Pražská romistika FFUK zpřístupnila nové stránky pro podporu a výuku romštiny

17. únor 2022

Seminář romistiky Katedry středoevropských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy představuje své stránky na podporu romštiny.

Slovník romských neologismů použitých romskými autory a překladateli, který na pražské romistice vzniká s přestávkami od roku 2010, obohatilo za rok 2021 celkem 947 nových hesel, romských variant nebo příkladů. Byla také zahájena inovace, která významně zvýší užitnou hodnotu slovníku. Dříve byl totiž u každého romského výrazu jen jediný příklad. To na jedné straně umožnilo rychlejší rozvoj nabídky překladových variant pro učitele a překladatele a v prostředí starého slovníku na bývalé stránce byla tato nabídka i přehlednější. Na druhé straně však ze slovníku nešla vyčíst rozšířenost a oblíbenost výrazu, čili zda daný výraz byl v letech 1991-2018 v rámci ČR a SR použit jednou jedním překladatelem, nebo ho pravidelně užívá třeba 10 autorů. V roce 2021 tedy začali autoři slovníku přidávat další příklady téhož slova od jiných autorů, z jiných médií nebo z jiných let, a hodlají v tomto trendu pokračovat nadále.

Na stránku se slovníky (vedle slovníku neologismů na ní najdete i slovník olašské romštiny) navíc po dvouleté absenci na českém webu přibyl popularizační výklad romského pravopisu. Výklad je textově přepracovaný, v nové typografické úpravě, a k 22 kapitolkám různého stupně náročnosti přibylo 12 kapitolek na téma segmentace neboli dělení na slova.

Vývoj slovníku i výkladu pravopisu probíhá většinou za podpory grantů Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny v rámci dotačního programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků, ale v některých letech vznikal i bez jakékoli podpory a hlavní autor tráví prací na slovníku pravidelně část své dovolené.

Na inovované stránce přibyly i statistiky, takže nyní víme, že slovník má od roku 2011 přes 13 500 návštěv, a obsahuje přes 4500 příkladových vět pro více než 4200 romských výrazů. Pravopisný výklad pak má navzdory krátké přerušované existenci na kontě přes 2500 návštěv.

Oba slovníky i výklad pravopisu se nacházejí na stránce https://romstina.ff.cuni.cz/

autor: Jan Červenka
Spustit audio