Zdeněk Novák - jednodenní ředitel Národního památkové ústavu

8. prosinec 2005
O kom se mluví

Ano, právě posloucháte Český rozhlas 1 - Radiožurnál. Dobrý den vám přeje Vladimír Kroc. Už jen 24 hodin zbývá uchazečům o místa ve vedení Národního památkového ústavu. Zítra v poledne vyprší lhůta pro přihlášky do výběrového řízení. A zítra to bude týden kdy ministr kultury Vítězslav Jandák odvolal 10 ředitelů jednotlivých krajských poboček i generálního ředitele ústavu, který jim byl ovšem pouho pouhý 1 den, inženýra Zdeňka Nováka. Vítejte v pořadu O kom se mluví, dobrý den.

Host (Zdeněk Novák): Dobré poledne.

Moderátor (Vladimír Kroc): Jistě vás tento kuriózní rekord netěší tedy být 1 den generálním ředitelem.

Host (Zdeněk Novák): Možná s odstupem času to bude zajímavé, zatím mě to opravdu netěší.

Moderátor (Vladimír Kroc): A vy možná máte i jiný rekord, protože 10 let a 10 dní jste byl náměstkem ministra kultury.

Host (Zdeněk Novák): Přesně tak a pokud vím, tak existuje pouze pan náměstek Petříček na ministerstvu práce, pardon na ministerstvu průmyslu a obchodu, který mě překonal.

Moderátor (Vladimír Kroc): Tak to není špatné být druhým. Pojďme si teď společně zrekapitulovat jak to bylo, třeba si v tom uděláme jasněji. Jak už jsem řekl, 10 let jste byl náměstkem ministra. Ten předchozí zesnulý Pavel Dostál vás k 1. lednu 2006 jmenoval generálním ředitelem Národního památkového ústavu. Je to tak?

Host (Zdeněk Novák): Je to tak.

Moderátor (Vladimír Kroc): Současný ministr Jandák ale vaše uvedení do funkce o měsíc uspíšil, aby vás na druhý den odvolal. Rozumíte tomu?

Host (Zdeněk Novák): Pan ministr Jandák mě jmenoval dopisem z 11. listopadu do funkce k 1. prosinci a 1. prosince podepsal dopis, který mě z funkce odvolává. Zatím jsem ještě nenašel způsob jak tu věc pochopit.

Moderátor (Vladimír Kroc): Vy jste se spolu o tom zatím ještě nebavili.

Host (Zdeněk Novák): Zatím jsme nehovořili. Pan ministr odjel o víkendu do Moskvy a pokud vím, vrací se dnes. Já jsem prosil pana náměstka Formánka, který mne nahradil na ministerstvu kultury v pozici prvního náměstka, zda by nemohl s panem ministrem domluvit schůzku kde by se třeba věci vysvětlily.

Moderátor (Vladimír Kroc): Dá se to podle vás považovat za příliš kostrbatou konstrukci, že jaksi nešlo nevyhovět odkazu, řekněme Pavla Dostála, ale zároveň se chtělo, abyste podstoupil výběrové řízení, jak teď je to už řečeno?

Host (Zdeněk Novák): Já jsem se s tou konstrukcí setkal. Z mé strany tam nebyl žádný problém kdyby pan ministr řekl: Já vím, že jste jmenován, ale já si představuji, že ode dneška všechny vedoucí funkce na ministerstvu i v organizacích ministerstvem zřizovaných budu obsazovat na základě výběrového řízení. Nemám s tím žádný problém.

Moderátor (Vladimír Kroc): Ostatně, jdete do toho nově vypsaného výběrového řízení?

Host (Zdeněk Novák): Ano. Pevně s tím počítám.

Moderátor (Vladimír Kroc): Druhá verze zněla tak, že jste byl odvolán v reakci na reportáž televize Nova, kde vás v pořadu Na vlastní oči označili jako muže, který vehementně podporoval prodej kostela Svatého Michala v Praze jistému panu Novikovskému a tudíž tedy jako úředníka, který je odpovědný za dezolátní stav této památky. Jak to bylo?

