Vymáhanie výživného zo Slovenska na dieťa

15. duben 2003

Počas spoločného štátu Čechov a Slovákov vznikli tisícky zmiešaných manželstiev a vzhľadom na našu vzájomnú blízkosť, pokračujeme v tejto tradícií aj po rozdelení federácie. No a ako to býva aj v nezmiešaných manželstvách, môže prísť kríza vo vzťahu a následne aj rozvod. Jedným z problémov rozvedených manželstiev môže byť platenie výživného na dieťa.

Ak je každý rodič občanom iného štátu, môže to byť ešte komplikovanejšie. Práve toho sa obáva naša poslucháčka, pani Eva z Karvinej, ktorá je v rozvodovom konaní. Ona je česká občianka, vydávala sa v roku 1993, manžel má slovenské občianstvo a v Českej republike mal trvalý pobyt. Pred mesiacom sa však vrátil na Slovensko, kde podľa všetkého hodlá zostať.

Pani Eva sa preto pýta, ako je medzi Českou republikou a Slovenskom riešená otázka platenia výživného na deti po rozvode (majú 9ročnú dcéru). Chcela by vedieť na koho, na akú inštitúciu, sa môže, v prípade, že by nastali problémy, obrátiť.

Hovorí Kateřina Prejdová z českého Ministerstva práce a sociálních věcí:

"Po rozvodu soud stanoví otci placení a výši výživného. V případě, že by nastaly jakékoli komplikace, může se posluchačka obrátit na Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí, který sídlí v Brně. Tento úřad pak dotyčné pomůže při vymáhání výživného na slovenské straně.

Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí patřil dříve pod Ministerstvo spravedlnosti. Poté, co byl přijat zákon o sociálně právní ochraně dětí, spadá pod Ministerstvo práce a sociálních věcí."

Pomôcť teda môže Úrad pre medzinárodno-právnu ochranu detí, ktorý sídli na adrese: Benešova 22, 602 00 Brno. Každý rok vymôže pre deti žijúce v Českej republike milióny korún výživného zo štátov celého sveta a teda aj zo Slovenska. Umožňujú to medzinárodné dohody i dvojstranné zmluvy.

autor: dsl
Spustit audio

Více z pořadu