Jaromír Franta ve Dvaceti minutách Radiožurnálu

Veronika Sedláčková

Obyvatelé Horního Jiřetína jsou v pohotovosti. Vláda v demisi vážně uvažuje o tom, že by zrušila limity těžby hnědého uhlí na Mostecku. Za vyčpělé a překonané je označil premiér Jiří Rusnok a zástupci horníků vyzývají kabinet, aby víc než 20 let staré vládní usnesení zrušil. V takovém případě by se hnědouhelný lom posunul k Litvínovu na pár set metrů a místní tvrdí, že by to úplně zbrzdilo rozvoj dotčených obcí a nenávratně poničilo krajinu.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorkaHostem dnešních Dvaceti minut Radiožurnálu je předseda hornických odborů Czech Coal Jaromír Franta. Dobrý den.

Jaromír FRANTA, předseda hornických odborů Czech CoalDobrý den.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorkaPane Franto, odboráři poslali včera vládě Jiřího Rusnoka dopis, ve kterém vládu vyzývají, aby zrušila limity. Máte už nějakou odpověď? Aktuální informace, že by to vláda skutečně plánovala udělat v dohledné době?

Čtěte také

Jaromír FRANTA, předseda hornických odborů Czech CoalTak my jsme jako rada hornického svazu teďko měli zasedání na Mostecku, abychom se nebo aby se kolegové detailně seznámili s tou problematikou. Byli jsme se podívat jak v Jiřetíně, tak samozřejmě i na konkrétní lokalitě Československá armáda. Tuhle tu situaci jsme poměrně detailně probrali a z toho vznikla ta výzva pro parlamentu a vládu České republiky. Reagovali jsme i na prohlášení pana premiéra Rusnoka, který při návštěvě mosteckého regionu vlastně jaksi nastínil, že tahle ta vláda se touto problematikou bude zabývat, byť asi řekl, že nebude předjímat výsledek, ale že určitě se bude tímto problémem zabývat, takže jsme ...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorkaTedy to cítíte jako svou příležitost?

Jaromír FRANTA, předseda hornických odborů Czech CoalAno, cítíme to jako svou příležitost, protože ty politické vlády se většinou takto, k takto zásadnímu rozhodnutí z důvodů politických různých tlaků nedostanou, takže tahle ta vláda pana Rusnoka, která si myslím, že na těch politických tlacích není až tak závislá, by tento krok mohla udělat.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorkaTakže chcete využít do jisté míry nestabilní politické situace a oslovit vládu v demisi, aby udělala toto rozhodnutí?

Jaromír FRANTA, předseda hornických odborů Czech CoalJá nevím, jestli využít nestabilní situace v politice.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorkaJinak by tady nebyla zřejmě vláda v demisi, která funguje na tom půdorysu, na kterém funguje.

Jaromír FRANTA, předseda hornických odborů Czech CoalA tak samozřejmě já jsem dneska při jednání na univerzitě Jana Purkyněho říkal, že ty politické vlády se k takto zásadním rozhodnutím prostě nedostanou, protože se toho bojí, aby jim neklesly volební preference nebo postavení v žebříčku popularity a vždycky u těchto vlád, které nejsou tou politikou až tak ovlivňovány, tak všichni máme šanci se bavit reálně o reálných věcích.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorkaTakže vy cítíte jako výhodu, že by vláda v demisi rozhodla bez ohledu na to, co si myslí třeba obyvatelé dotčených oblastí, případní voliči?

Jaromír FRANTA, předseda hornických odborů Czech CoalTo určitě ne.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorkaTak vy říkáte, že politické vlády reagují na nějakou objednávku. Veřejnosti ale logicky to schází i z těch reakcí, které teď, jak vidíme ze strany obyvatel Horního Jiřetína a okolních obcí, nejsou úplně pozitivní.

Jaromír FRANTA, předseda hornických odborů Czech CoalPokud se bavíme o hornické problematice a vždycky se bavíme poměrně jakoby odborně, tak se dá říct, že ten pohled je jednoznačný na to, že je potřeba to uhlí nějakým způsobem za těmi limity využít. Pokud se tato debata dostane do těch politických sfér, o kterých jsem tady před chviličkou hovořil, tak se tyhle ty odborné názory začínají těžce pokrucovat a tam je ten zakopaný pes v tom, že ještě doposud se k tomu nikdo neodhodlal k tomuto kroku.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorkaJak vážně berete odpor obyvatel Horního Jiřetína, Černic, dalších 24 obcí proti rozšíření těžby?

