Kdysi bývaly dghajsy pro Maltu stejně důležité jako gondoly pro Benátky. Zbývá jich už jen pár

Maltská gondola, tak se někdy přezdívá tradičnímu vodnímu taxi na Maltě, kterému místní říkají dghajsa. Tyto čluny kdysi po tisících brázdily přístavy na ostrově a patřily tam k nejběžnějším dopravním prostředkům. Dnes už jich zůstalo jenom pár a slouží hlavně k vyjížďkám s turisty. O někdejší slávě těchto lodí svědčí i to, že je Malta měla ve státním znaku.

Spolu s Andrewem Whibleym vstupujeme na jednu z jeho dghajs a vyplouváme. V maltské metropoli Vallettě provozuje šest těchto štíhlých dřevěných lodí. Andrew mi vypráví, že tyhle čluny vymysleli už Féničané.

„Používají se už strašně dlouho. Největší uplatnění našly v dobách, kdy byla Malta britskou námořní základnou. Převáželi se na nich lidé a zboží mezi pevninou a loděmi kotvícími u přístavu,“ líčí Andrew dobu, kdy se v okolí plavilo přes tři tisíce člunů.

Čtěte také

Historie s dieslovým motorem

K vyplutí z přístaviště se používají jako v dávné minulosti dvě dlouhá bílá vesla, pak už ale kormidelník zapíná malý dieslový motor a vzdalujeme se souši.

Vyjma této moderní vymoženosti si dghajsy zachovávají svůj historický ráz, včetně typické, do výšky protažené přídě a zádě, díky níž jsou stabilní a jen tak se nepřevrátí.

Andrew Whibley a kormidelník Victor

„Bylo to potřeba, protože dříve převáželi najednou 12 nebo 13 námořníků. Dneska mohou vzít jen šest pasažérů kvůli evropským regulím,“ vysvětluje Andrew.

Ačkoli řízení dghajsy nevypadá složitě, je k němu nutné mít speciální povolení. Britský rodák Andrew toto vodní taxi pro turisty provozuje už deset let. Jeho kormidelník Victor se řízením lodi živí celý život.

„Už je to takových 30 let. Přivedl mě k tomu táta, který mě to naučil. Posadil mě k veslům a řekl, vesluj a bylo to,“ vzpomíná.

Čtěte také

Loď pro královnu

Všechny Andrewovy lodě jsou více než půl století staré. Jedné už bude skoro sto let. Nové dghajsy se nevyrábějí, protože se to podle něj kvůli vysokým nákladům nevyplatí. Majitelé se tak snaží udržovat a rekonstruovat ty původní.

Andrew má mezi těmi svými i jeden naprostý unikát – dghajsu, která vozila britskou královnu Alžbětu II.

„V pevnosti St. Angelo, kterou můžete vidět támhle, sloužil jako důstojník princ Phillip. Tehdy ještě princezna Alžběta byla jeho snoubenkou, měla tady ve Vallettě byt a jezdila za ním do pevnosti několikrát týdně touhle lodí,“ ukazuje.

Vyjížďka na dghajse patří k turistickým lákadlům maltského pobřeží

O zhruba 70 let později pak tou samou lidí vezl Andrew i královnina vnuka prince Williama, když byl na návštěvě Malty: „Byl moc příjemný a na všechno se vyptával. Po návratu domů mi poslal dopis, ve kterém mi děkoval, že se mu to moc líbilo.“

Gondoly versus dghajsy

Přezdívku maltská gondola získaly dghajsy díky podobnému tvaru se světoznámou benátskou lodí. Provozovatelé dghajs toto přirovnání ale nemají moc rádi, protože mezi nimi a gondoliéry panuje podle Andrewa velká rivalita.

„Před mnoha lety závodily v Benátkách dghajsy s gondolami a naši vyhráli. Gondoliéři nám pak zakázali, abychom tam znovu se svými loděmi přijeli. Tahle rivalita přetrvala až dodneška,“ vypráví šedesátník v černých brýlích historku, kterou nejde na Maltě nezávisle ověřit.

Čtěte také

To už se z projížďky pomalu vracíme zpátky do přístavu. Na posledních pár metrů kormidelník vypíná motor a Andrew pomocí vesel navádí dghajsu k molu.

autor: Filip Nerad
Spustit audio