Zkraje roku urgujte exekutora, aby pro Milostivé léto stihl vyčíslit jistinu, vyzývá dlužníky šéf exekutorů

Přesně za měsíc končí takzvané Milostivé léto. V rámci této ojedinělé akce mohou lidé splatit dluhy veřejným institucím a zbavit se při tom úroků z prodlení, penále i velké části odměn exekutorům. Jaký je o Milostivé léto zájem? Co mají dělat lidé, pokud je jejich exekutor liknavý? A jaké změny pravidel pro svou práci by chtěli sami exekutoři od nové vlády? Tomáš Pancíř se ptal prezidenta exekutorské komory Jana Mlynarčíka.

To klíčové, co musí dlužník do 28. ledna stihnout, je to, aby zaplatil tu jistinu tak, aby byla na účtu tam, kde má být?

Přesně tak. Musí být doplacena ta dlužná jistina a zaplacena částka spojená s tím vyřízením či administrováním Milostivého léta. To je ta částka 750 korun + DPH.

Čtěte také

To znamená 907,50, když to přepočítám.

Přesně tak. Pokud tyto dvě věci budou splněné k 28. lednu 2022, pak soudní exekutor může i kdykoliv po uplynutí tohoto termínu v daném případě prostě vydat rozhodnutí o zastavení exekuce a osvobození od neuhrazených neuhrazeného příslušenství.

Už jsme ale mluvili o tom, že tam je potřeba součinnosti exekutora, že je potřeba od něj dostat vyčíslení jistiny. Z praktického hlediska: aby člověk stihl zaplatit opravdu do toho 28. ledna, kdy nejpozději by měl svého exekutora kontaktovat?

Už jsem to říkal na samém začátku, toho 28. října, kdy Milostivé léto vstoupilo v platnost a kdy jsem apeloval na dlužníky, poradny při finanční tísni i různé neziskové organizace. Apeloval jsem, aby ti dlužníci ihned kontaktovali své soudní exekutory a žádali je o sdělení těch podmínek aplikace Milostivého léta na jejich konkrétní exekuce.

Čtěte také

V tomto případě opravdu není na co čekat a znovu apeluji, aby dlužníci pokud možno ihned – opravdu nejpozději hned zkraje příštího roku – začali soudní exekutory urgovat o sdělení podmínek tak, aby se všechno se dalo stihnout do 28. ledna 2022.

Vy říkáte co nejdříve. Na druhé straně, na leckoho možná funguje opravdu až ta uzávěrka. Z praktického hlediska a z toho, jak znáte činnost exekutorů, jak mluvíte s kolegy – kdy už se to opravdu nestihne? Když to bude v posledních dvou týdnech před tím osmadvacátým? Nebo 10 dní před ním? Dá se říci nějaký takový termín?

To se opravdu nedá říci. Je to samozřejmě dáno velikostí samotného úřadu a počtem těch dlužníků. Proto nezbývá, než dlužníky vyzvat, aby nelenili a opravdu se na soudní exekutory obraceli co nejdříve. A to ve vlastním zájmu, protože pokud budou žádat ty podmínky třeba týden před uplynutím té doby, tak samozřejmě riskují, že soudní exekutor nestihne žádost vyřídit.

Nicméně jsme na začátku apelovali i na to, že dlužníci by měli soudním exekutorům sdělovat nějaké aktuálnější kontaktní údaje, včetně e-mailových adres a telefonů. Samozřejmě datové schránky si dokážeme zjistit. Touto elektronickou cestou i přes  mobilní telefony se dají tyto informace, pokud dlužník zareaguje včas, sdělit prakticky obratem.

Jaké má Jan Mlynarčík k danému „mimořádnému institutu“ výhrady? A jak by si představoval reorganizaci exekutorského systému? Poslechněte si celý rozhovor vedený Tomášem Pancířem.

autoři: Tomáš Pancíř , jkh
Spustit audio

Související