Weston Stacey, výkonný ředitel Americké obchodní komory v České republice

Je to postup běžný všude jinde v diplomacii, nebo jde o nepřípustný nátlak na české politiky? Tato otázka rozčísla názorově českou společnost poté, co se ukázalo, že americký velvyslanec a šéf americké obchodní komory v České republice v dopisech žádali ministra zdravotnictví a předsedu zdravotnického sněmovního výboru o zásadní úpravu reforem zdravotního systému. Tato žádost měla být motivována strachem amerických farmaceutických firem, že by jim v Česku klesly zisky. Stejná zásadní otázka otevře i dnešních Dvacet minut Radiožurnálu, přeji vám dobré odpoledne. Pan Weston Stacey, výkonný ředitel Americké obchodní komory v České republice. Dobrý den. Vítejte v rozhlase.

Weston STACEY, výkonný ředitel Americké obchodní komory v České republice:
Dobrý den.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
To, o čem se mluví, o čem se píše teď v českých médiích, tedy o dopisech jednak českému ministru zdravotnictví a také šéfovi poslaneckého zdravotního výboru, to je lobbing?

Weston STACEY, výkonný ředitel Americké obchodní komory v České republice:
Než o tom začnu mluvit, samozřejmě řeknu, je to lobbing, ale účel toho dopisu nebyl ten, jak se říkalo v médiích. Nebylo to motivací, nebylo to, že by farmaceutické firmy mohly ztratit zisk. Napsali jsme dopis a nemohu mluvit jménem ambasády, ale mluvit naším jménem, obchodní komory, naším, my jsme měli obavu o to, že navrhovaná reforma neobsahuje dost, není podpoře dost velkým politickým konsensem na to, aby existovala dlouhodobě. Což znamená, že tato reforma by vydržela jeden cyklus parlamentu a po dalších volbách by se opět změnila, což by vytvořilo nejistotu v tomto trhu a nejistotu mezi lidmi, kterých se to týká, a to je špatné jak pro zdravotnictví, tak pro investice v této zemi.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Já tomu rozumím, pane řediteli, na druhou stranu opravdu chcete říct, že to, že to stálo za to americkému velvyslanci v Praze a vám jako šéfovi Americké obchodní komory napsat dopisy a poslat je ministrovi zdravotnictví a šéfovi sněmovního zdravotního výboru bylo motivováno jen péčí o to, jaké bude prostředí v českém zdravotnictví a že tam vůbec nebyl motiv toho, že mnohé z farmaceutických firem mají své kořeny ve Spojených státech amerických?

Weston STACEY, výkonný ředitel Americké obchodní komory v České republice:
Mnoho farmaceutických firem já základny i zde v České republice a v jiných zemích. Motivací k napsání toho dopisu bylo přesně to, co jsme napsali v tom dopise, jinými slovo, mimo jiné i to, že máme obavy o to, že není dostatečný konsensus, který by podpořil tuto reformu a neproběhla dostatečně velká diskuse k tomu, abysme pochopili, co tato reforma skutečně přinese a také to, co jsme viděli v Senátu, protože sociální demokraté nyní v Senátu reformu odmítají a navrhují vlastní zdravotnickou reformu. Mohlo by se ti stát, že přijde jedna velká reforma /nesrozumitelné/ také jste se zeptal na zisky farmaceutických firem. Sektor zdravotnictví je mnoho hráčů, doktoři, nemocnice, firmy.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Samozřejmě je tady spousta hráčů, kteří vytvářejí celé to prostředí ve zdravotním systému, minimálně je v tom dopise, který psal velvyslanec, pan Norman Eisen byl zmiňováno to téma elektronických aukcí léků. To je snaha, řekněme, české vlády, alespoň oni to říkají zlevnit nákup léků do českého zdravotního systému. Tak tam nehrají roli lékaři, tam nehrají roli lékárníci, tam hrají roli farmaceutické firmy, protože ony prodávají ty léky.