Jaromír FRANTA, předseda hornických odborů Czech CoalJá jsem zásadní odpor občanů těchto obcí nezaznamenal. To, co včera odehrálo před krajským úřadem, my jsme tady byli taky jako horníci přítomni, abysme dali najevo náš názor a s kolegy jsme schválně počítali tu skupinku lidí, kteří se tam pohybovali a k nejvyššímu číslu jsme se dostali 54.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorkaTakže vy vycházíte z toho, kdo přijde na jakousi demonstraci, jestli jsou lidé nebo nejsou, kteří žijí v těch oblastech, proti prolomení limitů?

Jaromír FRANTA, předseda hornických odborů Czech CoalOdpůrci těžby se opírají o 2 tisíce lidí v Jiřetíně a několik desítek tisíc lidí v Litvínově.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorkaJe to málo?

Jaromír FRANTA, předseda hornických odborů Czech CoalNení to málo, ale na druhou stranu jsem ještě je nikde neviděl aktivně vystoupit a já s lidma z Jiřetína i z Litvínova hovořím, protože řada z nich jsou naši zaměstnanci a ten názor tam radikální není.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorkaCo je to aktivně vystoupit, co byste už bral vážně?

Jaromír FRANTA, předseda hornických odborů Czech CoalJá bych bral vážně, kdyby třeba referendum, které bylo v Litvínově, bylo platné. Já bych bral vážně, kdy ten názor Litvínova, kdyby sociologický průzkum, který byl udělaný v Litvínově, kde občani Litvínova se jasně vyjádřili, že jejich největším problémem je nezaměstnanost a nepřizpůsobiví občané, tak, kdyby ty výsledky byl jiný, tak bych to bral vážně.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorkaA když starosta Litvínova, když zástupce obce Horní Jiřetín říkají, že jsou zásadně proti prolomení limitů, když říkají, že by to byl největší podvod na obyvatelích Ústecka od roku 89, tato prohlášení podle vás nejsou vážná, nereprezentují, jak vy jste řekl, možná i tisíc nebo tisíce lidí v tom regionu?

Jaromír FRANTA, předseda hornických odborů Czech CoalK těmto dvou jménům ještě, když přidáno jméno Rovenský a Špidla, tak to jsou ti 4 hlavní lidi, kteří jsou proti prolomení limitů.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorkaNo, to ale jaksi neodpovídá na mou otázku, jestli tento odpor podle vás a ta 4 jména tak zlehčují názor tisíců lidí, kteří se bojí, že by prolomení limitů nenávratně zasáhlo do jejich životů?

Jaromír FRANTA, předseda hornických odborů Czech CoalV dnešní době jsem přesvědčen, že neprezentují většinový názor měst a obcí, které zastupují.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorkaJá se znovu musím ptát, vás by přesvědčil jenom nějaký dokonalejší sociologický průzkum, jestli jsem tomu dobře rozuměla, nebo nějaké aktivnější vystoupení na veřejnosti?

Jaromír FRANTA, předseda hornických odborů Czech CoalOba dva způsoby jsou možné, ale hlavně mě přesvědčuje v mém přesvědčení to, že s těma lidma se bavím, oni mě oslovujou, po každé reportáži, po každé vždycky, když se začne o limitech hovořit veřejně, tak mám spoustu dotazů, spoustu schůzek, scházíme se, a já s těma lidma hovořím i na našich pracovištích, protože, jak jsem říkal, jsou to, řada z nich jsou i naši zaměstnanci a myslím si, že názor těchto řadových zaměstnantů obou obcí je pro mě velice důležitý.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorkaO kolik relevantnější je vzorek lidí, se kterými mluvíte vy, než lidí, které zastupují starosta Litvínova a zástupci obcí Horní Jiřetín a další, když říkáte, že jim sluchu dopřáváte?

Jaromír FRANTA, předseda hornických odborů Czech CoalJá znovu říkám, že ty lidi, s kterými se bavím, tak v těch obcích žijí a ten názor ...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorkaTihle tam taky žijí, proto se ptám, proč jedněm nasloucháte a říkáte, že jaksi jejich názor je nějakým způsobem relevantní, má určitou váhu, a druhých ne?

Jaromír FRANTA, předseda hornických odborů Czech CoalJá se dokážu bavit s každým. Já jsem se do jisté míry bavil i s panem tenkrát poslancem Štovíčkem, který po dvou schůzkách se mnou ...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorkaStarostou Litvínova současným, aby posluchači věděli.

