Alena Schillerová ve Dvaceti minutách Radiožurnálu

10. srpen 2016

Jak vnímat nové angažmá Roberta Šlachty? Nenastupuje na konci srpna u celní v rozporu se služebním zákonem? Budou elektronické evidenci služeb podléhat i díška v restauracích? Čím je způsobem rekordní přebytek státního rozpočtu a kolik z něj zbyde na konci roku? Bude se ptát Karolína Koubová. A hostem dvaceti minut Radiožurnálu je náměstkyně ministra financí pro daně a cla Alena Schillerová. Vítejte, dobrý den.

Alena SCHILLEROVÁ, náměstkyně ministra financí pro daně cla
--------------------
Dobrý večer.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Robert Šlachta by se s největší pravděpodobností měl od září stát náměstkem generálního ředitele celní správy pro pátrání. Podle zákona ale náměstkem musí být celník. Nevadí, že Robert Šlachta nastoupí do služebního poměru až teď?

Alena SCHILLEROVÁ, náměstkyně ministra financí pro daně cla
--------------------
V žádném případě to nevadí a je to plně v souladu se zákonem o služebním poměru. Robert Šlachta, postup bude následující, Robert Šlachta si popožádá, tuším tento týden, já úplně přesně to nesleduji, protože to je věc Generálního ředitelství cel, ale požádá si o takzvané zpětvzetí do služebního poměru, protože on je v rámci ochranné lhůt, podle tohoto zákona, kdy může požádat o zpět vzetí do ozbrojeného sboru. Bude zařazen na místo, které odpovídá platovou třídou místu, které zastával u policie a následně tím pádem se dostane do pozice celníka a do pozice, ze které může se hlásit do výběrového řízení na pozici zástupce generálního ředitele pro pátrání. Nicméně už v mezidobí může být a to je plně v souladu se zákonem, pověřen generálním ředitelem výkonem této funkce, čili výkonem funkce zástupce generálního ředitele pro pátrání. Což bude od prvního září, ano.

Čtěte také

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Já se ptám proto, jestli byste takto postupovali třeba s jakýmkoliv jiným uchazečem.

Alena SCHILLEROVÁ, náměstkyně ministra financí pro daně cla
--------------------
Naprosto.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Který by nebyl celníkem a tím pádem by nesplňoval tu podmínku, aby aspiroval na ten vysoký post celní správy.

Alena SCHILLEROVÁ, náměstkyně ministra financí pro daně cla
--------------------
Naprosto. Já vám uvedu klasický příklad, který se odehrál nedávno. To je naprosto stejný postup, jako u současného generálního ředitele, který pracoval léta v celní správě, odešel z nějakých osobních důvodů, odešel z celní správy do finanční správy a stejným způsobem se vrátil.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Podívejme se tedy na to, že je vypsáno výběrové řízení a vlastně tu nabídku oficiální Robert Šlachta na tento post už dostal. Daniel Kaiser z internetového deníku Echo24 píše, že Robert Šlachta tedy nastupuje 22. srpna na místo, které má být obsazeno ve výběrovém řízení, které je už vypsané, takže se předpokládá, že Šlachta se do konkurzu z pozice pověřeného ředitele přihlásí a vyhraje. Ten předpoklad tu takový je?

Alena SCHILLEROVÁ, náměstkyně ministra financí pro daně cla
--------------------
Rozhodně tu není předpoklad, že vyhraje. Je předpoklad, že se přihlásí do toho výběrového řízení. Já vám dám, já vám uvedu, jak to je. To výběrovém řízení je vyhlášeno někdy od začátku roku. Bylo prodlužováno, tuším, minimálně jednou a do dnešního dne, pokud já mám informaci z Generálního ředitelství cel se do něho nikdo nepřihlásil. To znamená, že uvidíme, kdo se do něho dál přihlásí. Samozřejmě ono tam pořád ještě termín pro přihlášení je. Je samozřejmě logické a určitě se do něho přihlásí Robert Šlachta, o tom není pochyb, ale už není jasně dané, že toto výběrové řízení vyhraje.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Ale když jste ho dopředu takto s tou nabídkou oslovili, jakkoliv se tedy bude účastnit toho výběrového řízení, není to pro tu konkurenci, která by se tam také chtěla přihlásit trochu demotivující?