Weston STACEY, výkonný ředitel Americké obchodní komory v České republice:
Je pravda, ten samotný dopis já jsem neviděl, dopis z ambasády, takže ten nemohu přímo ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Vy jste ho neviděl?

Weston STACEY, výkonný ředitel Americké obchodní komory v České republice:
Ne. Součástí diplomatického protokolu je, že žádný dopis, který se používá, posílá od americké ambasády pro českou vládu, /nesrozumitelné/.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
To znamená, že ten dopis, který šel z Americké obchodní komory, který je součástí diplomatické komunikace mezi ambasádou a vládou, tak v něm ať už zmiňujete, cokoliv zmiňujete, tak není směřováno k tomu, že by jste řekněme chtěli či doporučovali změnu těch zdravotnických reforem směrem k tomu, aby nebyly zavedeny elektronické aukce léků?

Weston STACEY, výkonný ředitel Americké obchodní komory v České republice:
Podívejte, jestli jste viděli náš dopis, tak víte, že to tam není. Víte, že tam nemáme o elektronických aukcích drog v tomto dopise. Naše hlavní otázka je a to je otázka, to není tvrzení nebo /nesrozumitelné/ faktů, v tomto prostředí jsou lidé, kteří věří, že tím, že zavedou elektronické aukce tímto způsobem v podobě tohoto zákona, že se tím zredukuje počet společností, které se budou farmaceutického sektoru této země, že to sníží počet možných voleb a tím pádem se sníží ke kvalitnímu zdravotnictví v této zemi, a to je obava. A důvod, proč jsme napsali tento dopis je, že jsme chtěli, aby ministerstvo a parlament, aby si uvědomili, že lidé, kteří se zapojují do sektoru zdravotnictví, mají tyto obavy a chtěli jsme požádat tyto činitele, aby analyzovali tyto obavy, aby nás buď ujistili a lidé v tomto sektoru, že to není tak, jak se obávají, nebo aby, zákon pozměnili na základě svých závěrů, aby tyto obavy, aby jim sebraly jakýkoliv základ. Neříkali jsme, že podporujeme elektronické aukce nebo je nepodporujeme, jenom žádáme další diskusi a veřejnou analýzu tohoto připravovaného zákona, aby bylo vysvětlení, co tento zákon přinese a jaký bude dlouhodobý ekonomický dopad tohoto zákona.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Dobře, to je vaše interpretace dopisu, který tady leží před námi a v něm je kromě jiného napsáno, a popravdě řečeno je to jeden ze dvou klíčových odstavců, ten dopis má 4 odstavce, a je tady napsáno novelizace, myšleno legislativní novelizace českého zdravotního systému bude podniky nutit stáhnout léky z trhu, který posléze ovládne několik výrobců generit. Občan v konečném důsledku zaplatí vyšší cenu za produkty nižší kvality, toto jste napsal vy jako šéf Americké obchodní komory v Česku Borisi Šťastnému, což je šéf sněmovního poslaneckého zdravotního výboru. Co to znamená, že generika, tedy řekněme nelicencované léky, to je další již generace, automaticky znamenají nižší kvalitu?

Weston STACEY, výkonný ředitel Americké obchodní komory v České republice:
Ne, to neznamená. To znamená, že pokud bude trh zmenšen, pokud nebudete mít farmaceutické společnosti, které nemají vlastní výzkum, pokud tady nebudou mít vlastní trh nebo vlastní odbyt, to znamená, že jim budou ubývat finanční prostředky.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A co je principiálně špatného na tom, kdyby opravdu byly spuštěny elektronické aukce léků a kdyby ... chcete říct teď pro naše posluchače, pan ředitel Weston Stacey se tváří odmítavě, chcete říct, že tyto věty, které jsem citoval z vašeho dopisu, se netýkají elektronických aukcí, protože nástup dodavatelů generik oproti licencovaným lékům, to by mohl být výsledek elektronických aukcí.