Jaromír FRANTA, předseda hornických odborů Czech CoalAno, ano, s tím, že po dvou schůzkách se se mnou přestal scházet, protože mi nedokázal odpovědět na jednoduché otázky, takže já jsem se zástupcem měst Litvínova se chtěl bavit, ale bohužel to ztroskotalo nad tím, že on mi nedokázal odpověď na jednoduché otázky, které jsem mu kladl.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorkaPosloucháte Dvacet minut Radiožurnálu s předsedou hornických odborů Czech Coal Jaromírem Frantou. Do jaké míry odbory zastupují zájmy těžařských společností?

Jaromír FRANTA, předseda hornických odborů Czech CoalMy zastupujeme hlavně zájmy zaměstnanců. V tomto tématu, o kterém se bavíme, tak samozřejmě zájem zaměstnanců je mít i nadále práci, zájem vedení společnosti je mít nějakým způsobem byznys do budoucna a samozřejmě i ty lidi zaměstnávat.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorkaTady bychom to mohli brát jako určitou lobby těžařských společností podporovanou odbory na úkor obyvatel dotčených regionů a obcí.

Jaromír FRANTA, předseda hornických odborů Czech CoalTo tak samozřejmě můžete brát a ono ...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorkaA ono to tak i je?

Jaromír FRANTA, předseda hornických odborů Czech CoalOno to není o lobby, je to o společném zájmu, který máme, my chceme mít práci, oni chtějí mít byznys.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorkaMožná je to o tom, jak ty obě skupiny jsou slyšet. Sám jste řekl, že zástupci obyvatel dotčených obcí nejsou příliš hlasití. Možná, kdyby byli hlasitější nebo stejně důrazní jako těžařské společnosti a odbory, takže by na tom byli líp?

Jaromír FRANTA, předseda hornických odborů Czech CoalTo nevím, na to nedokážu odpovědět, jestli by na tom byli líp nebo ne.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorkaPodle vás je správné, aby vláda rozhodla o tom výrazném zásahu do krajiny proti vůli tamních obyvatel a aby vlastně popřela to, o čem stát rozhodl před víc než 20 lety.

Jaromír FRANTA, předseda hornických odborů Czech CoalJá jsem přesvědčený, že nerozhodne proti vůli většině občanů obcí, o kterých se bavíme.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorkaMinimálně, a to jste sám připustil, těch lidí jsou tisíce, kterých se to dotkne a kteří to nevítají. Takže já se znovu ptám, jestli podle vás je dobré, aby stát přehodnotil a jestli máte spočítáno, že by se to opravdu vyplatilo?

Jaromír FRANTA, předseda hornických odborů Czech CoalJá nic spočítaný nemám, já nejsem ani manažer, ani majitel firmy, já mám spočítáno to, že ti zaměstnanci, kteří dneska na tý lokalitě pracujou a všichni zaměstnanci, kteří tu samotnou těžbu podporují svými službami, tak minimálně nepřijdou o práci.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorkaA kolik těch lidí by podle vás mělo práci a po jakou dobu?

Jaromír FRANTA, předseda hornických odborů Czech CoalCo se týká ohrožených pracovních míst, tak ty naše počty došly k číslu 8 tisíc. Ty počty jsou velice jednoduché, na lokalitě Československá armáda pracují zaměstnanci Severní energetické, což je číslo přes 800, a to jsou zaměstnanci, kteří obsluhují velkostroje, pasové dopravníky, úpravna uhlí Komořany. Pak samozřejmě tu samotnou těžbu podpořují další zaměstnanci našich dceřiných společností, jako je třeba, jako je třeba Coal Services, což je o kolejové dopravě, což třeba o /nesrozumitelné/, který čerpají důlní vody, Renogum, který se stará o gumové pásmo a takhle těch společností je daleko víc, a to jsou samozřejmě další desítky a stovky zaměstnanců. Když to spočítáte, tak se dostanete na číslo přes 2 tisíce. Existuje koeficient, který říká, že ztráta každého hornického místa znamená ztrátu dalších 2,5 pracovních míst. Ty čísla jsou jednoduchý a ten součet je jasnej, dostáváme se k číslu téměř 8 tisíc zaměstnanců.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorkaPokud se jedná o ztrátu pracovních míst, kterou tady zmiňujete, tak podle místostarosty Horního Jiřetína Vladimíra Buřta by jenom v této obci kvůli rozšíření těžby zaniklo na 800 pracovních míst a navíc tady existuje obava, že pokud by těžba šla dál za současné limity, tak by se rozšířila do oblasti současných velkých chemiček, a tam už jde o práci tisíců lidí, takže by potom podle pana místostarosty Buřta bylo hodně míst v ohrožení a rozhodně by jaksi to nepomohlo regionu.