Alena SCHILLEROVÁ, náměstkyně ministra financí pro daně cla
--------------------
Já se domnívám, že ne. Já se domnívám, že prostě on byl osloven, protože jeho předpoklady odborné a zejména prostě dlouholeté zkušenosti přesně korespondují s touto funkcí. To znamená, na této funkci on plně uplatní všechny svoje nabyté zkušenosti. To znamená on je velice, velice splňuje předpoklady pro výkon této funkce a samozřejmě tím, že bude pověřen, tak bude mít jakousi výhodu v tom směru, že se s tou funkcí seznámí. Ta funkce je tam zřízena už nějakou dobu, ta nebyla, jak se píše v médiích, nebyla zřízena kvůli Robertu Šlachtovi, ta funkce tam prostě je. A on se přihlásí a samozřejmě bude to pak jeho boj. V tom výběrovém řízení, aby ho vyhrál.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Když říkáte jak přesně odpovídá tomu profilu, koho byste na tento post potřebovali, tak není poměrně logické, že se poměrně logické, že se nikdo nepřihlásil?

Alena SCHILLEROVÁ, náměstkyně ministra financí pro daně cla
--------------------
Já se domnívám ,že ne, protože Robert Šlachta si dává žádost tento týden a to výběrové řízení, jak jsem řekla, je vyhlášeno od začátku roku. To znamená řada celníků měla šanci se přihlásit. Zatím se nepřihlásil vůbec nikdo.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Když jste mluvila o těch dosavadních zkušenostech Roberta Šlachty, tak nemohou být někdy třeba na obtíž, teď myslím, třeba na spolupráci celní správy s policií, jestli nemůže být poznamenána právě osobou Roberta Šlachty a jeho nedávným odchodem od policie?

Alena SCHILLEROVÁ, náměstkyně ministra financí pro daně cla
--------------------
Já bych nerada předjímala. Já ho nějak osobně neznám Roberta Šlachty, to znamená, já všechno vnímám, jeho osobnost pouze z médií tak, jak prostě je prezentována. Myslím si, že je za ním kus práce, že prostě tady nějakou dobu působil. Že má určitě bohaté zkušenosti z oblasti pátrání, z oblasti trestního řízení, což samozřejmě se v této funkci plně využije.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
A teď na té bázi lidské. Komunikace, vztahy, ten odchod od policie byl přece jenom dosti emotivní, vzbudil emoce. I ta komunikace mezi jednotlivými složkami policie byla dosti často kritizovaná, co se týká právě nějakých animozit. Myslíte, že ty nevzniknou ve vztahu celní správa teď s náměstkem Robertem Šlachtou a policií?

Alena SCHILLEROVÁ, náměstkyně ministra financí pro daně cla
--------------------
Věřím, že ne. Věřím, že ne, protože my, já jsem letitý státní úředník a prostě zastávám názor, že my státní úředníci musíme být profesionálové. To znamená povýšit zájmy celku nad zájmy osobními.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Z vaší zkušenosti většina takových je?

Alena SCHILLEROVÁ, náměstkyně ministra financí pro daně cla
--------------------
Většina kolegů, se kterými spolupracuji, tak takoví jsou.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Generální ředitel celní správy Milan Poulíček chce větší pravomoci pro celníky, které by jeho podřízeným umožnily dokončit celé trestní řízení. Dostanou takové pravomoci?

Alena SCHILLEROVÁ, náměstkyně ministra financí pro daně cla
--------------------
Tak, já bych chtěla zdůraznit, že v současné době je velmi významná, vstoupila v účinnost velmi významná úprava formou takzvaného celního balíčku. Ta úprava se stala účinnou od 1. 8.. Získali nové kompetence v oblasti prověřování DPH. Oni měli, oni mohli prověřovat celníci vlastně doposud DPH při dovozu. Nyní vlastně se jim rozšiřuje tato kompetence dále. To znamená kompletně na oblast DPH a zcela určitě budou usilovat o prověřování v oblasti daní z příjmů. To je takový prvotní krok. A dalším logickým vyústěním by bylo, a to je plán, který už je dlouhodoběji nastaven. Uvažuje se o něm a samozřejmě je to i vize, jak jste správně řekla, je to i vize nového generálního ředitele, kterou představilo vlastně po nástupu do funkce, v médiích, že logickým vyústěním by bylo získat i kompetence v rámci vyšetřování, protože si představte, že ta kauza se šetří, prověřuje a pak se předává dál. A vždycky je lepší, když to prostě dokončí ten, kdo vlastně je zainteresován do té kauzy, kdo o ní ví nejvíc.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Co by pro to bylo potřeba? Předpokládám, že novelizaci trestního řádu, aby mohli celníci tyto pravomoce vyšetřovat, získat.

