Máte doma malého génia? Odbornice radí, jak poznat nadprůměrně nadané dítě

9. listopad 2018

Napadlo vás někdy, jestli toho dnes po dětech nechceme moc? Pokud ano, Petra Kobrová, která se věnuje vzdělávání nadaných dětí, má pro vás jasný vzkaz. „Záleží na mnoha okolnostech. Ale nemyslím si. Každý pedagog i rodič dokáže odhadnout, co po dětech chtít,“ říká v rozhovoru s Lucií Výbornou.

Petra Kobrová, odbornice na vzdělávání nadprůměrně nadaných dětí

To, jestli máte doma malého génia, prý poznáte vlastně snadno. Jednou z hlavních charakteristik nadprůměrně nadaných dětí totiž je rané čtenářství. „Nemám ale na mysli dítě, které bude maminka doma drilovat a naučí ho písmenka,“ upozorňuje Petra Kobrová.

Skutečné nadání se totiž projeví tak, že dítě velmi záhy začne projevovat zájem o písmena, spojovat je do slabik a celých slov – a rodiče najednou zjistí, že jejich dítě opravdu čte. „Dalším znakem jsou matematické schopnosti, které absolutně neodpovídají věku. V předškolním věku už sčítají, odčítají a násobí. Mají širokou slovní zásobu a jsou velmi zvídavé.“

Ve škole se pak nadání pozná tak, že si dítě rychle osvojuje poznatky, všechno chápe a dává do souvislostí.
Petra Kobrová

Pracovat s celou třídou

To nejlepší, co mohou rodiče a pedagogové pro nadprůměrně nadané dítě udělat, je prý nechat ho zařazené v běžné třídě – ovšem umožnit mu přitom v některých předmětech opouštět svou kmenovou třídu a pracovat s dětmi, které jsou na stejné úrovni. „Může to probíhat například v matematice nebo v předmětech typu fyzika, chemie nebo biologie.“

Je vaše dítě geniální? Jak to poznáte?

ve škole

Nebo je to pouze vaše toužebné přání? Genialita totiž s sebou nese docela velké potíže s běžným vzděláváním. Nadané dítě může mít mentální náskok, často je ale emočně (a sociálně) opožděné.

Právě tento přístup se nyní, jak upozorňuje Petra Kobrová, jeví jako nejefektivnější. Nadané dítě totiž může trávit čas se svými vrstevníky, ale zároveň se rozvíjet v oblastech, ve kterých vyniká.

„Současný trend je pracovat s celou třídou a výuku diferencovat tak, aby byly nasyceny potřeby nejen nadaných dětí, ale i většinových dětí nebo dětí, které z nějakého důvodu potřebují pomoct.“

autoři: Lucie Výborná , als

Související