Jubilejní 20. ročník soutěže Romano suno začíná symbolicky na Mezinárodní den Romů

7. duben 2017

Nová škola, o.p.s. vyhlašuje jubilejní 20. ročník literární soutěže, která dává mladým romským autorům možnost popsat svět kolem sebe vlastníma očima a ocenit jejich znalost romštiny – jazyka, který se ve veřejném prostoru běžně nevyskytuje. Většinové společnosti pak přibližuje svět romských dětí a zvyšuje povědomí o možnostech romštiny jako plnohodnotného jazyka.

Od roku 1996 docházejí do Nové školy každoročně stovky textů a obrázků. V posledních letech přibyla také autorská videa v romštině.

Témata letošního ročníku se soutěžící dozvědí 8. dubna – na Mezinárodní den Romů, kdy bude soutěž vyhlášena. Na samotnou tvorbu mají čas do konce školního roku (30. června 2017). Slavnostní vyhlášení nejlepších příspěvků proběhne v první polovině prosince. Nejlepší texty i s jejich českým a anglickým překladem se také objeví ve sborníku Romano suno 2017.

O vítězných příspěvcích rozhodnou romsko-české poroty, například prozaička Iveta Kokyová, publicistka a romistka Karolína Ryvolová, básnířka Renata Berkyová, výtvarníci Ladislava Gažiová a Antonín Střížek či dokumentaristka Rozálie Kohoutová.

Svoje dojmy z prací dětí shrnuje jedna z porotkyň soutěže, publicistka a romistka Karolína Ryvolová:

„V Romano sunu se dostávám k současnější podobě romštiny, než jakou jsem se učila ve škole a jakou jsem zvyklá slýchat a číst od romských pamětníků. Ještě důležitější než setkání se současnou romštinou je pro mě ale příležitost nahlédnout do duše romských dětí a náctiletých, kteří nebojácně popisují svou každodenní drsnou realitu. I když soutěžící zasílají také spoustu veselých příspěvků, které co do kvality romštiny mohou být klidně lepší, drsné příběhy z ubytoven, dětských domovů a nepřátelského školního prostředí se mi zadírají pod kůži a zůstávají se mnou dávno po ukončení soutěže. Moje hlavní poznání za roky v porotě je to, že romské dítě přestává být dítětem daleko dříve než neromské a nesnadnost svého postavení ve společnosti přijímá s nadhledem hodným stoika.“

„Od samého začátku soutěže jejím organizátorům záleželo také na tom, aby se do soutěže mohly zapojit všechny děti. Tak vlastně vznikla výtvarná část soutěže. Děti v ní soutěžily se svými obrázky, které namalovaly na motivy příběhů svých romských spolužáků anebo se výtvarnou formou samy vyjádřily k tématům daného ročníku,“ vysvětluje koordinátorka soutěže Marie Bořkovcová. „Postupem času ale do soutěže začalo přicházet pořád víc a víc obrázků na volná témata. Letos bychom chtěli podpořit původní význam a výtvarnou část soutěže zase blízce navázat na literární texty. Porotci proto letos spíš ocení obrázky, které navazují na texty,“ dodává Marie Bořkovcová.

autor: Nová škola, o.p.s.
Spustit audio