Zájem o studium na gymnáziích přesahuje jejich kapacitu

31. leden 2002
Co nás pálí , Co nás pálí

Žáci 9. tříd základních škol se v těchto dnech rozhodují, na jaké střední školy se budou hlásit. Jednou z možností jsou školy gymnaziálního typu. V Brně je jich 22. Zájem o většinu z nich je větší než jejich kapacita a ne všichni zájemci uspějí.

Některá gymnázia žádala v loňském roce o navýšení kapacity. Krajský úřad ale jejich žádosti zamítl, a to z důvodu dostatečné kapacity a zatím neexistující koncepce školství. Některé školy ale mají jiný názor a chtějí vyvolat další jednání s krajskými úředníky.

Jednou ze škol, která dostala od kraje negativní vyjádření k navýšení počtu studentů, je Moravské gymnázium. To bylo do sítě škol zařazeno počátkem 90. let s maximálním počtem 750 studentů. Po několika letech mu byla kapacita snížena.

Petr Hanák: Nám ministerstvo školství povolilo kapacitu 740 nebo 750 studentů k přijetí. Tato kapacita nám byla odejmutá, zrušená krajským úřadem školským doktorem Šifaldou a přišlo nám číslo direktivním způsobem 340 nebo 350, které můžeme přijmout.

S vyjádření Petra Hanáka z rady gymnázia ale vedoucí odboru školství KÚ Miloš Šifalda nesouhlasí.

Miloš Šifalda: Kraj Moravskému gymnáziu žádnou kapacitu nesnížil. Kapacitu ve výši 350 žáků vydalo ministerstvo školství svým rozhodnutím v únoru roku 1999, tedy v době, kdy mimochodem kraj ještě ani neexistoval.

V minulém roce Moravské gymnázium zažádalo o navýšení kapacity z 350 na 520 studentů. Odbor školství KÚ to ale nedoporučil.

Miloš Šifalda: Nepovažujeme za nezbytné zvyšovat kapacitu Moravského gymnázia.

Stejné, tedy negativní stanovisko k navýšení počtu studentů, dostala podle Miloše Šifaldy i další brněnská gymnázia.

Miloš Šifalda: V Brně je v současnosti velký počet gymnázií, které můžou uspokojit 40 - 50 % populačních ročníků.

Moravské gymnázium slovy Petra Hanáka ale argumentuje, že stanovisko kraje vede k rozmělnění kvality studentů.

Petr Hanák: Nemáme ucelenost v odborném projektu tzn.od prim do maturity a my tam nemůžeme z ničeho nic nabrat třeba tři.

Moravské gymnázium žádost o navýšení kapacity podpořilo velkým zájmem studentů a doporučením UNESCA a Úřadu vlády ČR. Podle vedoucího odboru školství KÚ Miloše Šifaldy ale nelze vyhovět pouze jedné škole.

Miloš Šifalda: Obdobný zájem registrují i ostatní gymnázia. Pokud bychom toto vzali jako kritérium, museli bychom samozřejmě zvýšit kapacitu všem těmto gymnáziím, což jistě lze pochopit, že asi není tak jednoduché.

K řešení otázky úpravy kapacity brněnských gymnázií dojde pravděpodobně až poté, kdy KÚ vypracuje koncepci školství pro Jihomoravský kraj.

Miloš Šifalda: Koncepci my jsme povinni zpracovat s přihlédnutím ke koncepci ministerstva školství. Ministerstvo školství je povinno to zpracovat do března 2002. My jsme povinni mít schválenou zpracovanou koncepci do března 2003 s tím, že první návrh naší koncepce by měla existovat v polovině roku.

Přepisy pořadů zajišťuje Česká informační agentura . Texty neprochází korekturou.

autoři: blč , mta , spr
Spustit audio

Více z pořadu