Host (Zdeněk Novák): No ta televize Nova myslím, že jednoznačně manipulovala se skutečnostmi. Ani ona sama, já jsem tam nic takového neříkal. Moje věty byly velmi obecné, velmi dobře byl korektní člověk, nebo byl jste u toho, meritorně jsem se k věci nevyjadřoval a ani pan redaktor Motl, který tu reportáž natáčel, tam se nemůže podle toho, co aspoň bylo zveřejněno opřít o žádné citace, protože pan ředitel Balík řekl: Ano, tyto tlaky nastaly v roce 2002, ale nikdy neřekl tlaky Nováka na prodej kostela Novikovskému, protože žádné takové tlaky nikdy neexistovaly. Já jsem se setkal s panem Novikovským asi 2 krát, 3 krát. V té reportáži jsem nešťastně řekl, nemýlím-li se jednou, ale tím vylučuji to, že jsem se s ním nesetkal víckrát. Udělali z toho, že jsem zatajil věci a setkal jsem se s ním na jeho žádost. A to, co je vylhané je vylhané. Mě tam víc mrzí to, že já se můžu bránit a taky to udělám. Pavel Dostál, o kterém tam pan Motl říká, že mne jmenoval do funkce generálního ředitele, ten už se bránit nemůže a to mě mrzí mnohem víc.

Moderátor (Vladimír Kroc): Jak je to s uvedením bourání hladové zdi v Praze na Strahově, kterému jste prý jen netečně přihlížel?

Host (Zdeněk Novák): No já jsem se to dozvěděl, já jsem se o bourání hladové zdi dozvěděl, asi to je moje vina, až z dotazu novinářů po tiskové konferenci, protože opravdu jsem v té chvíli kdy jsem přebíral odvolání z funkce generálního ředitele o tom nevěděl a když jsem pak věc zjišťoval, zjistil jsem, že skutečně byla zbourána část hladové zdi sousedící se Strahovským klášterem. Byla zbourána tak, že ten stavebník porušil závazné stanovisko, tudíž porušil památkový zákon. Národní památkový ústav operativně reagoval a ten návrh Magistrátu hlavního města Prahy, aby činil tak, jak má a včera jsem četl v novinách, že Magistrát hlavního města Prahy udělil nejvyšší pokuty, které mohl tomu kdo za tu nelegální černé bourání s černou stavbou a když se bourá, tak je to hloupé slovo, za tu černotu může. Takže mám za to, že Národní památkový ústav reagoval způsobem, který mu přísluší podle platného zákona a pak nerozumím tomu, co tam památkový ústav způsobil špatně.

Moderátor (Vladimír Kroc): A jak rozumíte tomu, že kromě všech krajských ředitelů, teď se zase vrátím k té personální politice nového ministra, byli odvoláni i ministerští úředníci, vedoucí odboru památkové péče Jan Kajgl, Michal Beneš z referátu UNESCO a myslím, že tím to ještě neskončilo.

Host (Zdeněk Novák): No zase to je přirozeně naprosto legální právo pana ministra vybírat si zaměstnance, se kterými spolupracuje. To odvolání je na místě u kolegy Michala Beneše, který byl tajemníkem ministerstva kultury pro záležitosti UNESCO a myslím si, že za ty léta, co v té funkci pracoval má výsledky, které nám okolí, myslím tím teďka sousední státy Rakousko, Slovensko, Polsko, Německo mohou jen závidět.

Moderátor (Vladimír Kroc): Teď nevím, jestli jsem vám dobře rozuměl. Vy jste říkal, že to bylo na místě to odvolání v jeho případě.

Host (Zdeněk Novák): Nebylo na místě.

Moderátor (Vladimír Kroc): Nebylo na místě, tak já jsem špatně rozuměl.

Host (Zdeněk Novák): Já možná řekl na místě Michala Beneše jako na tom místě, ale ne že bylo na místě. Promiňte, jestli tohle zamotal, ale Michal Beneš prosadil 12 nominací kulturních památek do seznamu světového dědictví. Teď aktuálně prosadil první nominaci do seznamu nehmotného dědictví. Verbuňk byl zapsán do seznamu nehmotného dědictví lidstva a to je jen taková agenda, kterou vidí veřejnost. Ale Michal Beneš byl velmi aktivní a velmi respektovaný v UNESCU při sjednávání mezinárodních dohod, naposledy o úmluvě o ochraně kulturní diverzity, což je velmi složitá norma a myslím si, že u něho se bude skutečně těžko hledat náhrada. Protože to je speciální činnost, která předpokládá znalost zejména francouzštiny, přirozeně angličtiny.

