Z kláštera Bílého koně se buddhismus rozšířil po celé Číně

Česká republika si připomíná svátek dvou věrozvěstů - Cyrila a Metoděje. Významné misionáře však oslavují i v Číně, konkrétně dva indické mnichy, kteří do Říše středu už před dvěma tisíci lety přinesli buddhismus a jako první do čínštiny přeložili i posvátné texty tohoto náboženství.

Jakoby mávnutím kouzelného proutku se ocitám v rajské zahradě, kde panuje téměř naprostý klid a posvátnost místa doslova čiší z každého kamene i starobylých stromů, v jejichž korunách štěbetají ptáci. Stačilo „jen“ projít vstupní branou, která celý areál odděluje od hlučného a zaprášeného předměstí Luo-jangu, někdejší císařské metropole ležící v provincii Che-nan, kde panovník Ming z dynastie Chan nechal první buddhistický klášter v Říši středu vybudovat.

„Císaři se jednoho dne zdálo o zlatém obru, šest metrů vysokém, který uměl lítat. Ale nejen to. Byl všemocný, jako bůh, božský, mohl dělat prakticky cokoli. Druhého dne se proto panovník rozhodl tento sen vyprávět svým ministrům. Jeden z nich, Fu-i, který rozuměl nadpozemským věcem, prohlásil, že onen obr byl podle něho Buddha,“ vypráví mnich Jüan Can jednu z legend o vzniku kláštera Pchaj-ma-saj, tedy Bílého koně.

„Císař následně vydal příkaz 18 ministrům, aby se vydali do Západního království Buddhu najít. Na území dnešního Afghánistánu pak objevili dva indické mistry, v Číně známé pod jmény Ču Fa-lan a Še Mo-tcheng, které v roce 68 n. l. přivedli do Luo-jangu. A právě tito dva mniši přivezli na dvou bílých koních i vzácné buddhistické texty, které přeložili do čínštiny,“ dodává Jüan Can a ukazuje mi sochu jednoho z oněch posvátných ořů, podle kterých byl celý svatostánek pojmenován.

Oba indické mnichy tak svým způsobem můžeme přirovnat ke slovanským věrozvěstům Cyrilovi a Metodějovi. I buddhismus totiž musel o své místo v Říši středu bojovat. Podle další z legend se totiž proti novému náboženství postavili taoisté.

Císař se proto na jejich žádost rozhodl pro zkoušku, která měla odpovědět na otázku, jaké z obou náboženství je pro jeho zemi to pravé. Nechal tedy na východní bránu nového kláštera umístit posvátné taoistické texty a další předměty, buddhistické zase na západní stranu. Všechny pak byly svrženy do ohně. Taoistické shořely, zatímco buddhistické přežily.

Až do současnosti přežil i samotný klášter honosící se titulem „první“. V době vlády Mao Ce-tunga za kulturní revoluce byl rudými gardami vážně poškozen. Jeho vybavení pak zcela zmizelo, včetně soch i mobiliáře. Za svou obnovu proto klášter vděčí představiteli cizí země, konkrétně kambodžskému králi.

„Socha Buddhy, kterou v tomto chrámu vidíte, pochází z Pekingu. V roce 1973 totiž Norodom Sihanouk, pobývající v Číně, vyslovil, jakožto horlivý vyznavač buddhismu, přání klášter Bílého koně navštívit. V nejvyšších komunistických kruzích však zavládlo zděšení, protože tady prakticky nic nebylo, ani jedna socha. Tehdejší premiér Čou En-laj proto nařídil, aby sem okamžitě přivezli 24 Buddhů, jedno odkud, a spolu s nimi dalších téměř tři tisíce artefaktů z různých paláců a muzeí,“ vzpomíná asi 60letý Jüan Can.

Všechny předměty tu nakonec právě na příkaz „shora“ zůstaly, jak se říká, navěky a dodnes zdobí jednotlivé chrámy včetně Síně nebeských králů, Nefritového Buddhy nebo Terasy Čching-liang, na které stojí i sochy obou indických mnichů - Ču Fa-lana a Še Mo-tchenga. Oba jsou v klášteře Bílého koně označovaném za kolébku čínského buddhismu také pohřbeni.

<iframe width="680" height="350" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="https://maps.google.cz/maps?q=34.677476,112.457857&amp;num=1&amp;t=p&amp;sll=34.618154,112.454363&amp;sspn=0.294101,0.512238&amp;brcurrent=5,0,0&amp;ie=UTF8&amp;ll=34.016242,105.996094&amp;spn=25.381698,59.765625&amp;z=4&amp;output=embed">mapa</iframe><br /><small><a href="http://maps.google.cz/maps?q=34.677476,112.457857&amp;num=1&amp;t=p&amp;sll=34.618154,112.454363&amp;sspn=0.294101,0.512238&amp;brcurrent=5,0,0&amp;ie=UTF8&amp;ll=34.016242,105.996094&amp;spn=25.381698,59.765625&amp;z=4&amp;source=embed" style="color:#0000FF;text-align:left">Zvětšit mapu: poloha kláštera Bílého koně v Luo-jangu v Číně</a></small>
autor: mir
Spustit audio