Nový online magazín Romano fórum úspěšně mění zkreslený pohled na menšiny žijící na Slovensku

21. listopad 2022

Nezávislý slovenský online magazín Romano fórum více než rok přináší kvalitní reportáže, příběhy a rozhovory. Daří se mu měnit zkreslený pohled na Romy a další menšiny žijící na Slovensku. Jeho ambicí je být hlasem menšin v důležitých otázkách, ale také první volbou při hledání informací

„Vlado Rafael, ředitel Edu Roma, přišel s tím, že v médiích chybí příběhy ze života Romů, stejně jako kritický pohled na veřejné politiky a jejich postoje k vyloučeným lokalitám. Dále jako nedostatečný označil způsob, jakým média informují o Romech a jak jich vyobrazují. A my bychom tento prostor naším magazínem rádi vyplnili,” prozrazuje šéfredaktor Romano Fóra Pavol Lacko.

Online magazín od svého počátku otevírá širší celospolečenská témata - rovné příležitosti, chudoba, diskriminace nebo přístup Romů ke vzdělávání.

„Velmi si dáváme záležet na zpracování obsahu. Připravujeme rozhovory s úspěšnými Romy, ankety s romskými osobnosti na aktuální témata, kritické komentáře, atd. Pokud úřady dostatečně nejednají v kauzách týkajících se vyloučených komunit a zranitelných skupin, upozorňujeme na ně.”

„Nevěnujeme se pouze Romům, zaměřujeme se na menšiny jako na celek. Všem, kteří jsou přehlížení nebo na okraji společnosti.”

Na obsahu magazínu spolupracuje kromě stálých redaktorů i celá řada externích spolupracovníků. 

„Dlouhodobě spolupracujeme s etnologem René Lužicom z Ústavu romologických studií v Nitře. Píše pro nás články o romských tradicích a kultuře. Letos se nám podařilo poskytnout stáže pro romské studenty a studentky, kteří se u nás učí psát své vlastní články. Aktuálně jich zaměstnáváme devět a já věřím, že někteří u nás zůstanou i po dokončení stáže a že příští rok kapacitu ještě o trochu navýšíme.”

Romština patří do společnosti

Nejčtenější články se překládají do romského jazyka.

„Články, které jsou z našeho pohledu nejkvalitnější, necháváme překládat do romštiny. Chceme, aby si je mohli přečíst lidé z vyloučených komunit, kteří neumí dobře slovensky, nebo dokonce neumí slovensky vůbec. Také chceme, aby lidé pochopili, že romština patří do společnosti stejně jako jazyky ostatních menšin. Za rok a půl jsme vydali více jak sto článků a k dnešnímu dni máme do romštiny přeloženo deset z nich.”

Magazín od začátku spolupracuje se slovenským Deníkem N. Díky tomu se čtenářská základna neustále zvyšuje.

„Spolupráce s Deníkem N nám určitě pomáhá a jsme za ni vděční. Deník N dává pro ně zajímavý obsah do rubriky Minuta po minutě, což směřuje čtenáře na náš web. Část obsahu také vzniká z naší spolupráce, což je skvělé, protože tím se obsah dostane mimo naši bublinu. V neposlední řadě se z této spolupráce s renomovanými novinami učíme. My jsme stále ve fázi, kdy si vytváříme publikum a kdy pracujeme na vytvoření vlastní značky. Rok a půl od vzniku není dlouhá doba. Z návštěvnosti článků, ze sledovanosti na sociálních sítích či ze zpětné vazby vidíme, že zájem o nás roste. Mluvíme o několika tisících unikátních čtenářů měsíčně.”

Romové potřebují svůj kritický hlas

K tomu, proč Romové nejsou v mainstreamových a veřejnoprávních médiích dostatečně zastoupeni, Pavol Lacko říká:

„Určitě je to na škodu většinové společnosti, která tím přichází o rozmanitost a pestrost ve veřejné debatě. A určitě je to na škodu samotným Romům, kteří pak nemají svůj kritický hlas a nemohou tolik cílit na změny ve společnosti, který je pálí.”

autor: Rena Horvátová
Spustit audio