Československá romská unie protestuje proti výroku senátorky Zwyrtek Hamplové

3. duben 2023

Členové Československé romské unie se připojili k dalším organizacím a jednotlivcům z romské komunity a otevřeně odsuzují nedávná slova senátorky Zwyrtek Hamplové.

Otevřený dopis ČSRU:

Dne 30. března 2023 paní senátorka Jana Zwyrtek Hamplová v Senátu Parlamentu České republiky hovořila o možném vytvoření segregovaných tříd ve školách pro děti romského původu. Tento výrok považujeme za nehorázný a nepřijatelný z více důvodů: Především šlo o zbabělý, nízký a podlý slovní útok proti těm nejzranitelnějším, proti dětem, které se nemohou bránit. Jde také o facku všem rodičům naší země, jejichž děti by paní Hamplová chtěla třídit na základě jejich původu, bez ohledu na jejich schopnosti, dovednosti a morální kvality. Praxe segregovaných tříd je protiústavní, je již dávno minulostí a výroky podobného typu způsobují hluboké trauma společnosti. V naší zemi je společenským problémem právě dlouhodobá a zakořeněná segregace. Ať si to přiznáme nebo ne, v České republice existuje rasismus, respektive nenávist a předsudky na základě odlišné národnosti a barvy kůže. Je známo, že děti se rasisty nerodí, že rasisty z nich dělá až společnost. A také je známo, že vzájemné poznání boří předsudky. Proto je vhodné, aby děti různých národností vyrůstaly spolu – jen tak je možné bořit bariéry. Paní Zwyrtek Hamplová navrhla bariéry znovu vybudovat, a to způsobem, který nápadně připomíná kroky v předválečném Německu. Chceme věřit, že se paní Zwyrtek Hamplová dopustila tohoto výroku jen z neznalosti a zbrklosti v přemýšlení. Abychom tomu ale věřit mohli, je třeba, aby se paní Zwyrtek Hamplová za svůj výrok vhodným způsobem veřejně omluvila. Proto Vás, paní Hamplová, vyzýváme: Omluvte se.

Československá romská unie (ČSRU) žádá občany, aby zasílali fotografie, na nichž bude vidět protestující osoba, jak drží text své odpovědi. Výzva navazuje na projekt zesnulého Štegana Ponga, během něhož žádal Romy o fotografie ze zaměstnání. Z více než tisíce snímků pak vytvořil formou videa odpověď na výrok tehdejšího prezidenta republiky Miloše Zemana, který naznačil, že Romové vesměs nepracují. 

Fotografie na adresu senátorky lze zasílat na e-mailovou adresu ČSRU k tomu zřízenou (omluvtese@centrum.cz), případně také přes facebookový profil ČSRU. Snímky budou využity výhradně k účelům tohoto protestu.

Součástí výzvy je i petice: https://www.petice.com/pani_senatorko_hamplova_omluvte_se#sign

Spustit audio

Související