Akademická duchovní správa ČVUT

6. duben 2013
Křesťanský týdeník , Křesťanský týdeník

Už více než rok funguje při Českém vysokém učení technickém Akademická duchovní správa. Nabízí dočasný duchovní domov věřícím studentům této vysoké školy, ale také místo, kde se věřící i nevěřící studenti i učitelé školy mohou setkávat se zajímavými hosty při středečních přednáškách v kryptě kostela.

„Já se jmenuji Jiřina Šiklová. Když jsem sem jela, tak jsem si vzala taxíka a po cestě jsem tomu taxíkáři říkala: ‚[No vidíte, jindy mě do Bartolomějské vozili a teď tam jedu taxíkem.“

Uvedla svůj výklad socioložka Jiřina Šiklová, jedna z jedenácti přednášejících v rámci cyklu „Ve středu ke středu“, jež probíhá v tomto semestru v kryptě univerzitního kostela sv. Bartoloměje v pražské Bartolomějské ulici; tedy v té samé ulici, v níž kdysi prováděla své výslechy StB.

Přednášky jsou určeny nejen věřícím, ale široké akademické obci. Podle jakého klíče byla vybrána témata a pozváni hosté? Vysvětluje rektor Akademické duchovní správy P. Vladimír Slámečka.

„Hosty jsou významné osobnosti z různých oblastí společenského, kulturního a duchovního života. Témata jsme volili tak, aby oslovila dnešního mladého člověka, a zvláště naše technické studenty. Samozřejmě jsme byli vedeni i snahou, aby témata byla aktuální, ať už k současné společenské situaci, nebo k liturgickému roku a událostem, které prožíváme.“

Setkání v rámci cyklu Ve středu ke Středu, který pořádá Akademická duchovní správa při Českém vysokém učení technickém

Zatímco Karlova univerzita má svou duchovní správu už od počátku 90. let, na ČVUT byla založena duchovní správa až po nástupu Dominika Duky na místo pražského arcibiskupa, a to 1. března 2012. Toho dne byla zřízena i duchovní správa pro akademickou obec České zemědělské univerzity v Praze na Suchdole.

Nedívají se technici na křesťany na akademické půdě s despektem? Odpovídá Vladimír Slámečka, který, než se stal knězem, učil na elektrofakultě teorii elektrických obvodů.

„Jsem jedním z nich, takže náš takový obecný despekt k humanitním oborům, který já samozřejmě znám a možná částečně také sdílím s našimi studenty, chápu, rozumím mu. A myslím, že v mém případě tohle je trošku vyrovnáno jednak tím absolutoriem fakulty elektro, jednak tím, že jsem knězem, a to je samozřejmě jiná pozice, než být třeba jenom psychologem nebo jenom historikem, aniž bych to jakkoli chtěl zlehčovat.“

Na programy pořádané duchovní správou chodí 40 až 150 studentů. Jednoho z nich, Ondřeje Brunu, nejvíc oslovilo setkání s Karlem Moravcem, který přemýšlel nad tím, zda a jaký má dnes smysl zakládat rodinu.

„Kolem sebe vidím spoustu vztahů, které troskotají, které nekončí dobře. Vidím, že lidé, i mladí, mají problém udržovat vztahy, chybí tomu hloubka, jsou velice povrchní a hrozně sobecké. No a já se snažím hledat něco, co bude mít větší hloubku, co mě bude naplňovat.“

Další zajímavá témata tohoto akademického roku jsou Sex ve zpovědnici, Exorcismus nebo Odsun Němců. Rozpis programu semestru i záznamy z přednášek jsou pro všechny zájemce k dispozici na webových stránkách www.ads.cvut.cz.

autor: Petr Vaďura
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Kdo jste vy? Klára, nebo učitel?

Tereza Kostková, moderátorka ČRo Dvojka

jak_klara_obratila_na web.jpg

Jak Klára obrátila všechno vzhůru nohama

Koupit

Knížka režiséra a herce Jakuba Nvoty v překladu Terezy Kostkové předkládá malým i velkým čtenářům dialogy malé Kláry a učitele o světě, který se dá vnímat docela jinak, než jak se píše v učebnicích.