Weston STACEY, výkonný ředitel Americké obchodní komory v České republice:
Elektronické aukce mohou vyhrát nebo pomoct komukoliv, kdo nabídne menší cenu. Otázka, kterou v tom dopise máme, je, jak budou tyto elektronické aukce fungovat, jak se zjistí, jaká mají být kritéria té aukce, jak se zajistí, abysme například neobjednali, to se v minulosti stávalo v mnoha zemích, že mnoho léků se nabízí a nakupuje, která nejsou vůbec nutná, zde se musí udělat nějaký systém, aby se zjistilo, co vůbec půjde na ty elektronické aukce a tak dále. My jenom říkáme, to, že rozumíme principu, který se vláda snaží zavést, pokud si přečtete druhý odstavec dopisu, je tam napsáno, že rozumíme tomu, co ministerstvo říká, ale říkáme, že existuje jiný pohled na věc, který by se taky měl vzít v úvahu, a tento pohled by mohl být buď oprávněný, nebo neoprávněný a o tom by vláda měla rozhodnout, ale měla by rozhodně zvážit. /nesrozumitelné/ nezváží, a to se děje, a nebudeme mít přístup k novým lékům, které přijdou na trh, tak skutečně zhoršíme zdravotnictví sami.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Posloucháte Dvacet minut Radiožurnálu. Výkonný ředitel Americké obchodní komory v České republice, pan Weston Stacey je dnes jejich hostem. Pane ředitele, pojďme na začátek k termínu lobbing. Vy jste označil ty dopisy, řekl jste ano, to je lobbing. Myslel jsem si možná mylně, že se boluje za něco nebo pro něco, v něčí prospěch, je to tak?

Weston STACEY, výkonný ředitel Americké obchodní komory v České republice:
Podívejte ano a říkám jasně, za co lobujeme. Je to na našem webu a každý, kdo s námi mluví, tak ví, za co lobbujeme. Naše práce je vytvořit v této zemi ekonomické prostředí, díky kterému bude tato země jedna z 10 nejlepších pro obchod v Evropě, je to jasné, proto lobbujeme.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pardon, není stejně dobré říct, že a teď to neberte jako pejorativní poznámku, ale vy jste šéf americké obchodní komory v České republice, která zastupuje mnoho firem, které by chtěly velice legitimně v Česku vydělávat. Vaším úkolem je pomoci jim vydělávat.

Weston STACEY, výkonný ředitel Americké obchodní komory v České republice:
Ne, to je úkolem těch firem, aby vydělaly, kolik peněz můžou. Naše práce je udělat takové ekonomické prostředí, které funguje spravedlivě a které vytváří obchodní příležitosti pro všechny. To je naše práce. V minulosti jsme nikdy nelobbovali a nebudeme lobbovat za jednu, žádnou jinou společnost nebo jeden industistriální sektor. My lobbojujeme za celý ekonomický sektor, za celé ekonomické prostředí a zdravotnický sektor má teď obavy, že by se mohl vzít prostředí, v kterém panuje nekonzistence a zmatek, že dnes se přivede forma, která za 3 léta se bude opět měnit, bude následovat nová reforma, vznikne nejistota, a nevíme, jaké z toho /nesrozumitelné/, protože podívejte, pokud vláda snižuje svoje zodpovědnosti v oblasti zdravotnictví, někdo za to bude muset zaplatit a ten, kdo nakonec to zaplatí, tím by mohli být obyvatelé, a to je náš, celé obavy.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Vy jste v tom dopisu popsali, řekněme, některé body, které jste označili za řekněme problematické jaksi v tom plánu na reformu zdravotní, zdravotního systému v České republice. Podle vašeho názoru, když by nakonec ta zdravotnická reforma byla učiněna tak, jak je naplánována, tak to přinese menší nebo vyšší profit či příjemnější prostředí americkým firmám?

