Z vytunelovaného fondu Trend dále mizí peníze

peníze

Z vytunelovaného investičního fondu Trend, který přišel už před sedmi lety o akcie za jednu miliardu, sto milionů korun, dále mizí zbytky majetku. Může za to zejména dražba pohledávky fondu Trend vůči kyperské společnosti Forminster and the Prices v hodnotě tří set padesáti milionů. Tu totiž konkurzní správce Trendu prodal při dražbě vloni v prosinci za pouhých sto dvacet milionů. Vydražiteli, tedy firmy Saringham and the Prices, jež pohledávku získala, pak navíc zaslal dalších sedmdesát milionů. Komise pro cenné papíry proto požádala Krajský soud v Hradci Králové, aby chování správce prošetřil.

To, jakým způsobem správce vydražil pohledávku, kritizovala při jednání soudu zejména Marta Gutová. Jako zástupce firmy Flow Corporation, která je věřitelem Trendu, se domnívá, že dražba fond výrazně poškodila.

Marta Gutová: Za prvé se mi nelíbí, s jakou rychlostí byla dělaná, a za druhé se mi nelíbí, že ve chvíli, když tam byl jediný zájemce, tak správce konkurzní podstaty neustále snižoval částku a nepokračoval buď ve vyhlášení nové dražby a nebo v možnosti dozajištění nemovitosti Kotva nebo naopak prodání nemovitosti Kotva v nucené držbě, na co, dle našeho názoru, mohl mít právo.

Z jakého důvodu byste chtěla, aby ta pohledávka byla dražena jiným způsobem?

Marta Gutová: Protože se domnívám, že ta pohledávka tak, jak byla zajištěná, tak měla hodnotu sto procent, ne třicet.

Co si myslíte o tom, že v zápětí dostala firma, která pohledávku takto levně vydražila, dalších sedmdesát milionů korun v hotovosti?

Marta Gutová: Já se domnívám, že to je do nebe volající, a to jenom pokračuje tunelování fondu Trend. Samozřejmě uděláme maximum pro to, abychom nějakým způsobem z toho vyvodili důsledky.

Jak hodnotíte tento krok správce konkurzní podstaty?

Marta Gutová: Právně musíme zjistit, co proti tomu můžeme udělat. Vzhledem k tomu, že tyto zprávy jsme se dozvěděli až zde na schůzi věřitelů, tak v podstatě bude následovat jednání s našimi právními zástupci a samozřejmě to pravděpodobně opět vyústí v soudní spory, které jsme se domnívali, že v tuhleté kauze už budou ke konci.

Správce konkurzní podstaty Vítězslav Hálek odmítá, že by udělal jakoukoliv chybu.

Vítězslav Hálek: Na předmětnou pohledávku byl zpracován znalecký posudek znaleckým ústavem, který určil rozmezí intervalu tři sta až sto dvanáct milionů korun. V předmětné dražbě Ministerstvo pro místní rozvoj provedl kontrolu a pokud jsem dobře informován, tak neshledal nic na této dražbě, co se týče porušení zákona. Bylo pouze konstatováno etické hledisko, které vy tady máte na zřeteli.

Problém nevidí ani v tom, že firmě, která velmi levně získala zmíněnou pohledávku, poslal dalších sedmdesát milionů korun.

Vítězslav Hálek: Já jsem nechat zpracovat ekonomický i právní rozbor, který mě jednoznačně odpověděl, že předmětné peníze, které přišly z Lichtenštejnska, náleží majiteli pohledávky, tj. vydražiteli, tj. firmě Saringham and the Prices.

Postup správce se nelíbí ani soudkyni Krajského soudu v Hradci Králové Jolaně Maršíkové.

Jolana Maršíková: V současné době největší výhradou proti činnosti správce konkurzní podstaty je skutečnost, že neinformoval konkurzní soud v podstatě od počátku letošního roku až do osmnáctého dubna letošního roku o tom, že nějaké peníze z lichtenštejnských účtů vůbec na účet Konkurzní podstaty mají přijít a jaký s nimi správce zamýšlí další osud. Budu po správci konkurzní podstaty požadovat, aby mně doložil veškeré písemné podklady, které mu sloužily pro jeho rozhodnutí, jež tedy učinil tím způsobem, že odeslal lichtenštejnské prostředky na účet vydražitele.

Pokud se ukáže, že správce konkurzní podstaty nejednal s odbornou péčí, jaká sankce mu hrozí?

Jolana Maršíková: Záleží to na tom, zda v té souvislosti vznikne konkurzním věřitelům škoda či nikoliv. Jestliže by se jednalo o méně závažné porušení povinností, například spočívající jenom v tom, že soud nebyl dostatečně informován, tak lze zvažovat o udělení pokuty správce konkurzní podstaty. Jestliže by bylo zjištěno, že správce konkurzní podstaty svým jednáním způsobil konkurzním věřitelům škodu, tak pak je na místě zvažovat zproštění takového správce funkce. Druhá věc je otázka případné náhrady škody, kterou mohou věřitelé požadovat po správci konkurzní podstaty v takovém případě.

Pokud se ukáže, že sedmdesát milionů korun převed neoprávněně, jaká sankce mu hrozí potom?

Jolana Maršíková: Tak pak to bude to zproštění správce konkurzní podstaty z funkce.

O tom, zda správce konkurzní podstaty Vítězslav Hálek porušil zákon, když odeslal sedmdesát milionů korun z fondu Trend, by mělo být rozhodnuto do týdne.

Autorizovaným pořizovatelem elektronického přepisu pořadů Českého rozhlasu je ANOPRESS IT, a.s. Texty neprocházejí korekturou.

Spustit audio
autoři: Markéta Kaclová, Jiří Máslo