Jaromír FRANTA, předseda hornických odborů Czech CoalZ těch 800 pracovních míst, včera už jsem slyšel dokonce i tisíc, takže tam asi za 14 dní přibylo 200 pracovních míst, tak z toho je 300 zaměstnanců Dolu Centrum. Pokud nebude pokračovat těžba na armádě, tito zaměstnanci z tohoto důvodu přijdou o práci, takže to jsou naši horníci. Co se týká těch ostatních, zrovna na tyto počty, který uvádí pan Buřta, jemu podobní, tak zrovna na to reagovali občané Černice i Jiřetína, kteří mi volali a říkali, že by těch zbývajících 500 pracovních míst nad rámec, ti, co dělají na centumce rádi viděli. Jejich odhady jsou v řádech desítek pracovních míst, který by tam nezanikly, protože projekt těžební společnosti hovoří o tom, že tyto drobné malé provozovny, který tam jsou, tak by byly přestěhovaný, takže by tam ty pracovní místa byly zachovaný.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorkaKdyby ale byly limity prolomené, pak podle zástupců dotčených obcí by se tento region přestal rozvíjet, přestalo by se do něj investovat, lidé by začali hromadně odcházet, ta krajina by se nenávratně změnila, stálo by to za to, aby si udrželo místo několik, jak vy jste řekl, tisíc možná lidí?

Jaromír FRANTA, předseda hornických odborů Czech CoalJá si myslím, že tohle to je jenom jakási spekulace.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorkaA to jenom pardon po určitou dobu, protože ty zásoby nejsou nevyčerpatelné.

Jaromír FRANTA, předseda hornických odborů Czech CoalZásoby uhlí ve druhé a třetí etapě, to je tři čtvrtě miliardy tun uhlí. Při průměrné těžbě kolem 5, 6 milionů tun ročně se dostane za horizont roku asi 2120. Takže, jestli je podle vás ...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorkaMluvíme o zásazích do krajiny, které by byly také do jisté míry nevratné, proto se v tuto chvíli odvolám na to, že ty zásoby jsou vyčerpatelné. A také jsem se vás ptala, jestli ty zásahy do krajiny, to vylidnění regionu, na který upozorňují, na které upozorňují ekologové a také zástupci obcí, jestli to stojí za to?

Jaromír FRANTA, předseda hornických odborů Czech CoalLokality nebo doly na severních Čechách, jich je tady spoustu, žijeme tady s nima spousta let, já jsem nezaznamenal nějaký hromadný vylidňování z důvodu toho, že tady ta těžba je a jsem přesvědčenej o tom, že kdyby ta těžba tady i nadále pokračovala, tak si myslím, že to je pouhá spekulace, že by se tyhle ty věci odehrávaly.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorkaUž teď ale ovšem občané a obyvatelé Horního Jiřetína říkají, že žijí ve trvalé nejistotě, i když limity jsou od 91. roku platné, tak stále existují velké tlaky na jejich zrušení, a proto oni neví, jestli mají investovat do majetku v Horním Jiřetíně nebo do tamního života. Kdyby byly limity prolomené, tak se přece dá předpokládat, že by lidé spíš začali odcházet, protože by tam neviděli naději.

Jaromír FRANTA, předseda hornických odborů Czech CoalKdyby ty limity byly prolomený, tak teprve potom se může těžební společnost chovat podle platného horního zákona a horní zákon hovoří o tom, že těžební společnost musí vypořádat střet zájmů, takže potom teprve oni by měli možnost, kdyby se tato legislativní překážka odstranila, jít za občany Černic a Jiřetína a pokusit se s nima domluvit na vyrovnání střetu zájmů.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorkaTo znamená, že by jim nabídli nějaké místo k přestěhování?

Jaromír FRANTA, předseda hornických odborů Czech CoalNabídli by jim nabídku na přestěhování, která existuje, někdy z roku 2006 a tak, jak mám informace, tak je to nabídka bych řekl velice slušná oproti tomu tak, jak dopadali lidé z obcí, které zanikaly za minulého režimu.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorkaTakže by se tamní krajina vylidnila?

Jaromír FRANTA, předseda hornických odborů Czech CoalTakže by se ta část území, kde leží Černice a Jiřetín, tam by se vylidnila, na druhou stranu jsou lokality, kam by se přemístili tito lidé.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorkaPozvání do Dvaceti minut Radiožurnálu přijal dnes předseda hornických odborů Czech Coal Jaromír Franta. Tak, pane Franto, nový návrh energetické koncepce upřednostňuje energii z jádra, ekologické zdroje. Počítá s útlumem hnědouhelné energetiky. Proč by ve světle těchto informací mělo stát za to prolamovat limity?