Weston STACEY, výkonný ředitel Americké obchodní komory v České republice:
Musím říct, že vůbec nevím, protože americké firmy budou soutěžit na tomto trhu a zda budou úspěšné, nebo ne, to bude záležet na jejich schopnosti nabídnout dobré produkty a služby, ale z celkového pohledu toto je otázka, kterou my klademe vládě. V budoucnosti se bude zvyšovat, se budou zvyšovat na nároky pro zdravotnictví, protože utrácejí čím dál víc za zdravotnictví, takže to uděláme, jak uspokojíme tyto nároky? Když řekneme, že snižujeme náklady za zdravotnictví, znamená to, že nebudeme už kupovat to nejlepší, že se nekoupíme superba, ale koupíme si už jen fabii, nebo snížíme náklady tak, abysme si pořád mohli koupit superba, ale za míň, to je celá otázka. Nevím, jestli na to zatím jasná odpověď, myslím, že zatím nám na to vláda jasnou odpověď neděla. Druhá věc, o které jsme s vládou mluvili, bylo, že zde je velká zásoba dobrých doktorů, máme tady dobré nemocnice, podstatně lepší, než kdekoliv jinde v tomto regionu, takže, pokud reformujeme zdravotnictví, díváme se na ty možnosti, které bysme mohli mít, mohli bysme vlastně nabídnout z jiných zemím přijet sem a nabídnout zdravotnictvím jim, a to jsou věci, za které lobbujeme a to byl účel toho dopisu.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Vzhledem k tomu tedy předpokládám, že máte ve svém archivu, coby výkonný ředitel Americké obchodní komory v České republice spoustu jiných dopisů, které jste jako zástupce Americké obchodní komory posílil například poslancům a v něm jste vyjadřoval názor na různé fáze jiných reforem, které šly dozadu, zatímco vy jste byl šéfem na tomto postu?

Weston STACEY, výkonný ředitel Americké obchodní komory v České republice:
Opravdu. Ano, chceteli nějaké příklady. Zde mám archiv dopisů, které jsme posílali.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Víte, na co narážím, pane řediteli, narážím na to, jestli tento dopis, který teď je tady před námi, který jste adresoval Borisi Šťastnému, tak jestli je ojedinělá záležitost, nebo jestli to děláte standardně, jestli to je prostě standardní nástroj Americké obchodní komory, kdy, která takto ne zcela otevřeně, protože ten dopis není otevřený, veřejnosti nebo médiím ho dal Boris Šťastný, říká my tady zástupci amerických firem si myslíme, že by, že to má taková a taková úskalí, že by to možná mohlo být jinak.

Weston STACEY, výkonný ředitel Americké obchodní komory v České republice:
Podívejte se, posílali jsme dopisy týkající se různých legislativních úprav, například viz daňové úpravy, protikorupční /nesrozumitelné/ a tak dále. Důvod, proč tyto dopisy nezveřejňujeme dosud, je, protože v mezinárodní komunitě existuje standard, že pokud píšete členům vlády, že jim umožníte, aby zareagoval na dopis před tím, než původní dopis pošlete žurnalistům, ale musí říct, že od minulého pátku jsme si uvědomili, že pravidla změníme a každý dopis, který pošleme parlamentu, Senátu nebo vládě, dáme teď vždycky na web.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Vy jste říkali, že změníte pravidla své komunikace v České republice, která je, co se týče otevřenosti, řekněme komunikační mezi novináři daleko, daleko za Spojenými státy americkými?