Alena SCHILLEROVÁ, náměstkyně ministra financí pro daně cla
--------------------
Zcela určitě by to chtělo novelizovat trestně právní předpisy a my momentálně na ministerstvu financí připravujeme /nesrozumitelné/. My máme samozřejmě už v určité vize připravené, ale budeme je prezentovat v médiích během řádech dnů.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Nepolezou si potom takzvaně do zelí celníci s rozšířenými pravomocemi, pakliže tedy ta novelizace bude schválená, a finanční policie, jejíž vznik už avizoval ministr vnitra Milan Chovanec?

Alena SCHILLEROVÁ, náměstkyně ministra financí pro daně cla
--------------------
Já, co se týče finanční policie, tak jak bylo avizováno v médiích, já vím jenom to, co bylo řečeno v médiích a tam nebylo řečeno v podstatě nic.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
A dá se předpokládat, že tedy bude jaksi se krýt ta činnost celníků a finanční policie?

Alena SCHILLEROVÁ, náměstkyně ministra financí pro daně cla
--------------------
Nezískala jsem přesné informace co by ta avizovaná finanční policie měla zastávat, ale já se domnívám, že k tomu krytí, k tomu, jak říkáte, že by se ta činnost nějak překrývala, si myslím, že k tomu nedojde, protože tam jde o výlučnou kompetenci a samozřejmě kompetenci sdílenou. Ale to je otázka potom dalších debat a my máme určitou konkrétní představu a vizi a budeme ji představovat jako ministerstvo financí.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Tu vizi rozšíření kompetencí celní správy kritizuje policejní prezident Tomáš Tuhý. Respektive, ne tu vizi, kterou budete teprve představovat, ale to případné rozšíření kompetencí. Tomáš Tuhý říká, že daňovou problematiku mají samozřejmě řešit celníci, ale klasické vyšetřování že by měla vést jen policie. Nemá pravdu?

Alena SCHILLEROVÁ, náměstkyně ministra financí pro daně cla
--------------------
Já si to nemyslím. Já si prostě naopak myslím, že mnohem efektivnější bude, když budou i tu další fázi vyšetřování provádět ti, kteří prováděli prověřování a je to, vycházím i ze zkušeností, prostě já jsem roky pracovala ve finanční správě, takže mám bohaté zkušenosti s daněmi, než jsem nastoupila na ministerstvo financí a vím, že je velice důležité při těchto kauzách nejen znát trestněprávní předpisy, ale samozřejmě mít i znalosti z těch daňových předpisů. A tady velice bude úzká spolupráce, vlastně je to zastřešeno jedním vlastně v rámci ministerstva financí, jak celní správa, tak ty finanční správa spadají do resortu ministerstva financí. Je tam úzká spolupráce, spadají do sekce, kterou já řídím. To znamená velice úzce spolupracujeme a ty kauzy jsou provázené samozřejmě, jo, čili to know how odborné se tam velice prolíná. Efektivnější se domnívám, že bude šetřit celní správa.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Je přesvědčený host dvaceti minut Radiožurnálu, náměstkyně ministra financí pro daně a cla Alena Schillerová. Hodně se, paní náměstkyně, mluví o tom, jaký vliv od prvního prosince bude mít elektronická evidence tržeb na spropitné v restauracích. Jaký?

Alena SCHILLEROVÁ, náměstkyně ministra financí pro daně cla
--------------------
Já se tomu musím smát, protože elektronická evidence, strašně se v médiích řeší spropitné, ale spropitné svým způsobem vůbec nesouvisí s elektronickou evidencí tržeb. Spropitné je něco, co dává host vlastně obsluhujícímu personálu nebo co dává navíc vlastně v restauraci a už dnes to není vůbec otázka elektronické evidence tržeb, to je otázka toho, jestli je to příjem ke zdanění nebo není to příjem. A už dneska už to je příjem.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Já jsem se chtěla zeptat, když říkáte, že to s tím vůbec nesouvisí. Čili je to hotový příjem. Nebude muset být zanese do elektronické evidence.

