Čtyři obory na VŠE možná přijdou o akreditace. Nesměly by přijímat studenty

18. září 2014

Čtyři magisterské obory Národohospodářské fakulty Vysoké škole ekonomické v Praze možná přijdou o akreditaci. Doporučila to akreditační komise. Návrh teď musí posoudit ministerstvo školství. Pokud akreditaci oborům skutečně omezí, nebude na ně škola moct nabírat nové studenty.

Návrh se týká oborů Ekonomická analýza, Hospodářská politika, Veřejná správa a Regionální studia.

Personální zabezpečení klíčových předmětů těchto oborů je podle předsedkyně komise a vedoucí katedry politologie na VŠE Vladimíry Dvořákové nedostatečné.

„Akreditační komise posuzuje vyučující z několika různých pohledů. Není pro nás úplně směrodatné, zda je někdo profesor, docent nebo Ph.D., pokud v posledních pěti letech nepublikuje k tématu, který vyučuje,“ říká Dvořáková.

Problémy na fakultě jsme sledovali už delší dobu, upozorňuje předsedkyně komise.

„Před rokem se jednalo o reakreditaci těchto oborů. Komise konstatovala, že kvalita neodpovídá tomu, co se požaduje od magisterských oborů, zejména z hlediska personálního zabezpečení,“ vysvětluje Dvořáková a dodává:

„Komise dala škole rok na zlepšení situace. Kontrolní zpráva, kterou jsme nyní dostali, nevykazuje zlepšení. V některých ohledech vykazuje naopak zhoršení personálního zabezpečení klíčových předmětů.“

Děkan Národohospodářské fakulty Miroslav Ševčík ještě rozhodnutí komise nedostal. Nechtěl ho proto komentovat. Pro omezení akreditací ale nevidí žádný důvod.

„Dozvěděl jsem se to od novinářů. Nedostal jsem písemné rozhodnutí od Akreditační komise, proto k tomu nemohu zaujmout stanovisko. Považuji to ale za absurdní rozhodnutí,“ konstatuje Ševčík a doplňuje:

„Řídíme se přesně tím, co chce standard Akreditační komise pro posuzování žádostí o akreditaci. Píše se v něm, že alespoň 60 procent přednášek musí být vyučováno profesory nebo docenty příslušného odborného zaměření. To my splňujeme.“

Návrh akreditační komise teď musí posoudit ministerstvo školství. Na rozhodnutí má 120 dní.

autor: vok
Spustit audio