Moderátor (Vladimír Kroc): Ani v tomto případě tedy neznáte důvody odvolání?

Host (Zdeněk Novák): Ne, ne, a myslím, že v tomto případě že tam ani nešlo o odvolání. Tam se zrušilo místo toho tajemníka pro záležitosti UNESCO a kolega Beneš dostal výpověď pro nadbytečnost.

Moderátor (Vladimír Kroc): Před vámi byl pověřen vedením úřadu teď mluvím o té vaší nové funkci, tedy generálního ředitele Národního památkového ústavu Aleš Krejčů, ředitel českobudějovického pracoviště Národního památkového ústavu. Objevily se spekulace, že v jeho případě může jít o trest tedy za, mluvím o tom, že byl odvolán, za střet s ministrem Jandákem kvůli známé divadelní točně v českokrumlovském zámku. Připouštíte to jako možnost?

Host (Zdeněk Novák): Četl jsem ty spekulace, ale Aleš Krejčů se v tom případě chová jako profesionální státní úředník, který respektuje rozhodnutí ministra kultury a v tomto případě je to rozhodnutí ministra kultury Jindřicha Kabáta z roku 1992, který rozhodl, že ta točna do zámeckého parku v Českém Krumlově nepatří. A toto rozhodnutí je podle správního řádu nenapadnutelné, nepřezkoumatelné, protože je starší než tří let a Aleš Krejčů se v té věci choval tak, jak se choval. Jestli tam byly důvody to skutečně nevím, nemohu se k nim vyjádřit, dokud si s panem ministrem o tom nepromluvím.

Moderátor (Vladimír Kroc): Dáváte tyto razantní změny do souvislosti se vznikem odboru lidských zdrojů na ministerstvu kultury a příchodem nového personálního šéfa, někdejšího ministra práce Petra Müllera?

Host (Zdeněk Novák): Víte, je to zase já jsem zvyklý pracovat trošku jiným tempem a zdá se mi, že aby během jediného dne kdy byl ten odbor zřízen byl schopen připravit takovouhle změnu nějak promyšlenou, že to snad souvislost ani mít nemůže.

Moderátor (Vladimír Kroc): Podle Vítězslava Jandáka byla prý v posledních 10 letech paralyzovaná památková inspekce. Má pravdu?

Host (Zdeněk Novák): Památková inspekce byla počtem svých zaměstnanců podhodnocena i vzhledem na jakousi teoretickou hladinu, kterou stanovil zákon dárce v době kdy přijímal platný zákon o státní památkové péči. Já když jsem nastoupil tak měla, jestli se nemýlím 3 zaměstnance. Mě se podařilo ten počet navýšit na stávajících 5, nebo 6 zaměstnanců a dál už jsem to nedokázal obhajovat to navyšování zejména v situaci kdy po reformě veřejné správy byly zrušeny okresní úřady, které památková inspekce kontrolovala a musela kontrolovat 80 na sobě nezávislých subjektů. Pak ta kontrola památkové inspekce se soustředila zejména na krajské úřady, kterých je 13 plus Magistrát hlavního města Prahy, kde památková inspekce mimo jiné kontrolovala jak tyto úřady kontrolují a metodicky vedou pověřené nižší správní úřady obcí s rozšířenou působností. A myslím, že to dělala perfektně, ale když se na ministerstvu neustále je hlad po místech, protože prostě to tak je. Vedle toho je usnesení vlády číslo 808 z roku 2004, které stanoví, že do roku 2006 se musí počet zaměstnanců ústřední státní správy snížit o 6 procent. Takže za těchto podmínek prosazovat růst počtu zaměstnanců památkové inspekce, když v jiných útvarech ministerstva přibývaly úkoly související třeba se vstupem České republiky do Evropské unie, to bylo poměrně obtížné, ale v okamžiku kdy jsem zachytil v médiích vůli pana ministra po podpoře památkové inspekce okamžitě jsem poslal ještě jako první náměstek ministra návrh o rozšíření počtu zaměstnanců památkové inspekce, tuším na 8, čili.

