CVVM: Většině Čechů se žije lépe než před rokem 1989

3. listopad 2009
Zprávy

Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu Akademie věd ČR vytvořilo první ucelený průzkum týkající se postojů české veřejnosti k Sametové revoluci. Z výsledků vyplývá, že se po 20 letech pohled veřejnosti na systémovou změnu v roce 1989 zlepšuje.

Průzkum byl proveden letos v září a bylo do něj zapojeno 1046 respondentů žijících v České republice, kterým je více než 15 let. Podle zjištění CVVM více než osmdesát procent Čechů nebo Moravanů nevěří, že by se komunistický režim mohl vrátit - a ani o to nestojí.

Výsledky průzkumu ukazují, že 45 procent dotázaných hodnotí současné poměry jako lepší než před rokem 1989. Třetina zaujala nevyhraněný postoj a 14 procent se domnívá, že situace před listopadem 1989 byla lepší.

Mezi tématy výzkumu se objevily například obecné názory na listopadový převrat, postoje k vyrovnávání se s komunistickou minulostí nebo hodnocení změn politického systému.

"Pozoruhodné je to, že se po 20 letech v podstatě pohled veřejnosti na systémovou změnu v roce 1989 zlepšuje. Pohled českých občanů je pozitivnější vzhledem k transformačním změnám v roce 1989 a v letech následujících. My se domníváme, že to do značné míry souvisí s určitou generační obměnou," řekl Radiožurnálu Daniel Kunštát z Centra pro výzkum veřejného mínění.

Změnu režimu, ke které v roce 1989 došlo, nejvíce podporují mladší věkové skupiny a lidé středního věku. Naopak pamětníci straší 60 let patří mezi větší obhájce dřívějších poměrů.

"To se pak odráží také v politické orientaci respondentů - voliči komunistů zcela přirozeně obhajují minulý režim, zatímco příznivci středových a pravicových stran jsou více spokojeni se stávajícím uspořádáním," řekl v Radiofóru analytik CVVM Michal Veselský.

autoři: zuf , kbr
Spustit audio