Norské fondy podpoří inkluzi Romů a posilování jejich postavení

31. srpen 2020

Ministerstvo financí vyhlásilo ve spolupráci s Úřadem vlády ČR dvě otevřené výzvy k předkládání žádostí o grant na financování projektů se zaměření na oblast začleňování Romů a posilování jejich postavení.

Projekty budou podpořeny z Norských fondů 2014 – 2021. Jejich smyslem je zlepšit situaci v oblasti lidských práv a boji proti diskriminaci a extremismu v České republice. Obě výzvy mají za cíl vytvářet potřebná opatření, která pomohou v aktivizaci a zplnomocňování Romů a zajistí účinnou podporu při integraci romské menšiny a posílení fungování regionální a místní integrace. Ani u jedné z výzev přitom není požadováno projektové spolufinancování ze strany příjemce grantu.

Záměrem výzvy 1A - Podpora romských platforem v krajích a na místní úrovni je podporovat komunitní práci a přispět ke zlepšení soužití Romů s majoritou. Součástí mohou být workshopy, kurzy či školení směřující k získání znalostí či kompetenci podporujících integraci Romů. Aktivity projektu rovněž mohou přispět k prohlubování vědomostí o Romech (historii, kultuře, vzdělávání, sociálním vyloučení) pro orgány veřejné správy.

V případě výzvy 1B - Budování kapacit romských poradců jde především o akreditované vzdělávací kurzy pro romské poradce či zaměstnance veřejné správy a dále budování kapacit romských poradců, a to například vytvořením koordinační platformy na úrovni kraje s cílem výměny zkušeností a know-how, zřízením pracovního místa romského poradce nebo studijními cestami a stážemi romských poradců.

V průběhu září se uskuteční dva semináře pro žadatele o poskytnutí grantu na individuální projekty předložené do oblasti Začleňování Romů a posilování jejich postavení. První z nich se bude konat v Praze 9. září v Praze v prostorách Kaiserštejnského paláce na Malostranském náměstí v Praze., následovat bude seminář 18. září v Olomouci. Bližší informace k registracím jsou možné na emailu: helena.caslavska@mfcr.cz.

autor: Ministerstvo financí ČR
Spustit audio