Zlatuše Kukánová: Bojím se, abych nebyla odvolána na politickou objednávku

Zlatuše Kukánová
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Zlatuše Kukánová

Příběh Ústavu pro studium totalitních režimů ani zdaleka nekončí. I přesto, že jeho nová šéfka při svém nástupu ohlašovala, že se nepustí do žádných rozsáhlých personálních změn, realita je poněkud jiná. Odvolán je její první náměstek Stehlík, šéf kanceláře Žáček, chystá se odchod ekonomického náměstka Schreiera a také odchod ředitelky Archivu bezpečnostních složek Kukánové. Ta dnes veřejně oznámila, že se bojí, aby nebyla odvolána na politickou objednávku a kromě toho se odboráři ústavu chystají stávkovat.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Začíná Dvacet minut Radiožurnálu, dobré odpoledne. V přenosovém voze Radiožurnálu je ředitelka Archivu bezpečnostních složek Zlatuše Kukánová. Dobré odpoledne.

Zlatuše KUKÁNOVÁ, ředitelka Archivu bezpečnostních složek:
Dobré odpoledne vám i posluchačům Radiožurnálu.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Proč se bojíte, že byste měla být odvolána zrovna na politickou objednávku?

Zlatuše KUKÁNOVÁ, ředitelka Archivu bezpečnostních složek:
Já bych to trošku uvedla na pravou míru, já jsem neřekla, že budu odvolána na politickou objednávku, protože sama jsem deklarovala vždycky, že jsem osoba naprosto apolitická, že jsem nikdy nebyla členkou žádné politické strany a nejsem jí ani teď, ale pokud pro mě a pro mé odvolání nebo tedy proti mě a pro mé odvolání zvednou ruku radní, kteří byli nominováni politickými stranami, obávám se, že i v mém případě se to stane politickou kauzou.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
No, na druhou stranu, když se podíváme do zákona o Ústavu pro studium totalitních režimů do odstavce, ve kterém stojí, kdo a jakým způsobem jmenuje právě ředitelku Archivu bezpečnostních složek a vidíme, že ji jmenuje a odvolání ředitel po projednání s radou ústavu, která je volená senátory, tedy politiky, tak kteří z nich nejsou těmi politickými exponenty?

Zlatuše KUKÁNOVÁ, ředitelka Archivu bezpečnostních složek:
To máte pravdu, je to vtěleno v zákoně, takže vám musím dát zapravdu.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
To znamená, že v jakémkoliv případě, kdy se na čtvrtečním nebo jakékoliv jiném zasedání rady ústavu ta rada rozhodne a zvednu většinu rukou pro vaše odvolání, tak to z vašeho pohledu bude politická objednávka a hotovo?

Zlatuše KUKÁNOVÁ, ředitelka Archivu bezpečnostních složek:
Já bych to za politickou objednávku nepovažovala. Ale říkám, jestliže jsou tam nominanti politických stran, musím za tím chápat i určité politické pozadí.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Co to je politické pozadí? Jenom abych vám to, paní ředitelko, vysvětlil, proč se na to ptám? To jsou prostě takové termíny, za kterými alespoň já teď si nedokážu úplně přesně představit, co to minimálně v kontextu ústavu a archivu znamená?

Zlatuše KUKÁNOVÁ, ředitelka Archivu bezpečnostních složek:
No, tak, když se podíváte na složení nově zvolené rady, tak jistě jste se dobře seznámil se životopisy jednotlivých členů rady, téměř za každým z nich je nějaká politická minulost nebo jsou spojeni s nějakým politikem a politickou stranou.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A můžeme být úplně konkrétní, máte na mysli třeba Petrušku Šustrovou?

Zlatuše KUKÁNOVÁ, ředitelka Archivu bezpečnostních složek:
Já mám na mysli i jiné členy rady, například pana Michala Uhla, paní Emilii Benešovou i pana Bureše i pana Jelínka.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A oni tím, že mají za sebou nějakou politickou minulost nebo řekněme příchylnost k politické straně, tak jsou diskvalifikováni proto, aby dobře vykonávali post radního v Ústavu pro studium totalitních režimů?

