Před porodem na matriku. Jinak bude mít dítě příjmení po matce

5. listopad 2014

Když očekáváte příchod potomka na svět, v první řadě řešíte nákup postýlky, oblečení nebo kočárku. Neměli byste ale podceňovat ani administrativu, zvláště pokud nejste sezdaní a chcete, aby miminko dostalo příjmení po tatínkovi. Jak se na tuto situaci „papírově“ připravit, s tím radil mluvčí ministerstva vnitra Vladimír Řepka.

„Když se má dítě narodit mimo manželství, tak ještě před jeho narozením je dobré navštívit kterýkoli matriční úřad, tam určit otcovství souhlasným prohlášením rodičů a dohodnout, zda dítě ponese příjmení po otci, nebo po matce,“ doporučuje Řepka.


Potřebné doklady
- občanské průkazy a rodné listy rodičů
- tiskopis (je k dispozici na všech matrikách, podepisuje se osobně na místě)
- souhlasné prohlášení o otcovství (případně písemný souhlas muže, který dal k umělému oplodnění potvrzovaný poskytovatelem zdravotních služeb)
- těhotenská průkazka ženy
- případně souhlasné prohlášení o jménu či jménech dítěte

Pokud se rodiče na matriku před porodem nestihnou dostavit, například kvůli předčasnému porodu, věc se trochu zkomplikuje, ale není neřešitelná. Jen dítě pro první dny života bude mít příjmení po matce. „Matrikář provede zápis do knihy narození a vydá dítěti rodný list, na němž otec dítěte nebude uveden a dítě ponese příjmení po matce,“ vysvětluje mluvčí.

Na matriku je pak potřeba se vypravit ještě po porodu. „Rodiče mohou následně určit otcovství opět svým souhlasným prohlášením, matrikář poté provede dodatečný záznam do knihy a vydá dítěti nový rodný list, kde bude uveden otec a kde bude uvedeno příjmení jaké dohodli rodiče,“ dodává Řepka.

autor: Karolína Procházková
Spustit audio