Vybíráme jméno pro svého potomka

12. leden 2006
Vaše téma

Co bychom měli udělat, když pro své dítě vybíráme jméno? Tento dotaz od posluchače z Ostravy se pro dnešní Vaše téma stal výchozím. Nejprve připomeneme, že si několik dní před termínem porodu rodiče vyzvednou v porodnici formulář, do kterého potvrdí prohlášení o rodičovství a jméno budoucího potomka. Už na tomto formuláři jsou vypsána stručná pravidla zadávání jména.

Z porodnice formulář putuje na matriku, nejčastěji tu, která spravuje oblast, ve které porodnice leží. Pro příklad uvedeme matriku Prahy čtyři. V její části funguje porodnice v Podolí - Ústav péče o matku a dítě. Pracuje v ní matrikářka Kateřina Štýbrová.

Štýbrová: Rodiče dostanou dotazník na jméno dítěte, vyplní v něm vybrané jméno, musí být u nás povolené a na tomto základě ho zapíšeme do rodného listu.

Matriky v drtivé většině spravují ženy. V polici nad psacím stolem mívají zastrčenu knihu jazykové vědkyně Miloslavy Knappové s názvem Jak se bude jmenovat. Některé námi oslovené matrikářky se nechaly slyšet, že je to pro ně matrikářskou biblí. Jména obsažená v knize potvrdí do rodného listu bez problémů.

Štýbrová: Máme na matrice k dispozici seznam povolených jmen a pokud v seznamu vybrané jméno nenajdeme, doporučíme rodičům, aby se obrátili na soudního znalce a my základě jeho vyjádření můžeme jméno zapsat do matriky. do matriky.

A tím anabáze se jménem potomka pro rodiče končí. Většinou jsou rádi, protože už samotná volba jména je pro ně mnohdy stresující. Jmen je sice mnoho, ve zmiňované knize je jich skoro 20 tisíc. Ale vybrat jméno je závazek do budoucna a stojí rodiče hodně přemítání a dohadování, jaké bude to nejlepší, nejpěknější, prostě "nej".

Oslovili jste při přípravě pořadu i jiné matriky? Postupují podobně?

Ano, oslovili, někde jsou vůči potvrzení jména trochu benevolentnější, jinde méně. Ale dodržují pravidla, která nařizuje matriční zákon z roku 2000. Ten mimo jiné už povoluje, oproti minulým letům, dvě rodná jména. Dítě mohou do rodného listu zapsat jako Anna Marie, Jan Pavel a tak dále. A ještě něco dodává matrikářka Štýbrová.

Štýbrová: Pokud jsou rodiče cizí státní příslušníci, narodí se jim miminko, můžou dát jméno podle svého uvážení. Nařízení o povolených jménech se týká jen českých státních občanů.

Citujeme z matričního zákona - do matriční knihy nelze zapsat jména zkomolená, zdrobnělá a domácká. Fyzické osobě mužského pohlaví nelze zapsat jméno ženské a naopak. Matriční úřad dále nezapíše jméno, pokud je mu známo, že toto jméno užívá žijící sourozenec. Vzniknou-li pochybnosti o správné pravopisné podobě jména, je žadatel povinen předložit doklad vydaný znalcem. Matriky spravuje Ministerstvo vnitra a jeho mluvčí Radka Kovářová to potvrzuje.

Kovářová: Jde o publikaci, která vychází každoročně a každoročně je také rozšiřována. Pokud některý z občanů požádá matrikáře o zapsání neobvyklého jména, které není uvedeno v této publikaci, tak je nutné žádat o posudek soudní znalkyni, která tuto publikaci píše.

Podobně postupují matrikářky v Praze 2, do které náleží porodnice u Apolináře, i na matrice v Praze 1, která vystavuje rodné listy pro cizince. Tamní matrikářka nás upozornila, že do rodného listu mohou být napsána všechna jména, která ve světě existují.A matrikářky se nemusejí držet posudku soudní znalkyně, závěrečné rozhodnutí je vždy na matrikáři.

autor: ela
Spustit audio

Více z pořadu