Zlatuše KUKÁNOVÁ, ředitelka Archivu bezpečnostních složek:
Já si myslím, že minimálně díky tomu se dostali do rady někteří z nich.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Mimochodem, když vy jste byla, paní ředitelko Kukánová, jmenována ředitelkou archivu, projednávala vaše jmenování také Rada ÚSTRu, která byla tehdy stejně jako dnes volena senátory, tedy politiky.

Zlatuše KUKÁNOVÁ, ředitelka Archivu bezpečnostních složek:
Tam to bylo spíš tak, že pan ředitel se rozhodl pro některou z kandidátek a sdělil to radě.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak projednávala to tehdy rada, nebo ne?

Zlatuše KUKÁNOVÁ, ředitelka Archivu bezpečnostních složek:
Já jsem na té radě nebyla přítomna.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A není to trošku nestandardní, když v zákoně je, že by to měli projednávat?

Zlatuše KUKÁNOVÁ, ředitelka Archivu bezpečnostních složek:
Já se k tomuto nemůžu vyjádřit.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Nerozumím, proč ne?

Zlatuše KUKÁNOVÁ, ředitelka Archivu bezpečnostních složek:
Jak vám říkám, já jsem na zasedání rady nebyla přítomna. Ale pan ředitel samozřejmě určitě ten svůj krok radě předložil ke schválení.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Podle vašich informací na tom čtvrtečním zasedání Rady Ústavu pro studium totalitních režimů se bude hlasovat či jednat o vašem odvolání?

Zlatuše KUKÁNOVÁ, ředitelka Archivu bezpečnostních složek:
Tak program toho vysílání visí na webu ústavu a tam jeden z bodů se týká odvolání a jmenování nového ředitelky Archivu bezpečnostních složek.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Několikrát bylo zmiňováno jméno Světlany Ptáčníkové, coby vaší nástupkyně. Tato dáma je vaše dosavadní první zástupkyně v Archivu bezpečnostních složek. Kdyby se ona stala ředitelkou, tak co by se dělo, ona by to nezvládla?

Zlatuše KUKÁNOVÁ, ředitelka Archivu bezpečnostních složek:
Tak nejprve bych vás opravila, ona není mojí první zástupkyní, ona je zástupkyní a to, jestli tu roli zvládne nebo nezvládne, ukáže čas.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Já jsem se teď ptal, paní ředitelko, na váš názor?

Zlatuše KUKÁNOVÁ, ředitelka Archivu bezpečnostních složek:
Já vám na to odpovídám, nevím, já nejsem seznámena s jejími úmysly, s její koncepcí, nevím, jaké budou její další budoucí kroky.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
To vypadá, že nejsme v úplně přátelském vztahu?

Zlatuše KUKÁNOVÁ, ředitelka Archivu bezpečnostních složek:
Já bych neřekla, že nejsme v úplně přátelském vztahu, nicméně paní zástupkyně Ptáčníková mě o svých úmyslech v tomto směru, o kterých teď hovoříme, neinformovala a předpokládám, že ani do té doby, než bude nominována novou ředitelkou, informovat nebude.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A vy vidíte i za tím, že je zmiňováno právě její jméno, nějaký, řekněme, politický podtext?

Zlatuše KUKÁNOVÁ, ředitelka Archivu bezpečnostních složek:
Já si myslím, že to je otázka komunikace nové ředitelky s radou, protože minimálně je velice zvláštní to, že paní ředitelka, nová ředitelka ústavu, aniž by mě znala, přišla 10. dubna na radu a věděla naprosto spolehlivě a přesně, že já nejsem správná osoba v čele archivu. Samozřejmě dokonce i při setkání s pracovníky ústavu a archivu následující den ráno přiznala veřejně před několika desítkami osob, že vlastně v archivu nikdy nebyla a že o práci archivu a archivářů nic neví, tak je s podivem, jak mohla již dopředu vědět, že já pracuji špatně.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Nemohli jí to poradit někteří členové rady ústavu?