Alena SCHILLEROVÁ, náměstkyně ministra financí pro daně cla
--------------------
Samozřejmě bude.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
To znamená, že se elektronická tržeb dotkne.

Alena SCHILLEROVÁ, náměstkyně ministra financí pro daně cla
--------------------
To samozřejmě, že bude, protože když se součástí té tržby nebo té částky stane i spropitné, tak samozřejmě bude zaneseno. Ale debaty se vedou o tom, že bude nově zdaněno spropitné. Ale ono už dneska by mělo být zdaněno. Samozřejmě, pokud by se o něm vědělo, tak by mělo být zdaněno. Mělo by být buď příjmem toho obsluhujícího personálu a nebo případně majitele té restaurace, pokud samozřejmě jde za ním.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak, a to mi řekněte, jak to bude vypadat v praxi. Číšník mi vytiskne účtenku na oběd a přijde s tou účtenkou ke stolu a já řeknu, ráda bych vám tady nechala deset korun dýško a on zase teda poběží ke kase a vytiskne tam účtenku na deset korun?

Alena SCHILLEROVÁ, náměstkyně ministra financí pro daně cla
--------------------
No, já si myslím, že nebudeme popisovat v praxi, jak to bude vypadat. Já si myslím ...

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
A to by mě právě zajímalo, paní náměstkyně.

Alena SCHILLEROVÁ, náměstkyně ministra financí pro daně cla
--------------------
Já si myslím, no, můžeme to samozřejmě popsat, ale já se osobně domnívám, že přijde s nějakou účtenkou, tak on vlastně mu platí ten zákazník a to záleží jestli platím v hotovosti, tak samozřejmě to podléhá elektronické evidenci. On vytiskne účtenku a na té účtence je konkrétní částka, ta už obsahuje ten fiskalizační identifikační kód. Pokud samozřejmě následně to dýško nebo spropitné, jak jste označila, tak podléhá také elektronické evidenci tržeb. Pak samozřejmě ano, a mělo by být zaneseno. Pokud zaneseno bude.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Já se právě ptám, protože jestli si umíte představit, jak to bude vypadat v tom provozu, kde se třeba střídá opravdu stůl po stole, teď ty číšníci a servírky tam opravdu běhají, takže obsluhující číšník třeba, aby si ušetřil práci, přijde, chcete platit, chcete mi dát nějaké spropitné, můžete mi rovnou říct jaké, ať to tam, jaksi můžu zanést nebo naopak tam bude běhat tam zpátky a tisknout stvrzenky?

Alena SCHILLEROVÁ, náměstkyně ministra financí pro daně cla
--------------------
Tak, já myslím, že sama praxe ukáže. Já se domnívám, že většinou ta částka je nějakým způsobem modifikována, to znamená, že ten obsluhující personál prostě donese účtenku, pokud to dýško bude vlastně vyplaceno až poté, je to hotovostní platba, která by měla být zaevidována.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Je modifikována ta částka většinou podle toho, kolik se rozhodnu dát spropitné.

Alena SCHILLEROVÁ, náměstkyně ministra financí pro daně cla
--------------------
Přesně tak. Podle toho je modifikována. Ono se taky stane, že dneska spropitné dáváte při platbě kartou, že jo. A i platba kartou vlastně podléhá elektronické evidenci tržeb, takže i tím pádem by tam částka byla jedna. Ale nedá se samozřejmě na druhé straně musím zdůraznit, že to, že to podléhá, že je to příjem, není nová věc. To už dnes je příjem, ale samozřejmě je to příjem, o kterém se nikdo nedozví, takže se nestává většinou součástí tedy přiznaných příjmů. Takže to v tomto duchu to není nová věc, a pokud jste takto uvedla ten konkrétní příklad, ano, je to tak. Protože každá hotovostní platba prostě podléhá. A my nechceme dělat žádné výjimky kromě těch, které jsou v zákoně.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Řekněte mi ale, máte nějaké odhady, o kolik přicházíme tímto, že nejsou daněny dýška?

Alena SCHILLEROVÁ, náměstkyně ministra financí pro daně cla
--------------------
Ne. Byla jsem na to tázána už několikrát. Žádnou takovouto statistiku nevedeme. Ani nejsme schopni odhadnout, protože to je, jsou imaginární čísla.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Právě. Jestli skutečně to bude stát za tu námahu, když to tak řeknu a pak zjistíte, že přínos do státní pokladny bude poměrně marginální.

