Z historické osmiboké vápenky se stalo muzeum

8. září 2012
Po Česku
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Vápenka je osmiboká stavba

Na výlet Po Česku se ve víkendovém Radiožurnálu vydáme do Horních Albeřic v Krkonoších. Tam můžete navštívit zajímavé muzeum, které zaujme už svým názvem. Jmenuje se Vápenka.

„Jsme v topeništi vápenné věže. Dříve tu hořelo černé uhlí, které sem vozili ze Žacléře,“ vysvětluje mi Pavel Klimeš.

Vzápětí ukazuje: „Pomocí těchto čtyř otvorů se vyhrabovalo hotové vyhašené vápno. Zároveň se tudy i zatápělo. Tím, že jsme očistili střed a znovu udělali vyzdívku, dnes hosté vidí, jak historická vápenka fungovala.“

Oba se nacházíme na dně jakési kamenné věže vyzděné šamotovými cihlami a postavené ve svahu vedle silnice.

„Je vysoká osm metrů. V průměru má devět metrů. Její větší část tvoří kamenné zdi – je to osmiboká stavba. Její osmiboký půdorys jsme využili i pro logo vápenky,“ dozvídám se.

Vápenku si postavil v 19. století hospodář Ignác Lámer, když zjistil, že na jeho pozemku se nachází mocná žíla vápence. A využíval ji nějakých třicet let. Jak fungovala? To je možné vidět na modelu v muzeu, které stojí na někdejší věži vápenky a kopíruje její osmiboký tvar.

Takhle vypadala historická vápenka před desetiletími

„Původně to byla kamenná věž, na jejíž vrchol se přijíždělo z lomu. Vápenec se tu vyklápěl dolů do vápenné věže. Dole zatápěli černým uhlím. Určitě kolem toho všeho byl velký zápach. Zatímco na jedné straně to hořelo, na straně druhé už vyhazovali vápno,“ říká Pavel Klimeš.

Muzeum na historické vápenné věži nechala postavit Správa Krkonošského národního parku. Je to budova opravdu nevšední.

„Celá stavba byla vyměřena pomocí středověké metody modulových kružnic. Petr Růžička oprášil technologie a postupy pocházející z dob ještě před deskriptivními metodami. Když stavěli chrám sv. Víta, nepoužívali úhelníky a úsečky, ale modulové kružnice,“ dodává můj průvodce.

Budova je navíc celá ze dřeva a kombinuje tradiční tesařské postupy a spoje s moderními tvary konstrukce, tedy čepy a kolíkování s příhradovými nosníky z fošen. A dřevo spojuje zase jen dřevo. Smrkové fošny spojují jen dubové kolíky.

Expozice zaujme děti i dospělé

Jediným nosným kovovým prvkem jsou čtyři objímky obepínající svislý dřík nosníků. A ještě jedna zajímavost. Až se budete chtít do Muzea Vápenka podívat, budete si muset vyzvednou klíče v infocentru Veselý výlet v Temném Dole. Třeba vám je bude půjčovat právě můj průvodce.

V rámci nedělního výletu Po Česku se dozvíte, jak se Muzeum Vápenka vrací do dob odsunu Němců v pohraničí a co všechno vás v tamní expozici vlastně čeká. Proč k jeho prohlídce dostanete kromě klíče i baterku?


Zobrazit Muzeum Vápenka na větší mapě

Spustit audio