Zlatuše KUKÁNOVÁ, ředitelka Archivu bezpečnostních složek:
Tak paní ředitelka deklarovala, že si informace pro svoji koncepci opatřovala v médiích. Nemůžu samozřejmě vyloučit, že kromě médií, a to ona také nezastírala, v případě koncepce, kterou připravovala pro ústav, že konzultovala s některými pracovníky. Každopádně nepřiznala, ani neřekla, pokud, jestli konzultovala s paní Ptáčníkovou, nicméně posléze to potvrdila v nějakém rozhovoru, kdy řekla, že několikrát konzultovala s paní Ptáčníkovou v době, kdy neměla čas se setkat se mnou. Nevím, jestli s ní konzultovala v průběhu těch 10 dnů, kdy neměla čas se se mnou setkat, anebo zda s ní konzultovala ještě předtím, než předkládala svoji koncepci radě.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Posloucháte Dvacet minut Radiožurnálu, ředitelka Archivu bezpečnostních složek Zlatuše Kukánová je dnes jejich hostem. Paní ředitelko, pokud by to dopadlo tak, jak vy naznačujete, nebo tak, jak prostě jdou informace zejména z ústavu a z rady ústavu, tak co by hrozilo samotnému Ústavu pro studium totalitních režimů a archivu bezpečnostních složek?

Zlatuše KUKÁNOVÁ, ředitelka Archivu bezpečnostních složek:
Já si myslím, že v posledních dnech tam byla nastolena poměrně nejistá situace pro řadu zaměstnanců, protože jistě i posluchači Radiožurnálu sledují dění kolem obou institucí. Víte, že se sice nové vedení proklamovalo, nové vedení proklamovalo to, že nehodlá nějak razantně zasahovat do chodu ústavu, ale já si myslím, že ty první kroky to už trochu vylučují a ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
To jsou které?

Zlatuše KUKÁNOVÁ, ředitelka Archivu bezpečnostních složek:
No, minimálně to, že byla odvolána řada pracovníků, protože paní ředitelka při svém nástupu veřejně před zaměstnanci deklarovala, že nebude nijak propouštět razantně, že propustí 2 až 3 pracovníky a když si to posčítáte, tak se domnívám, že se uvažuje a hovoří se o více než o 3 nebo 4 pracovnících.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
No, a já se ptám, k čemu by to mohlo vést? Povede to k tomu, že tam v ústavu i v archivu bude personální nouze prostě, nebo že tam prostě přijdou jiní experti?

Zlatuše KUKÁNOVÁ, ředitelka Archivu bezpečnostních složek:
Já si nemyslím, že tam bude nějaká personální nouze, protože je tam i na řadových postech, jsou tam zaměstnanci, kteří dobře vědí, jak mají pracovat a odvádějí kvalitní práci, nicméně opakuji znovu, že dokud se nevyjasní celkově personální situace a nebude jasně nastoleno, co bude následovat do budoucna, tak to samozřejmě vyvolává oprávněné obavy i mezi řadovými zaměstnanci, například víte, že se hovoří velice často o digitalizaci. Není vyloučeno, že bude omezen nebo uzavřen úsek ediční a na těchto úsecích pracuje spousta lidí.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Dobře, to, co mi, paní ředitelko, popisujete, tak to se dá chápat jako, řekněme, a dá se k tomu vzít i ten postoj odborářů nebo nezávislé odborové organizace v ÚSTRu, to se dá chápat jako řekněme obava zaměstnanců o to, jakým způsobem prostě jejich podnik, jejich ústav dál fungovat. Měla by se veřejnost obávat o to, jestli ústav bude fungovat tak, jak by měl, to znamená, jako Ústav pro studium totalitních režimů od roku 38 do roku 89?