Alena SCHILLEROVÁ, náměstkyně ministra financí pro daně cla
--------------------
Rozumím. Je to opravdu marginální, já s tím souhlasím. Myslím si, že to je marginální a teď je otázkou prostě, jak se k tomu, k tomu se nedá postavit tak, že bychom řekli na dýška se to nebude vztahovat. Prostě to nejde.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Právě, že jestli byste třeba nemohli udělat nějakou výjimku, když sama říkáte, že je to marginální a zřejmě to v tom provozu zkrátka bude působit nějaké technické problémy ryze toho, jak tam budou fungovat číšníci.

Alena SCHILLEROVÁ, náměstkyně ministra financí pro daně cla
--------------------
Výjimky jsou nastaveny v zákoně. Takže zákon v tuto chvíli samozřejmě je účinný. Nebo je platný, pardon, účinnost nastane, to znamená tam určitě změna zákona teď nepřipadá v úvahu. Forma pro výjimky by byla formou takzvaného nařízení vlády, o kterém ale v současné době aktuálně neuvažujeme.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Vy jste se ještě dotkla důležité věci, že bude rozdíl, jestli ten tuzér bude patřit tomu provozovateli a nebo personálu. Tak, jak to bude probíhat, když tedy tam bude to připadat provozovateli?

Alena SCHILLEROVÁ, náměstkyně ministra financí pro daně cla
--------------------
Rozdíl není z pohledu elektronické evidence tržeb. Rozdíl je pouze z hlediska toho, kdo to zdaní. To znamená, pokud vlastně je to spropitné patří tomu obsluhujícímu, tak je to jeho příjem, patří to vlastně do jeho příjmu. Pokud jde za majitelem restaurace nebo za někým, za tím provozovatelem, majitelem, tak samozřejmě potom je to jeho příjem. Jo, tak to jenom z pohledu toho, kdo to zdaní. Ne z pohledu elektronické evidence tržeb.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Jestli se opravdu potom neztratí vůbec to poslání tuzérů, kdy chcete ohodnotit toho konkrétního člověka, který vás obsluhoval, protože pak to třeba spadne do nějaké kasy, která se potom bude přerozdělovat mezi ty zaměstnance a podobně.

Alena SCHILLEROVÁ, náměstkyně ministra financí pro daně cla
--------------------
Ale ono už to dneska tak podle mě je. I podle informací, které my jsme zjišťovali, tak ten přístup k těm, jak vy říkáte, tuzérům spropitnému, je různý. U těch různých provozovatelů.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Přece jen, ta jistá komplikovanost, neobáváte se, že povede k tomu, že systém se bude buď obcházet a nebo na to spropitné rezignuje ať už jedna nebo druhá strana, protože se mu zkrátka nevyplatí k tomu tisknout ty stvrzenky.

Alena SCHILLEROVÁ, náměstkyně ministra financí pro daně cla
--------------------
To ukáže praxe. Já vám říkám stav, který je podle zákona nemůžu říct jiný, protože takto je zastaven zákon, ale ukáže praxe, co to přinese.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Právě, jestli, mně zajímá, jestli jste přemýšleli o tom, jestli se to vyplatí nejen tedy z té finanční stránky, ale z toho, že zkrátka potom to bude obcházeno a postrádá se tam ten smysl.

Alena SCHILLEROVÁ, náměstkyně ministra financí pro daně cla
--------------------
Samozřejmě zákon se psal v určité době. Čili napsal se, v té době se diskutoval, prošel řádným legislativním procesem. Víte, že kolem něho byla obrovská debata i ve výborech, i v poslanecké sněmovně. A všechno, co v té době se zohlednilo ze zákona, co bylo považováno za podstatné, tak v něm je, a teď přichází, teď se připravuje velice podrobná metodika finanční správy, která bude někdy do konce srpna vyhotovená, vystavená na web tak, aby se k ní všichni dostali a mohli vlastně z ní vycházet a ta už samozřejmě vychází z toho, že se množí velmi konkrétní praktické dotazy, které, jak co konkrétně řešit a uchopit.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Uvidíme jak se tedy uchopí tuzéry.

