Znojemská nemocnice se potýká s problémy

13. březen 2002
Pod kůži

Nemocnice ve Znojmě se ocitla ve vážné personální a profesionální krizi. V posledních měsících z ní odešla řada klíčových lékařů včetně primářů dvou oddělení. Sami lékaři, kteří zůstali, varují, že jejich nemocnice sama už není schopna na některých odděleních poskytovat kvalitní péči. Vedení tohoto nemocničního zařízení podobné názory razantně odmítá.

Na potíže s kvalitou péče ve znojemské nemocnici upozorňují i praktičtí lékaři ze spádové oblasti. Kvůli nedostatku kvalifikovaných lékařů v nemocnici jsou na některá odborná vyšetření až několikaměsíční objednací termíny. Neúměrně dlouho musejí čekat i pacienti soukromého lékaře Karla Hulána.

"Ty termíny jsou někdy tak dlouhé, že to podle mě ohrožuje i stanovení někdy přesných diagnóz a ohrožuje to tím pádem i pacienty. Můj závěr je, že ta zdravotní péče na okrese se zhoršuje. Například my praktičtí lékaři děláme vyšetření na tzv. okultní krvácení, což je to, že hledáme ve stolici krev. Pokud tam najdeme nějakou krev, pak má následovat další vyšetření tlustého střeva, které trvá v současné době ve Znojmě ta čekací doba 4-5 měsíců. Za tu dobu se může ten stav zhoršit natolik, že můžeme ohrozit stav pacienta, nebo i jeho život. Někteří lékaři využívají toho, že hledají cesty i mimo okres Znojmo. Třeba v Brně se to dá udělat toto vyšetření do čtrnácti dnů," říká lékař.

Ředitel nemocnice Zbyněk Virt přiznává, že stav lékařů není optimální. Podle něj jde ale o standardní situaci. O mírných komplikacích lze podle ředitele hovořit snad jen v případě gynekologie a radiologie. "Nemocnice má 26 oddělení, z toho 17 lůžkových a skutečně personální problémy máme v tuto chvíli na té gynekologii a problémy na rentgenu očekáváme teda v budoucnosti. Jinak všechna oddělení, pokud mně je známo, jsou saturována v dostatečném množství lékaři erudovanými a já se domnívám a jsem přesvědčený, že fungují naprosto standardně a normálně a že k žádnému poklesu kvality péče nedošlo," uvedl ředitel.

Kvalita péče ve znojemské nemocnici však nepochybně klesá, oponuje svému vlastnímu řediteli lékař chirurgického oddělení a funkcionář lékařského odborového klubu Tomáš Rozvadovský. Podle něj jsou totiž často místa po zkušených lékařích, kteří z nemocnice odešli, zaplňována absolventy. "Mnohdy dochází k situaci, kdy absolvent se učí od kolegy staršího pouze o několik let, což si myslím, že v některých oborech je velice špatné. Zvlášť u té radiologie a gynekologie si myslím, že je to otázka dost závažná."

Znojemskou nemocnicí se byla nucena zabývat i místní pobočka Všeobecné zdravotní pojišťovny. Její ředitel Dalibor Štambera nechal situaci v nemocnici prověřit. "My jsme si udělali kontrolu, protože jsem považoval za nutné, aby se trošku ta hladina, která okolo té nemocnice byla, aby se trošku uklidnila a aby lidé neměli strach chodit do té nemocnice, což by ji mohlo poté poškodit v následných platbách. A musím říct, že kromě těch dvou zmiňovaných oborů, pokud se týká parametrů, vyhlášek a tak, tak ta oddělení v podstatě jsou saturována. Samozřejmě, otázka je, zda je stejná kvalita péče od druhoatestovaných lékařů nebo lékařů bez atestace. Ale to my v podstatě nemáme možnost posuzovat," řekl Štambera.

Proč vlastně erudovaní lékaři ze znojemské nemocnice odcházejí? V kuloárech se potichu mluví o špatných osobních vztazích mezi lékaři a vedením nemocnice. Nahlas pak také o tom, že Znojmo nemá kvalitním lékařům co nabídnout.

Současné problémy jsou důsledkem dlouhodobě podceňované personální politiky v nemocnici, míní lékař Karel Hulán. "Musí být daná koncepce té nemocnice. Musím vědět, kolik těch lékařů z kterého oboru potřebuji a hlídat to, abych ty lékaře měl v zásobě, když jeden vypadne, aby mohl zastoupit druhý. Ten problém nevznikl hned, ale je to problém dlouhodobější krize."

Podle chirurga Tomáše Rozvadovského je ale i do budoucna téměř vyloučeno, že nemocnice chybějící lékaře vůbec dokáže nahradit. "Co se týče poptávky konkrétně třeba radiologů, tak jenom v Jihomoravském kraji za poslední tři týdny jsem četl šest inzerátů, z nichž převážná většina nabízí lékařům minimálně bydlení. Kdežto náš inzerát, který byl uveřejněn v Zdravotnických novinách, v podstatě nenabízí nic než práci."

Alespoň tedy byty by chtělo vedení znojemské nemocnice pro začátek nabízet jako lákadlo pro nové lékaře. Ředitel nemocnice už proto jednal s radnicí, kde byty pro lékaře vzít. "Máme tam vlastně opuštěná Žižkova kasárna, kde město velice intenzivně pracuje na tom, aby se přestavěly na bytový fond, že toto bude asi cesta do budoucna, jak ve Znojmě zajistit kvalifikované lékaře a stabilizovat je do budoucna."

Vraťme se ale do současnosti. Co říkají na kvalitu péče ve znojemské nemocnici sami pacienti?

"S chirurgií jsem spokojená. Nechali mě tam sice proležet, ale to byla prý i moje vina."

"Některé oddělení je dobré a některé tak na 50 procent"

"Třeba s kožním mám zrovna špatné zkušenosti. Malá ranka mi nebyla sešita správně, mám tam jizvu, jakou bych asi nemusela mít."

"Díky jednomu lékaři, který mě varoval, abych se nepodrobil operaci tady."

"Určitě bych si tady nenechal operovat srdce ani nic podstatného."

"To asi bych vyhledala lepší služby."

Přepisy pořadů zajišťuje Česká informační agentura .

autor: hon
Spustit audio

Více z pořadu