Moderátor (Vladimír Kroc): Takže jste v podstatě za jedno, když vy znáte ty důvody. Památkáři pracují ročně s rozpočtem skoro půl druhé miliardy korun. Volání po zefektivnění jejich práce, tak tomu se dá jenom tleskat, ne?

Host (Zdeněk Novák): No nepochybně, ale ty peníze jsou poměrně jednoznačně předurčeny. Tvoří je mzdy a provozní náklady takových těch jakoby volně disponibilních prostředků, kde se dá hlídat určitá efektivita. Tam je takových 25 až 30 procent, protože ty mzdy jsou přirozeně určeny zákonem nařízením vlády a zase je to taková ten památkový ústav je jako ostatní organizace veřejné správy není byznys, nebo není to soukromá instituce, která nějakým způsobem může třeba i ovlivňovat chování vnějšího prostředí. Národní památkový ústav je vázán tím, co je stanoveno zákonem a nemůže říkat: My tyto činnosti nebudeme dělat, nám se nevyplácejí, tam se jezdí strašně dlouho tam na ty památky. To prostě nejde.

Moderátor (Vladimír Kroc): Jak rozumíte tomu, co už zmíněný Petr Müller řekl, že chce zpružnit zprůhlednit památkovou péči. Věděl bystě kudy na to?

Host (Zdeněk Novák): Já jsem s tím přirozeně počítal se zvýšenou kontrolou orgánu veřejné správy a vracel bych se k věcem, které mám vyzkoušené v letech kdy jsem byl ředitelem památkového ústavu v Brně v letech 93 až 95 kdy jsem spolupracoval, si myslím, velmi zajímavými metodami s okresními úřady tehdy a s obecními úřady. Takže ty reprezentanti občanů volení do obecní samosprávy, nebo jmenovaní vládou do těch okresních úřadů ti přesně věděli, co se v památkovém ústavu v Brně děje. Jak se hospodaří, proč se tak hospodaří. Já jsem si vymyslel projekt výročních zpráv, ke kterým jsem postupně donutil všechny organizace ministerstvem kultury zřizované. Takže to hospodaření činnosti jsou naprosto průzračné, ale v každé situaci je vždycky rezerva. To ví každý manažér. A myslím si, že třeba zrovna inspirace okolními modely fungování památkové péče je velmi zajímavá po vstupu České republiky do Evropské unie.

Moderátor (Vladimír Kroc): Proč podle vás stále nevznikl nový zákon o památkové péči. Ten dosud platný je z roku 1987. Sice 10 krát novelizovaný, ale prý jenom v detailech.

Host (Zdeněk Novák): Tak zase, nejupřímněji mohu odpovědět pouze nevím, protože já jsem předložil panu ministrovi Dostálovi návrh nového památkové zákona vypracovaným odborem památkové péče, odborem legislativním a právním s celou sekcí legislativní a právní ministerstva kultury. Pan ministr tento zákon úspěšně obhájil ve vládě. Vláda usnesení číslo 1 z roku 2002 schválila návrh nového památkového zákona a pak už běžel procesem v parlamentu, který na prvním čtení řekl, že se památkovým zákonem zabývat nebude aniž nějakým způsobem definoval vady pro které to tak dělá, což je patová situace, protože nevíte co na té normě je špatně a nevíte co tady máte zlepšovat. A teď je situace komplikovaná, protože pak přišla debata o novém stavebním zákoně. Ten je teď ve sněmovně ve druhém čtení a já mám za to, že není moudré schvalovat nový památkový zákon před tím, než bude publikován platný stavební zákon. Protože myslím si, že ten stavební zákon tak, jak se připraven bude mít zásadní dopad na aplikaci zájmu státní památkové péče v České republice a také ve své tiskové zprávě 21. listopadu jsem od listopadu jsem uvedl, že jsem připraven spolupracovat na novém památkovém zákoně a myslím si, že poté, co bude schválen stavební zákon a stavební řád se už nedá přijetí nového památkového zákona odkládat.

Moderátor (Vladimír Kroc): Vy už jste řekl, že tedy hodláte vstoupit do konkurzu, tedy do toho výběrového řízení. Nepřekvapuje vás rychlost se kterou se to všechno děje. Týden po odvolání ředitelů už je uzávěrka přihlášek do toho výběrového řízení, které bylo vyhlášeno v pondělí. Proč takový kalup?