Zlatuše KUKÁNOVÁ, ředitelka Archivu bezpečnostních složek:
Pokud bude připravena novela zákona 181 o ústavu a o archivu, jako že to noví radní na svých zasedáních hned v lednu a v únoru deklarovali, samozřejmě může to vést k razantním změnám, které mohou tedy následovat poté, co bude přijata novela zákona.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
To znamená, že samotné, řekněme, vaše odvolání a samotné personální změny v čele ÚSTRu k nějakému razantnímu omezení práce ústavu a archivu nepovedou?

Zlatuše KUKÁNOVÁ, ředitelka Archivu bezpečnostních složek:
To záleží na tom, jakou koncepci a jaký pracovní tým si přivede nová ředitelka archivu.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Mimochodem je logické, že si nový člověk, který přichází do čela ústavu, přivede své lidi?

Zlatuše KUKÁNOVÁ, ředitelka Archivu bezpečnostních složek:
Záleží samozřejmě na něm. Jsou zkušenosti, že si někteří manažeři přivádějí svoje, svůj tým a samozřejmě znám i případy, kdy přijde nové vedení, které si přivede pouze jednoho nebo dva lidi, o které se může dál opírat a jinak vlastně nedochází k žádným razantním změnám.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Já vím, paní ředitelko, víte, co mně na tom není jasné, působí to, jako kdyby do té chvíle, kdy radní pracovali zejména, zhruba tak, jak asi by chtěl ředitel ústavu, tak, jak vy jste říkala například, jak se to dělo kolem vašeho jmenování na post ředitelky Archivu bezpečnostních složek, tak bylo všechno v pořádku. Ve chvíli, kdy se radní rozhodli, že do toho chtějí trochu hodit vidle a chtějí do toho zasáhnout více, tak se najednou objevuje mnoho hlasů a mezi nimi i váš, že se jedná o nějaké politické pozadí, rozumím tomu správně?

Zlatuše KUKÁNOVÁ, ředitelka Archivu bezpečnostních složek:
Já si myslím, že to je také otázka důvěry mezi radou a vedením ústavu a na tom, jaké prostě byly nastoleny vztahy mezi nimi. Samozřejmě rada ústavu ze zákona má vykonávat kontrolní činnost, má vlastně usměrňovat činnost vedení, ale já se domnívám, že také rada nemá, se nemá snažit příliš zasahovat prostě do věcí, které jsou zaběhnuté, které nějakým způsobem fungují, protože já osobně bych si představovala tu spolupráci s radou tak, že rada také řeší problémy, které ten ředitel má, s kterými se třeba nedokáže sám vypořádat a využívá k tomu těch zkušeností rady, zatímco v tomto případě, pokud si poslechnete zveřejněné zvukové záznamy ze zasedání rady, já prostě jsem velice často tento dojem neměla.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Stále posloucháte Dvacet minut Radiožurnálu, dnes s ředitelkou Archivu bezpečnostních složek Zlatuší Kukánovou. Paní ředitelko, vy jste na serveru Aktuálně.cz nazvala svoji práci v Archivu bezpečnostních složek sezením na bedně s dynamitem, proč?

Zlatuše KUKÁNOVÁ, ředitelka Archivu bezpečnostních složek:
Já bych k tomu chtěla říci, že já jsem spíš hovořila o svém běhu minovým polem.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Ještě stále jsme u výbušnin.

Zlatuše KUKÁNOVÁ, ředitelka Archivu bezpečnostních složek:
Ano, protože samozřejmě Archiv bezpečnostních složek s ohledem na tu materii a na informace v tomto materiálu obsažené má přece jenom trošku jiné poslání, než klasický státní oblastní nebo státní okresní archiv, aniž bych se chtěla všech svých kolegů v České republice dotknout.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
No, tomu rozumím, že přece jen zejména kvůli nebo díky tomu, jaké archiválie schraňujete, jste trochu jiný archiv, ale čím je Archiv bezpečnostních složek nebo čím by mohl být tak zajímavý, aby to někomu stálo za to vytvořit za těmi personálními změnami politické pozadí?