Jaromír FRANTA, předseda hornických odborů Czech CoalCo se týká útlumu hnědého uhlí, tak hlavně útlum na těch lokalitách, kde v brzké době dojde k vyuhlení, a to jsou, to jsou šachty, které jsou na Sokolovsku. Co se týká toho zbytku uhlí, s kterým se počítá, tak to je uhlí, které se počítá, že se vytěží i na lokalitě Československá armáda.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorkaTak ale pořád je tady ta má otázka, kdy Evropa počítá, myslím celá Evropa spíš s energetickými úsporami, ekologickými provozy, využitím alternativních zdrojů energie, soustředí se dokonce i nový návrh energetické koncepce České republiky na energii z jádra, obnovitelné zdroje a tak dál, proč prolamovat těžební limity, proč zasahovat do života stovek, tisíců tamních obyvatel, proč nenávratně měnit krajinu, a to spíš k horšímu?

Jaromír FRANTA, předseda hornických odborů Czech CoalTak já si myslím, že zkušenosti s obnovitelnými zdroji a s tím, jaký to má dopady na obyvatele a průmysl, tak to jsme si tady u solární energie zažívali, zažíváme a zažívat ještě budeme a taky Evropská komise říká to, že by si státy měly chránit své nerostné bohatství a hlavně ho využívat.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorkaKdyž mluvíme o obnovitelných zdrojích, tam jde samozřejmě spíš o legislativní nedorazy, jak oba víme, ale mně jde o to, jaký smysl by mělo, aby vláda v demisi Jiřího Rusnoka, jak po ní chcete teď, prolomila limity, když ještě není uzavřena energetická koncepce a i ten poslední návrh počítá s tím, že se bude hnědouhelná energetika utlumovat, výroba elektřiny z uhlí ze 60 na přibližně 16 %.

Jaromír FRANTA, předseda hornických odborů Czech CoalNemůžu s vámi souhlasit, že problém fotovoltaiky je legislativní problém. Problém obnovitelných, obnovitelné výroby elektrické energie je to, že většinou to vyrábí elektrickou energii, kdy ji až tolik nepotřebujeme, a pak jsou tam samozřejmě i nárazy do soustavy energetické, která dělá problémy. Ale k tomu, čemu se ptáte, tak to je samozřejmě asi otázka na někoho jiného, ale státní ...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorkaNe, vy chcete po vládě, aby prolomila limity, a to vláda v demisi. Proto se vás ptám, jaký to má smysl při všech těch výhradách, které jsem vám teď přednesla?

Jaromír FRANTA, předseda hornických odborů Czech CoalMá to smysl v tom, že se bude moct konečně, se bude moct těžební společnost chovat podle horního zákona, který v tuto chvíli platí, byť je bez vyvlastňovacích paragramů, což vlastně chrání ty občany Černic a Jiřetína, takže tady je pouze otázka toho, zda se ta těžební společnost s těmi občany dokáže vyrovnat, já jsem přesvědčený, že ano, protože ta nabídka je velice lukrativní.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorkaNe, jde mi spíš o to, protože zatím není úplně jasné, proč by měla Česká republika potřebovat to uhlí, když, jak jsem vám řekla, i ten nový návrh energetické koncepce počítá s jinými zdroji energie a s útlumem hnědouhelné energetiky?

Jaromír FRANTA, předseda hornických odborů Czech CoalA já jsem vám na to odpověděl, že při útlumu uhelné energetiky se počítá s uhlím za limity a když už se bavíme o uhlí na armádě, tak se nemůžeme bavit o výrobě elektřiny, ale hlavně o problematice teplárenství.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorkaJestli vláda v demisi těžební limity neprolomí, chystají horníci nějaké nátlakové akce na tu příští vládu?

Jaromír FRANTA, předseda hornických odborů Czech CoalMy samozřejmě jsme před volbama jednali s politickými stranami, který s námi chtěly jednat, takže jsme tam s nima probírali naše hornické požadavky a musím říci, že některé ty strany se k nim staví poměrně kladně.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorkaKteré?

Jaromír FRANTA, předseda hornických odborů Czech CoalTak určitě jsme jednali s ČSSD, jednali jsme s komunistama, napsali jsme výzvu KDUČSL, hnutí ANO, který se zatím ještě neozvaly.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorkaHostem dnešních Dvaceti minut Radiožurnálu byl předseda hornických odborů Czech Coal Jaromír Franta. Díky. Na shledanou.

Jaromír FRANTA, předseda hornických odborů Czech CoalMějte se. Na shledanou.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorkaOd mikrofonu se loučí Veronika Sedláčková.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je společnost NEWTON Media, s.r.o. Texty neprocházejí korekturou.