Zabavení majetku jako poslední krok

3. prosinec 2009
Zblízka

Exekucí je u nás rok od roku víc. Loni jich bylo přes půl milionu. Letos Exekutorská komora ČR odhaduje, že jejich počet přesáhne 700 tisíc. Jak ale práce exekutora vypadá? Pojďme se na jednu takovou exekuci podívat. Do terénu vyrazíme spolu se dvěma vykonavateli Exekutorského úřadu Prahy 4.

Říkejme jí třeba paní Nováková. V jednom středočeském městě má malou drogerii. Nejprve dlužila na nájemném 70 tisíc korun, teď už její dluh včetně úroků z prodlení, nákladů na advokáta a odměny exekutorovi činí asi 150 tisíc.

"Ano, tohle je skutečně prodejna, kterou jsme hledali," ujišťují se vykonavatelé Josef Drobilič a David Petr.

Paní Nováková, majitelka a vedoucí prodejny, však v provozovně nebyla, a tak jsme si ji museli zavolat. Za chvíli přichází.

"Pojďte dál," zve nás paní Nováková.

"Přišli jsme si projít váš majetek," vysvětluje David Petr a Josef Drobilič se ptá na první splátku. "Jste schopná složit hotovost teď nebo během půl hodiny?" obrací se Josef Drobilič na paní Novákovou. "První splátka by měla činit asi 10 % dluhu," informuje paní Novákovou David Petr.

U třetí kávy jde paní Nováková s pravdou ven. "Manžel o dluhu vůbec neví. Největší hrůzu mám z toho, že se o něm dozví," přiznává a ruce se jí třesou. "Kdybych mu o dluzích řekla, zabije mě, já to vím."

Soupis majetku v prodejně trval asi dvacet minut. "Provedli jsme soupis zařízení prodejny. Sepsali jsme nejcennější věci a zabezpečovací systémy. Paní Nováková se zároveň zavázala k pravidelným splátkám," popisuje situaci Josef Drobilič. "I automobil jí ponecháme. Pokud by však splátky neplatila, přijeli bychom si především pro auto a dluhy bychom řešili prodejem majetku."

"Myslím, že jako záruka nám stačí soupis majetku a budeme jen dohlížet na pravidelnost splátek," dodává Josef Drobilič. Dnes se tedy zabavovat nebude. Paní Nováková však nesmí sepsaný majetek prodávat ani převádět na jiné osoby. Každý převod by byl právně neplatný.

Dluh paní Novákové hodnotí Josef Drobilič jako poměrně vysoký. "Paní je sice podnikatelka, ale i přesto je dluh 150 tisíc na fyzickou osobu vyšší."

Vedoucí vykonavatelů David Hozman z Exekutorského úřadu Prahy 4 vysvětluje, že mobiliární exekuce je až posledním krokem, ke kterému se přistupuje.

"Veškerá zjištění z účtů nepřinesla informace, že by paní Nováková měla bankovní účet, z něhož by mohla použít finanční prostředky. Nezjistili jsme ani jiný zdroj příjmů. Paní Nováková nemá stavební spoření nebo penzijní připojištění," popisuje případ David Hozman.

Pokud bude paní Nováková dluh řádně splácet, exekutoři jí majetek nezabaví. A dost možná se manžel o dluhu ani nedozví.

autor: zbz
Spustit audio