Zlatuše KUKÁNOVÁ, ředitelka Archivu bezpečnostních složek:
No, tak minimálně díky tomu, jak jsem říkala, je v něm spousta informací. Sám asi dobře víte, že jsou v něm uloženy vyšetřovací svazky a další materiály, které se týkají kupříkladu ještě dosud žijících osob, které se nějakým způsobem v předchozím režimu vyprofilovaly.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Dobře. Kdyby se nové vedení ústavu či Archivu bezpečnostních složek pokusilo přistupovat selektivně ke zveřejňování a zpřístupňování archiválií, dozvěděla by se to veřejnost?

Zlatuše KUKÁNOVÁ, ředitelka Archivu bezpečnostních složek:
Pokud by se k tomu začalo přistupovat selektivně, jak jste řekl, tak si myslím, že by samozřejmě obě dvě instituce neplnily to poslání, které jim ukládá zákon 181.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
No, dobře a dá se to udělat řekněme skrytě nebo utajeně?

Zlatuše KUKÁNOVÁ, ředitelka Archivu bezpečnostních složek:
Tak minimálně, jak jsem o tom hovořila, lze toho dosáhnout díky tomu, že v rámci novely tohoto zákona dojde ke změně v některém paragrafovém znění a tím pádem samozřejmě dojde i k určité selekci, jak jste o ní hovořil.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Na druhou stranu ve vašem prohlášení z 11. dubna tohoto roku, to je prohlášení, pod kterým jste podepsána vy za vedení Archivu bezpečnostních složek, je napsáno kromě jiného k systematické digitalizaci jsou navrhovány badatelsky a úředně nejvyužívanější materiály. Není právě toto minimálně vágně znázorněné hledisko pro digitalizaci důvodem proto, že jste také někdy obviňováni ze selektivního přístupu při digitalizaci archiválií?

Zlatuše KUKÁNOVÁ, ředitelka Archivu bezpečnostních složek:
Podívejte se, k digitalizaci archiválií dochází na základě systematického plánu. Každý rok se sestavuje plán materiálů, které budou připraveny k digitalizaci na základě návrhů jednotlivých vedoucích oddělení. Tito vedoucí oddělení předpokládám, že dobře vědí, které archiválie k digitalizaci navrhují. Samozřejmě myslím, že tady ještě nebylo zmíněno to nejdůležitější, co je v současné době nejaktuálnějším hlediskem při digitalizaci archiválií, asi dobře víte, že Archiv bezpečnostních složek má takové, dalo by se říci, unikátní nebo výsadní postavení při naplňování zákona 262, zjednodušeně řeknu o účastnících třetího odboje. V rámci odborných stanovisek, které náš archiv připravuje jako podklad ministerstvu obrany, se digitalizuje obrovský objem archiválií, protože všechny materiály, z kterých my připravujeme ta odborná stanoviska, se digitalizují a v této podobě se předávají ministerstvu obrany, které je gestorem naplňování tohoto zákona. Takže nemůžeme hovořit o žádné chaotické digitalizaci, o nepřehledné situaci, prostě tady se naprosto systematicky a programově digitalizuje to, co je v daném okamžiku nejaktuálnější.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Mimochodem, paní ředitelko, máte nějaké signály o tom, že by právě ta část práce archivu, která se týká třetího odboje, že by mohla být řekněme nějak omezena nebo ovlivněna?

Zlatuše KUKÁNOVÁ, ředitelka Archivu bezpečnostních složek:
Já si myslím, že za dané situace, kdy platí zákon v takové podobě, v jaké je, by nebylo naprosto žádoucí, aby došlo k nějakému omezení nebo utlumení této činnosti, protože prostě náš archiv ze zákona svoji zákonnou roli plnit musí.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Mimochodem budete stávkovat?

