturu.“

„Já zase reálie a romské dějiny.“

Důležitý krok v komunikaci s romskými rodinami

Ovládání standardizované romštiny neslouží pouze jako předmět výuky, ale i jako vhodný prostředek pro kvalitnější výuku a kontakt škol s rodinami romských dětí. Státní tajemník ministerstva školství Peter Krajňák:

„Jedná se o první důležitý krok pro Romy. To, že se na Slovensku začíná učit romsky, beru jako dárek k 30 letům výročí sametové revoluce.“

Univerzita v Prešově se už dlouhodobě zaobírá tradicí národnostního školství. Po maďarské, rusínské a ukrajinské tak dává prostor i romské menšině. Dále antropolog z Ústavu romských studií Prešovské univerzity Alexander Mušinka:

„Absolventi oboru by měli primárně fungovat ve slovenském školním systému, anebo ve slovenských kulturních a společenských institucích, v médiích, ve státní samosprávě, atd. Zkrátka všude, kde se dá romština uplatnit. Její využití je srovnatelné, alespoň co se struktury týče, se slovenštinou a dalšími jazyky.“

Přesto, že Slovensko v uplynulých letech zrealizovalo více pozitivních kroků jako je standardizace romského jazyka nebo výuku romštiny na některých školách, uplatňování romského jazyka v praxi má stále svoje nedostatky.

Spustit audio