Host (Zdeněk Novák): Pondělí, ano. To se musíte zeptat jinde.

Moderátor (Vladimír Kroc): Věříte, že tento postup může zvýšit autonomii památkového ústavu jak po tom volá Petr Müller?

Host (Zdeněk Novák): Tento postup nikoliv, ale pan Petr Müller nemluvil o tomto postupu. On mluvil o statutu Národního památkového ústavu. Já když jsme spolu jednali v pátek, jsem řekl, že jsem přirozeně měl připravenou a mám připravenou novelu statutu Národního památkového ústavu tak, aby se Národní památkový ústav stal standardní organizací ministerstvem kultury zřizovanou, plně zodpovědnou za své výkony a plně samostatnou. Ten statut, který pan ředitel Müller kritizuje, vznikal ve své době a je té době přirozeně poplatný a stojím za tím, že v té době bylo správné přijmout tento statut. Nicméně ten státu už se vyčerpal a je potřeba jej modernizovat, k čemuž jsem byl připraven přirozeně.

Moderátor (Vladimír Kroc): Hostem pořadu O kom se mluví byl odvolaný generální ředitel Národního památkového ústavu Zdeněk Novák a kdo ví, možná do konce měsíce budeme vědět, jestli třeba staronový. Uvidíme. Děkuji za rozhovor, na shledanou.

Host (Zdeněk Novák): Na shledanou, mějte se hezky.

Moderátor (Vladimír Kroc): Připomínám naše telefonní čísla 221 552 155, nebo 221 552 255. Pokud chcete, může nám teď zavolat do studia Českého rozhlasu 1-Radiožurnálu. Připomínám, že naším dnešním hostem byl inženýr Zdeněk Novák, tedy odvolaný generální ředitel Národního památkového ústavu. Připomínám, že byl jmenován do funkce 1. prosince a hned den na to byl ministrem kultury odvolán. Mluvili jsme o tom, také jsme mluvili o tom, že bylo vypsané nové výběrové řízení nejenom na jeho post, ale na místa tedy ředitelů jednotlivých krajských poboček Národního památkového ústavu. No a v plně funkčním stavu by podle mluvčí ministerstva měl být tento úřad opět 19. prosince. Máme první 2 telefonáty. Dobrý den. Kdo nám volá?

Názor posluchače: Dobrý den, tady je posluchač Vláďa Navara z Otrokovic. Pane redaktore, když jsem se díval na ten šot, který dávala televize Nova o těchto památkách, tak se divím, že pan inženýr Novák si ještě troufne, je tak drzý, že vystoupil v rozhlase. Navíc bych chtěl ještě říct, že pokud by měl až bude novým ředitelem nějaký objekt, který byl zrekonstruovaný za čtyřicet miliónů, že bych ho za pět miliónů taky koupil. Děkuji, na shledanou.

Moderátor (Vladimír Kroc): Na shledanou. Teď už samozřejmě podle regulí host nemá možnost nějakým způsobem reagovat, ale měl snahu vysvětlit tuto situaci, nebo tuto věc už v tom předchozím vstupu. Dobrý den, oslovuji dalšího posluchače, posluchačku.

Názor posluchače: Dobrý den, tady je Nováková z Blanska. Prosím vás pěkně, já bych chtěla říct, že my jsme takový zvláštní národ. Nastoupil pan ministr Jandák. Nic nepředvedl a je nejlepší, co kdo jaký kdo je ministr. Tenkrát, jestli si pamatujete pana Fišera, když se zvolil za senátora byl nejlepší. Dostal asi 80 procent hlasů. Co dokázal? Nic. Jestli si vzpomínáte, pan Gross, pořád byl nejlepší. My pořád, pan Paroubek nejlepší, pan Rath nejlepší. Pořád ti noví jsou nejlepší, ale ti první, co všecko museli nejvíc vydřít a udělali chyby v tak velkým převratu neudělat chyby, to byl já nevím co, to byl zázrak tak ti jsou nejhorší. Tak takový my jsme národ. Nakonec zjistíme, že co jsme teďka měli ty nejlepší jak dopadl Fišer, jak dopadl Gross, nevíme jak dopadne Rath, nevíme jak dopadne Paroubek, co nám udělají, co nám udělá pan Jandák, nevíme.