Zlatuše KUKÁNOVÁ, ředitelka Archivu bezpečnostních složek:
Já si myslím, že bych odpověď na tuto otázku nechala dalšímu vývoji.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Počkejte, proč?

Zlatuše KUKÁNOVÁ, ředitelka Archivu bezpečnostních složek:
Tak to záleží všecko na tom, co se bude odehrávat během čtvrtečního podvečera.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tedy při zasedání Rady Ústavu pro studium totalitních režimů.

Zlatuše KUKÁNOVÁ, ředitelka Archivu bezpečnostních složek:
Přesně tak.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tomu rozumím. Ale to jsou docela vážné věci, bavíme se o docela důležitém ústavu, o důležitém archivu a od dnešního dne je na stole, řekněme, možnost stávky alespoň části zaměstnanců, a dokonce i vy ředitelka ústavu mi říkáte, jestli jsem to dobře pochopil, že stále ještě o tom uvažujete, že byste stávkovala. Co se tak vážného děje?

Zlatuše KUKÁNOVÁ, ředitelka Archivu bezpečnostních složek:
Já jsem neřekla, že bych stávkovala, já jsem řekla, že to nechám dalšímu vývoji, pane redaktore.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
No, a co to znamená, že o tom ještě uvažujete?

Zlatuše KUKÁNOVÁ, ředitelka Archivu bezpečnostních složek:
Já si myslím, že říkám nechme to dalšímu vývoji.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak řekněte mi v kostce, co se děje tak vážného, že je potřeba v Ústavu pro studium totalitních režimů stávkovat?

Zlatuše KUKÁNOVÁ, ředitelka Archivu bezpečnostních složek:
Já si myslím, že to zaznělo naprosto přesně na té dopolední tiskové konferenci. Zaměstnanci jsou zcela vážně znepokojeni situací v ústavu minimálně tím, že dochází k duplicitě některých činností a to samozřejmě vážně narušuje nebo mohlo by vážně narušit rozpočet instituce.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Takže se to týká rozpočtu instituce to znepokojení?

Zlatuše KUKÁNOVÁ, ředitelka Archivu bezpečnostních složek:
Minimálně se to bude týkat i těchto záležitostí.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A když jste mi říkala, že odpověď na tu moji otázku necháte dalšímu vývoji, co by se muselo dít, abyste začala o tom uvažovat ve čtvrtek v podvečer?

Zlatuše KUKÁNOVÁ, ředitelka Archivu bezpečnostních složek:
Tak já si myslím, že se snažíte ze mě získat tu zásadní informaci a jak říkám, nechme to dalšímu vývoji.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Já se z vás nesnažím získat, paní ředitelko, zásadní informace. Já se snažím jen zeptat na to, co by se muselo dít ve čtvrtek večer, aby vy jste prostě usoudila, že je potřeba přistoupit k nějakému závažnějšímu kroku?

Zlatuše KUKÁNOVÁ, ředitelka Archivu bezpečnostních složek:
No, já si myslím, že na té tiskové konferenci zazněly i další jiné zajímavé informace, které se tak úplně nedotýkají jenom mě, takže teď záleží i na tom, jak se k tomu postaví ti, kterých se to týká.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Takových bylo dnešních Dvacet minut Radiožurnálu s ředitelkou Archivu bezpečnostních složek Zlatuší Kukánovou. Paní ředitelko, díky za váš čas. Na shledanou.

Zlatuše KUKÁNOVÁ, ředitelka Archivu bezpečnostních složek:
Já vám také děkuji, hezké odpoledne.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Martin Veselovský byl u mikrofonu Radiožurnálu, přeji vám dobrý poslech.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je společnost NEWTON Media, s.r.o. Texty neprocházejí korekturou. Zvukové záznamy zpravodajských a publicistických pořadů Radiožurnálu si můžete poslechnout v iRadiu.