Pojištění a škody na majetku

17. duben 2002

O tom, že je každý občan povinen se chovat tak, aby ostatním lidem nepůsobil škody, hovoří už Občanský zákoník. Protože však bývají případy, kdy nechtěně k nějaké takové situaci dojde, snažíme se vymyslet, jak nejlépe škodu urovnat. Co se dá dělat v případě, kdy nám třeba soused způsobí škodu na majetku, který nemáme pojištěný?

Vyjděme z případu, který nebývá tak neobvyklý. Soused nám vytopí byt a je odpovědný za vzniklou škodu na našem majetku. Buď má pojištění odpovědnosti za škodu, která lze uzavřít u každé pojišťovny a pak je situace snadná. O náhradu se postará příslušná pojišťovna.

Fialová: A právě to kryje škody způsobené vedením domácnosti a provozem jejich zařízení.

Říká Vlasta Fialová, právnička z pojišťovny Generalli. Ale platí to stejně, když pojištění odpovědnosti má jen soused, který škodu způsobil, a ne majitel bytu, který je poškozen?

Fialová: Majitel bytu nemusí být majetkově pojištěn a škoda je nahrazena z pojistky souseda, který má pojištění odpovědnosti za škodu.

Pojistek obecně je celá řada, asi nejčastější je pojištění majetku. Pojistka odpovědnosti za škodu je samostatnou pojistkou, není součástí majetkového pojištění. Pro případ, že někomu způsobíme škodu úplně stačí, když máme jen tuto variantu pojištění.

Fialová: Je účelné a důležité, aby si každý sjednal zejména pojištění odpovědnosti za škodu, protože vlastní majetek si nahradí sám, ale způsobenou škodu někomu jinému vždycky musí nahradit.

Tento druh pojištění vidí jako užitečné i Zdeněk Kučera z pojišťovny Allianz. Pokud ho máme, je škoda hrazena z této pojistky. Jestli ale takové pojištění není, pak bývá situace složitější.

Fiala: Má-li poškozený svůj majetek pojištěn či je pojištěn sám, je jeho škoda hrazena z jeho pojištění. Není-li pojištěn a vy nemáte sjednanou pojistku odpovědnosti, tak se jedná o dost komplikovaný problém. Vy jste škodu způsobila, vy jste povinna jí poškozenému uhradit. V tomto případě ji ale hradíte sama.

Pojišťovna v takovém případě nemá oprávnění, aby do takového případu vstoupila a škodu mohla, jakýmkoliv způsobem, zlikvidovat. Pojištění domácnosti v uvedené situaci nestačí. Pojišťovny v posledních letech zaznamenávají právě o pojištění za škody stoupající zájem.

Fiala: Začíná se u nás výrazně zvyšovat právní podvědomí a minimum majetkových pojistek je sjednáno bez pojištění odpovědnosti.

autor: vva
Spustit audio