Zpráva OSN přirovnává zločiny proti lidskosti v KLDR k zvěrstvům nacismu

Hranice mezi Severní a Jižní Koreou

V Severní Koreji se odehrávají hrůzné zločiny proti lidskosti a tamní režim by se za ně měl zodpovídat před Mezinárodním trestním soudem. V dnes zveřejněné zprávě to uvedla vyšetřovací komise OSN pro Severní Koreu, která porušování lidských práv v KLDR přirovnala ke zvěrstvům z éry nacismu a doporučila, aby před soudem stanul i severokorejský vůdce Kim Čong-un.

Tříčlennou komisi vedenou australským soudcem ve výslužbě Michaelem Kirbym ustavila loni v březnu Komise OSN pro lidská práva v Ženevě. Ta má zprávu projednávat na svém zasedání 17. března.

Jde zatím o nejserióznější mezinárodní snahu prověřit tvrzení o systematickém závažném porušování lidských práv v KLDR. Severní Korea zprávu kategoricky odmítla, podle jejích vyslanců v Ženevě se v zemi lidská práva neporušují.

„Závěr je, že v Severní Koreji dochází k vážným zločinům proti lidskosti. Nejsou ojedinělé, jsou v rozporu s mezinárodním právem a někdo se za ně musí zodpovídat,“ tvrdí Michael Kirby.

Komise ve zprávě o 372 stranách píše například o svědectvích, že obyvatelé KLDR musí čelit zotročování, mučení, sexuálnímu násilí, politickému útlaku a dalším zločinům. Hladovějící obyvatelstvo podle vyšetřovatelů musí snášet nucené přesuny či perzekuce na základě náboženství, politického přesvědčení, rasy a pohlaví.

Žádné tábory oficiálně neexistují

Zpráva si všímá rovněž rozsáhlých politických represí, včetně poprav a internací v táborech nucených prací s odhadovanými 80 až 120 tisíci politickými vězni, stejně jako systému klasifikace rodin podle jejich loajality k režimu.

"Pokud nejsou osoby obviněné z politických zločinů okamžitě popraveny, skončí v nucené internaci v táborech, které oficiálně neexistují. Většina lidí je uvězněna na doživotí a nemají šanci tábor živí opustit," popisují vyšetřovatelé.

Zpráva konstatuje, že obvyklou praxí u výslechů je mučení, a uvádí svědectví o výbavě mučicích komor, které jsou vybavené nádržemi s vodou, pouty a okovy, na něž jsou zadržení zavěšováni hlavou dolů, či jehlami, které se vyslýchaným zapichují pod nehty.

"Závažnost, rozsah a povaha těchto zločinů nemá v současném světě obdoby. V mnoha případech porušování lidských práv zaznamenané komisí odpovídá definici zločinů proti lidskosti,“ píše se v dokumentu.

Severokorejský vůdce Kim Čong-un

Týká se to například úmyslného vyhladovění nebo způsobu, jakým úřady využívají dodávky potravin k získání kontroly nad obyvatelstvem, ale také rozšířených nucených prací.

Michael Kirby na tiskové konferenci uvedl, že zločiny, které se podle svědectví odehrávají v Severní Koreji, jsou "nápadně podobné" zločinům z doby nacismu. Sdělil také, že OSN v dopise severokorejskému vedení oznámila své další kroky, které směřují k žalobě před mezinárodním soudem.

V prohlášení zaslaném agentuře Reuters zástupci KLDR uvedli, že "takzvaná zpráva" je založena na důkazech podvržených mocnostmi nepřátelskými Severní Koreji.

Podle nich jde o "nástroj politického spiknutí, jehož cílem je svržení socialistického systému" a snaha očernit Pchjongjang v očích mezinárodní veřejnosti.

Podle Michaela Kirbyho je v případě Severní Koreje je naprosto nepochopitelné, že se jí tak dlouho daří vyhýbat mezinárodnímu dohledu a kontrolám. "Zločinů proti vlastnímu lidu se tamní režim dopouští už 60 let. Proto vyšetřovací komise předloží svoji zprávu Mezinárodnímu společenství a budeme doufat, že se něco začne dít,“ věří.