Analytická zpráva Neviditelná menšina: Romští LGBT+ jsou vystavováni vícenásobné diskriminaci

11. listopad 2021

Jaký je stav romské LGBT+ menšiny ve vybraných zemích EU? S čím se nejčastěji potýká? O tom pojednávájí výsledky analytické zprávy Neviditelná menšina organizace AraArt.

Andrea Bučková

Zmocněnkyně pro romské komunity na Slovensku Andrea Bučková upozornila především na nedostatek informací o romské LGBT menšině:

“Výsledky, které byly v rámci analytické zprávy prezentovány, popisují, jaké je status quo vícenásobné diskriminace na Slovensku, v Maďarsku a Česku z právního hlediska, stejně jako pohledu institucionálního či jaký rozsah forem podpory a pomoci je romské LGBT+ menšině poskytovaný,” vysvětluje zplnomocněnkyně Vlády SR pro romskou komunitu Andrea Bučková.

Informace a data pocházejí nejen od oslovených ministerstev, ale i od neziskových organizací:

“Pracovali jsme také s informacemi, které jsme získali skrze dotazníky, které byly adresované dvěma skupinám – ústředním orgánům státní zprávy a neziskovým romským a proromským organizacím. Zásadním výsledkem je fakt, že ani v jedné zemi není v legislativním a právním prostředí ukotvena vícenásobná diskriminace. Tedy nejenže není zakázaná, není ani definovaná. A to i přesto, že Slovensko a Česko mají antidiskriminační zákon, že v Česku působí veřejný ochránce práv a na Slovensku je navíc Slovenské národní středisko pro lidská práva, existují orgány činné v trestném konání a ve všech zemích ministerstva spravedlnosti. Přesto tento známý pojem není definovaný, což je pro nás překvapením.”

“V podmínkách České republiky není jednoznačně nastavený systém monitorování lidských práv romské LGBT komunity.”

LGBT+ menšina je podle analytiků zprávy vyloučená z veřejného politického dění:

“Dospěli jsme k tomu, že v oblasti V4 na úrovni lidsko právních nástrojů velmi oslabujeme – ochabuje ochrana a dodržování lidských práv menšin a menšin v menšinách.”

autor: Rena Horvátová
Spustit audio