Zrušenie Generálneho konzulátu SR v Brne

21. říjen 2008

Slováci, ktorí využívali služby slovenského generálneho konzulátu v Brne, by teraz mali zbystriť pozornosť, pretože tento generálny konzulát bol od 29. 9. tohto roku zrušený. Podrobnosti zisťovala Darina Sládečková, ktorá pre slovenské vysielanie českého rozhlasu pripravuje rubriku Dobrá rada. Vitajte, dobrý večer.

Sládečková: Ďakujem, dobrý večer.

Moderátor: Povedzme si najskôr, čo všetko Generálny konzulát Slovákom žijúcim v Českej republike pomáhal vybavovať?

Sládečková: Predovšetkým šlo o tzv. matričnú agendu, teda záležitosti súvisiace s vydávaním rodných listov, sobášnych i úmrtných listov. Ďalej prijímal a posielal na Slovensko žiadosti o vydanie slovenských pasov, žiadosti o výpisy z registra trestov a v náplni práce mal tiež overovanie dokladov.

Moderátor: Generálny konzulát v Brne, ktorý bol ku koncu septembra zrušený, nepochybne slúžil predovšetkým Slovákom, ktorí žijú na Morave. Ako budú títo teraz riešiť svoje záležitosti?

Sládečková: Na to som sa opýtala vedúcej konzulárneho oddelenia slovenského veľvyslanectva v Českej republike Jozefíny Škorupovej:

"Celú konzulárnu agendu preberá slovenské veľvyslanectvo v Prahe. Odporúčame, aby si žiadatelia o akékoľvek doklady, respektíve konzulárne služby vopred telefonicky, alebo e-mailom overili, aké doklady musia k žiadostiam predložiť, aby nedochádzalo k tomu, že napríklad precestujú stovky kilometrov a nevybavia, čo potrebujú. Volať nám môžu na číslo: 233 113 051 alebo napísať na e-mailovú adresu: emb.prague@mzv.sk alebo cons.prague@mzv.sk. Chcem pripomenúť, že všetky žiadosti o doklady sa musia podávať osobne. Vybavené matričné doklady a výpis z registra trestov potom dostanú poštou, avšak pasy si musia vyzdvihnúť opäť osobne.

Moderátor: Takže osobne sa musí podať žiadosť o pas a potom po niekoľkých týždňoch si ho prísť osobne aj vyzdvihnúť. Ak by šlo o niekoho z Moravy, tak do Prahy je to dosť dlhá cesta.

Sládečková: To nepochybne. Preto vedúca konzulárneho oddelenia Jozefína Škorupová radí, že ak to má dotyčný bližšie do Bratislavy, tak si môže prakticky všetky tieto veci vybaviť osobne tam - pretože pre Slovákov žijúcich v cudzine sa matričné doklady, pasy a samozrejme aj výpisy z registra trestov vybavujú centrálne v hlavnom meste Slovenska. Samozrejme, že aj v tomto prípade je potrebné si vopred zavolať a poradiť sa nielen kam v Bratislave ísť, ale aj aké doklady si so sebou vziať, aby úspešne vybavili to, čo potrebujú.

Moderátor: Takže zopakujeme kontakt na slovenské veľvyslanectvo v Prahe, telefón je: 233 113 051, e mail: emb.prague@mzv.sk

Sládečková: Všetky tieto kontakty sú aj na webovej stránke slovenského veľvyslanectva na adrese: www.slovakemb.cz

Moderátor: To bola dnešná Dobrá rada a Darina Sládečková, ktorá ju pripravila. Ďakujem a dovidenia.

Sládečková: Dopočutia.

autor: dsl
Spustit audio

Více z pořadu