Moderátor (Vladimír Kroc): Dobře paní Nováková, díky na shledanou. Vítáme dalšího posluchače v pořadu O kom se mluví. Dobrý den.

Názor posluchače: Tady Nádvorníková, Praha, dobrý den. Já jsem si poslechla váš rozhovor a musím bohužel konstatovat, že nerozumím rozhodnutí pana ministra Jandáka, absolutně ne. Plně si vážím pana náměstka, vlastně bývalého náměstka Nováka. Přeji mu hodně štěstí a hodně zdaru, protože ho považuji za skutečného odborníka v památkové péči. A mrzí mě, že pan ministr Jandák tohle nepochopil. Děkuji.

Moderátor (Vladimír Kroc): Děkujeme, na shledanou. No a můžeme přivítat dalšího posluchače. Dobrý den.

Názor posluchače: Dobrý den, Lukáš Kolvek z Plzně. Chtěl bych vyjádřit politování nad událostí, která se stala panu řediteli a jenom takový šot, jenom taková vsuvka. Případ, který se stal mým známým. Získali v restituci dům. Byl tam unikátní krov a památkový ústav rozhodnul, že se musí opravit tato střecha. Přislíbil finanční pomoc, ale za podmínek, že určí stavební firmu, která to bude opravovat. Finanční pomoc byla třicet tisíc, ale náklady na opravu tohohle krovu se vyšplhaly na devět set tisíc korun. Mě by zajímalo, nebo ne zajímalo, zkrátka tohle to konání ministerstva kultury a vůbec památkářů hraničí s klientelismem a s úplatkářstvím.

Moderátor (Vladimír Kroc): Je dobře, že o tom mluvíte, ale bohužel teď těžko bude host reagovat.

Názor posluchače: Je mi jasné, že na to nemůže reagovat.

Moderátor (Vladimír Kroc): V každém případě je to námět k tomu, abychom se třeba k té otázce někdy ve vysílání vrátili. Děkujeme za ní, na shledanou. Dívám se, máme ještě telefonát, asi bude předposlední, dobrý den.

Názor posluchače: Ano, dobrý den, Kozůbek, Ostravsko. Prosím vás pěkně, já bych chtěl říct takhle, že tady tito lidé měli být odvolaní už podstatně dříve. Už z doby povodně v roce 97, protože nedovolili jak byla ta pražská povodeň, tak nedovolili tedy památkáři se rozhoupali tak byla zatopená Kampa. Byla tam spousta škody, nepovolili ty norné stěny a tyhle ty věci. Tito lidé tam neměli co dělat a vůbec, takovýto lidé by měli být na funkcích jenom krátkou dobu, nějakou určitou a byli by třeba jako poradci, nebo něco, ale ne ty z těchto funkcí. Zatím plísnili novely i lidí je dost teda na takové věci.

Moderátor (Vladimír Kroc): Dobře, děkujeme, na shledanou a zdá se, že kvůli času už to bude poslední telefonát do dnešního vydání pořadu O kom se mluví. Kdo to je?

Názor posluchače: Dobrý den, tady je Mirek Konrád, České Budějovice. Já vás zdravím. Prosím vás pěkně, ve Francii, v Německu se památková péče vyjadřuje jen k rekonstruovaným objektům na které má stát možnost to ovlivňovat ty věci. To znamená, ty stavby co má peníze, tak potom tam teprv může nějak rozhodovat, ale pakliže chceme nějakým způsobem dál stavět, dál žít, potřebujeme mít peníze na určitý svoje názory, svůj rozvoj. Prostě nejde ten feudalizmus pořád udržovat.

Moderátor (Vladimír Kroc): Dobře, děkujeme za to, že jste zavolal. Mějte se hezky, na shledanou. Už pouhé 4 minuty nás dělí od 13. hodiny. Znamená to, že se loučíme. Jenom připomenu, že dnešním hostem pořadu O kom se mluví byl Zdeněk Novák, generální ředitel Národního památkového ústavu, který byl po dni ve funkci odvolán. Jinak to byl 10 let náměstek ministra kultury. Dobrý poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc. Na shledanou.

Autorizovaným pořizovatelem elektronického přepisu pořadů Českého rozhlasu je ANOPRESS IT, a.s. Texty neprocházejí korekturou.

autor: vlk
Spustit audio

Více z pořadu