On-line kurz od ombudsmana naučí, jak poznat a řešit diskriminaci

7. březen 2023

Nový on-line kurz od veřejného ochránce práv zájemce naučí, jak poznat a řešit diskriminaci. Je zdarma, dostupná je nyní jeho první část ze šesti. 

„Připravili jsme kurz tak, aby se do studia mohl pustit každý. Rádi bychom, aby byl kurz užitečný především pro zaměstnance úřadů, kteří řeší stížnosti na diskriminaci. Typicky jde o inspektoráty práce, Českou školní inspekci nebo Českou obchodní inspekci. E-learning může být také doplňkovou studijní literaturou pro studující na právnických fakultách. Do kurzu jsme zařadili různé praktické příklady a kvízy, aby byl také zábavný," uvedla vedoucí odboru rovného zacházení Jana Kvasnicová.

V úvodní části kurzu se zájemci dozví, v jakých oblastech života a z jakých důvodů se nesmí diskriminovat. Naučí se, jak diskriminaci poznat a posoudit. Další část bude následovat v dubnu. Zaměří se na jednotlivé oblasti života, ve kterých je diskriminace zakázána, tedy v pracovním prostředí, v přístupu ke zboží a službám, v bydlení a ve vzdělávání. Věnovat se bude také obraně proti diskriminaci. Kdo následně úspěšně vyřeší závěrečný test, může si stáhnout elektronický certifikát o absolvování kurzu.

Úřad ombudsmana se ročně zabývá několika sty podněty na možnou diskriminaci. V roce 2021 obdržel podle výroční zprávy přes 540 takových stížností. Diskriminaci zjistil v 16 případech. Z toho v pěti z nich šlo o přímou diskriminaci, tedy o méně příznivé zacházení než s jiným člověkem ve srovnatelné situaci.

Vstup do e-learningovém kurzu Základy antidiskriminačního práva.

zdroj: ČTK
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

zlenice.jpg

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...