Weston STACEY, výkonný ředitel Americké obchodní komory v České republice:
Myslím, že ..., býval jsem žurnalistou, takže vím, jak to fungovalo ve Spojených státech a musím říct, že ve většině případů komunikace, která probíhala mezi velkými obchodními asociacemi a vládou nebyla veřejná, ale to změníme. Uvědomili jsme si, že existuje příliš, že je riziko toho, že lidé naši komunikaci použijí k politickým účelům, je příliš veliké, byť reakce na tento dopis byla čistě politická. Když se podíváte na to, jak na reagovali, tak nereagovali na to, co bylo v dopise, reagovali na naši motivaci stejně jako vy teď říkali oni jenom chrání zájmy velkých farmaceutických firem. Kdyby zvedli telefon a zavolali nám a zeptali se nás, jaké jsou naše motivace, tak by zjistili, že naše motivace jsou jiné. Takže jsme si uvědomili, že pokud mají být naše aktivity používáme k politickým účelům, tak musíme naši komunikaci s vládou naprosto otevřít, a to teď chceme udělat a musím také dodat, že v minulosti, kdykoliv nám žurnalisté položili jakoukoliv otázku, tak jsme vždy reagovali, vždy jsme odpověděli a věřím, že ambasáda /nesrozumitelné/.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Stále posloucháte Dvacet minut Radiožurnálu, dnes je jejich hostem výkonný ředitel Americké obchodní komory v České republice, pan Weston Stacey. Ještě jedna otázka, pane řediteli, ta směřuje spíše do budoucnosti, vy jste tedy to, o čem mluvíme, označil za řekněme legitimní lobby, za něco, co je běžné dělat v zájmu někoho. Českou republiku čeká po několika málo letech další výběrové řízení například na stíhací nadzvukové letoun s velkou pravděpodobností se tohoto výběrového řízení budou účastnit i americké společnosti, co v takovém případě je přípustný lobbing?

Weston STACEY, výkonný ředitel Americké obchodní komory v České republice:
To je kontrakt mezi vládami, obzvlášť s letadla, ta pravidla jsou naprosto jiná. Myslím, že fér pro obchodní asociace, kterých se to týká, aby se ujistily, že všechny jejich firmy, které se takového tendru účastní, mají přístup k tomuto tendru. Jinými slovy, aby měly otevřený a spravedlivý přístup k tendru za stejných podmínek a všichni ostatní. Co se týče lobbingu za konkrétní firmu, to bysme neudělali.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Nevím, jestli se tak dělo v případě minulého tendru na nadzvukové stíhačky, ale například v případě řekněme nějakého výběru společnosti, která by mohla dostavovat další bloky jaderné elektrárny Temelín, tak problesly takové informace, že viceprezident Joe Biden, když byl na návštěvě v Praze, že to byl prvá on, který svého způsobu lobboval za amerického producenta Westinghouse. To je korektní?

Weston STACEY, výkonný ředitel Americké obchodní komory v České republice:
Toto je otázka pro velkou debatu. My ji jako komora jsme se rozhodli nelobbovat za Westinghause, protože je to jedna firma. Otázka nukleární energie, otázka energie vůbec je také geopolitická otázka. Je to otázka, ve které se Spojené státy zapojí to dohoto pole v Evropě, protože vidíme, že už tady jsou obrovské možnosti pro nové zdroje energie. Pokud budou problémy dostat tyto zdroje do Evropy, tak to bude problém jak pro Evropu, tak pro Spojené státy, takže myslím, že tady lobbing je charakterizován médii jako lobbing konkrétně za Westinghouse, ale z toho, co my jsme slyšeli, opět je to jenom z toho, co jsme slyšeli, protože nás se to netýkalo, my jsme se toho přímo neúčastnili. Ta hlavní otázka byla, že jste si jisti, že chcete dát všechny /nesrozumitelné/.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak takových bylo dnešních Dvacet minut Radiožurnálu. Jejich hostem byl výkonný ředitel Americké obchodní komory v ˇveské republice, pan Weston Stacey. /Netlumočeno/. U mikrofonu byl také Martin Veselovský, přeji vám příjemný podvečer.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je společnost NEWTON Media, s.r.o. Texty neprocházejí korekturou. Zvukové záznamy Ozvěn dne, Dvaceti minut Radiožurnálu i dalších zpravodajských a publicistických pořadů si můžete poslechnout v iRadiu.

Tento rozhovor musel být z časových důvodů předtočen, proto tentokrát bohužel není možné odpovídat na otázky zaslané během vysílání. Děkujeme za pochopení.

autor: mav
Spustit audio