Alena SCHILLEROVÁ, náměstkyně ministra financí pro daně cla
--------------------
Samozřejmě praxe ukáže, přesně tak.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Ještě jedné věci, bych se ráda dotkla. V červenci dosáhl přebytek státního rozpočtu závratných 75,6 miliard korun. Není to optický klam způsobený tím, že stát dosud skoro nic neinvestoval, paní náměstkyně?

Alena SCHILLEROVÁ, náměstkyně ministra financí pro daně cla
--------------------
Tak, musíme přiznat to, je pravdou to, že větší čerpání investic je ve druhé polovině roku i běžný jev. To znamená, musíme s tím realisticky počítat a když se podíváme na loňský rok, já bych si dovolila takové malé srovnání, tak tam ten jev byl dokonce vyloženě extrémní.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak, jenom, jestli teda bych mohla jít k té koncovce, kolik by, jak se z toho přebytku potom do kolika schodku dostaneme,

Alena SCHILLEROVÁ, náměstkyně ministra financí pro daně cla
--------------------
Jasně, přesně tak. Takže my jsme jenom, krátce čísla. V roce 15 přesahovaly investice 65 miliard a na konci roku to bylo 176 miliard. To bylo velice mnoho ale je potřeba si uvědomit, že se na tom podílely výdaje na spolufinancování evropských projektů z končícího programové období. Teď jsme v jiné situaci a nečekáme tuto extrémní situaci, protože začíná se teprve programové období čerpání prostředků a pro investiční výdaje rozpočet investičních výdajů na celý rok je 68 miliard. Dosavadní čerpání je zatím 11,1 miliardy. To znamená, že i kdyby a my věříme, že bude akcelerovat to čerpání investic, tak kdyby akcelerovalo, tak nevzroste to o více než 57 miliard, což je pořád stále méně, než dosavadní přebytek rozpočtu, který je ve výši asi 76 miliard.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Takže se dá počítat s nižším schodkem než je těch plánovaných 70 miliard korun na konci roku.

Alena SCHILLEROVÁ, náměstkyně ministra financí pro daně cla
--------------------
To uvidíme, pravděpodobně ano, uvidíme. To já nebudu předjímat samozřejmě v tuto chvíli. To by bylo věštění z věstěcké koule. My naopak ministerstvo financí podporuje akceleraci investičních výdajů, ale pořád samozřejmě se nebude konat nic dramatického.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Když budu u daní, což je vaše parketa, paní náměstkyně, tak ministr financí se chlubí tím, že zlepšil výběr daní. Proč ale inkasuje DPH stouplo jenom o 2,8 % což je skoro dvakrát pomalejší tempo než u tržeb obchodníků, z kterého se inkasuje.

Alena SCHILLEROVÁ, náměstkyně ministra financí pro daně cla
--------------------
No, citujete z plnění státního rozpočtu vlastně ke konci července. Navíc citujete číslo, které kde hovoříte o úrovni státního rozpočtu. Já to doplním, na úrovni veřejných rozpočtů ten meziroční růst byl o 4,3 %. Navíc ten, ta červencová čísla byla poznamenána jakousi anomálií prostě v rámci extrémního výsledku v tom předcházejícím roce. To znamená každopádně ten růst je pořád vyšší než je hospodářský růst a jednoznačně my to přisuzujeme účinkům kontrolního hlášení.

Karolína KOUBOVÁ, moderátorka
--------------------
Bohužel my už nemůžeme více ty čísla rozebírat. Takových bylo dvacet minut Radiožurnál s náměstkyní ministra financí. Alenou Schillerovou. Děkuji vám za návštěvu ve studiu. Na shledanou.

Alena SCHILLEROVÁ, náměstkyně ministra financí pro daně cla
--------------------
Děkuji za pozvání, hezký večer.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je společnost NEWTON Media, s.r.o. Texty neprocházejí korekturou.

autor: kko
Spustit audio

E-shop Českého rozhlasu

Kdo jste vy? Klára, nebo učitel?

Tereza Kostková, moderátorka ČRo Dvojka

jak_klara_obratila_na web.jpg

Jak Klára obrátila všechno vzhůru nohama

Koupit

Knížka režiséra a herce Jakuba Nvoty v překladu Terezy Kostkové předkládá malým i velkým čtenářům dialogy malé Kláry a učitele o světě, který se dá vnímat docela jinak, než jak se píše v učebnicích.