Nech auto doma!

11. září 2023

Každý obyvatel České republiky vyprodukuje za rok 1,12 tun emisí skleníkových plynů jen z automobilové dopravy. Vychází to tedy cca na 3 kg emisí denně na člověka.

Co říkají čísla?

Každý ekologicky ujetý kilometr → ušetří 129 g CO2

Máš to do práce 15 kilometrů, nechte auto doma → ušetříš 1935 g CO2 + 35 Kč *

Když budeš jezdit MHD do práce měsíc → ušetříš 77,4 kg emisí + 1404 Kč
(odpočítej cenu za kupon na MHD, i tak zůstaneš v plusu) 

*počítáme 39 Kč za litr Natural 95 a spotřebou auta 6 l na 100 km

Jak se výzva podařila splnit našim osobnostem?

Auto nechali doma i moderátoři Jan Pokorný a Adéla Gondíková. Jaká byla jejich cesta do práce? Poslechněte si zde:

Víte, že:

….doprava stojí za 14 % emisí všech světových skleníkových plynů. Největší podíl z toho připadá na osobní automobilovou dopravu, poté nákladní a s odstupem je až letecká a lodní. Doprava není nejhorším producentem emisí, ale nejrychleji rostoucím, zvlášť v Evropě.

Každý obyvatel ČR (včetně kojenců) vyprodukuje za rok 1,12 tun emisí skleníkových plynů jen z automobilové dopravy. Vychází to tedy cca na 3 kg emisí denně na člověka.

Zkusme snížit počet vozidel na silnicích, víc využívat hromadnou dopravu nebo kolo, pokud je to v našich silách. Nebo se domlouvejte na spolujízdě.

Je třeba být upřímný a říci, že i člověk sám o sobě produkuje emise dýcháním. Nicméně množství emisí skleníkových plynů, které vypustí auto po ujetí jednoho kilometru, vydýchá člověk po 16 kilometrech klidnou chůzí.

Produkce emisí dle druhu paliva a průměrné spotřeby:

Palivo

Spotřeba na 100 km

g CO2 na km

benzín

6 l

202,0

nafta

5 l

180,8

LPG

8 l

133,2

CNG

4 kg

106,6

elektrika mix

17 kWh

69,9

elektrika solár

17 kWh

11,1

Pro výpočet množství oxidu uhličitého vzniklého při spálení 1 litru fosilního paliva lze použít výpočetní metodu Americké agentury pro ochranu životního prostředí EPA a musíme k fosilním palivům přidat ještě 1,6 kWh elektřiny potřebné pro rafinaci. Pro výpočet emisí z výroby elektřiny jsme použili český zdroj energetického mixu, který vychází na 411 gramů CO2 za jednu vyrobenou kWh a evropský průměr je přibližně 256 g CO2 na jednu kWh.

Pro naše potřeby počítáme benzinové auto s průměrnou spotřebou 6 l/100 km. Průměrnou hodnotu máme tedy: 202 g CO2/km.

Chodec, který jde rychlostí 5 km/h, vydechne do atmosféry na vzdálenosti dlouhé 10 km asi 12,2 g CO2/km

Více najdete zde

autoři: Šárka Fenyková , Jan Smrčka , agf
Spustit audio