Ženy se dopouští korupce méně častěji než muži, tvrdí studie. Roli hraje více faktorů

23. únor 2016

Když se v Česku řekne slovo korupce, dá se čekat, že hlavními aktéry budou muži. To je jeden z dílčích závěrů studie neziskové organizace Transparency International. Je to tím, že žen je v managementu stále méně než mužů?

Pracovníci Transparency International zkoumali soudní rozhodnutí z let 2011 až 2014. V tomto období bylo za korupci odsouzeno téměř dvakrát více mužů než žen. Transparency International do korupčního jednání zahrnula i zneužití pravomoci úřední osoby – a právě to byl u žen nejčastější prohřešek.

Kvůli takzvaně ženské korupci se Transparency International zaměřila i na zastoupení žen ve vedoucích pozicích, a to konkrétně na ministerstvech. Na nejvyšších místech, tedy na postech ministryně, náměstkyně nebo ředitelky odboru, jsou ženy zastoupeny z 30 procent.

Třeba v soukromém sektoru je to ale ještě horší – ve vrcholových manažerských pozicích 100 největších firem bylo v roce 2014 jen necelých 7 procent žen, světový průměr byl přitom podle společnosti Deloitte 12%.

Různorodé prostředí = méně korupce

Tři čtvrtiny dotázaných se domnívá, že s nabízením a přijímáním úplatků mají muži obecně větší zkušenosti. Hraje zásadní roli pohlaví? Podle ředitelky Gender Studies Heleny Skálové nejde o genetickou podmíněnost, není dobré tvrdit, že ženy obecně jsou lepší, muži naopak zkažení a více inklinují ke korupci.


Světové ekonomické fórum zařadilo Česko v žebříčku nerovnosti v postavení žen a mužů za rok 2014 na 96. místo, tedy na podobnou úroveň jako Ázerbájdžán nebo Indonésii.

Do hry totiž podle ní vstupuje více faktorů. „Tím hlavním je rozdílná genderová socializace, přístup, který začíná už v rodině, ve škole, a hlavně je formován sociálním prostředí, ve kterém se osoby pohybují,“ upozorňuje.

Více než čtvrtina lidí si podle studie myslí, že pokud by se podařilo vyrovnat mužské a ženské zastoupení ve vedoucích pozicích, míra korupce by poklesla. Je to skutečně takhle jednoduché? „Klíč řešení je v diverzitě. Čím více různorodé prostředí, tím méně předvídatelné bude,“ podotýká.

autoři: jch , vok
Spustit audio