Československá romská unie sdružuje dobrovolníky z celého světa

9. listopad 2021

Československá romská unie nabízí pomoc chudým, sociálně vyloučeným Romům od loňského února. Dobrovolníky z celého světa spojuje ochota pomáhat lidem v nouzi.

Předseda Československé romské unie Karel Karika řekl, proč se 36 lidí z celého světa spojilo do jednoho spolku:

„Podobný spolek neexistoval. Šlo buď o neziskové organizace, nebo politické strany. My chtěli být spolkem, který pomáhá menšinám v chudobě a při sbližování s majoritou. To je náš hlavní cíl. Členství je přístupné každému, kromě Romů jsou zastoupeny i jiné národnosti, včetně Čechů.“

„Poslání našeho spolku je v sociální a výchovné práci, která přináší pomoc romské komunitě i většinové společnosti v Evropské unii. Odstranění sociální a společenské nerovnosti, která mezi majoritou a romskou minoritou existuje.“

Jak unie funguje v praxi?

„Na sociálních sítích pořádáme zdarma školu, které se může zúčastnit každá domácnost. Organizujeme volnočasové aktivity, doučování našich členů ve vyloučených lokalitách, kulturní akce, atd. Například minulý měsíc jsme v Ústí nad Labem uspořádali festival, kterého se zúčastnilo 6 tisíc lidí a který jsme financovali z vlastních prostředků.“

Československá romská unie financuje všechny své aktivity. Členové spolku platí 1 Euro měsíčně (cca 25 Kč) jako příspěvek. Přidat se může kdokoliv, kdo má chuť pomáhat.

„Člověk musí být ochoten zapojovat se do řešení otázek a do našich problémů, které vyvstanou. Například jako byla kauza vyhoření domu v Ostravici, nebo pomoc ve slovenských osadách. Zatím jsme zdárně dokončili osm případů.“

Lidem z vyhořelého domu jste pomohli sehnat nové bydlení?

„Nejen to. Složili jsme se na opravu domu, částku jsme poskytli rodině a ta mohla situaci vyřešit mnohem dříve, než kdyby si vyřizovala půjčku.“

Spustit audio