Všechny strany mají zájem na tom, aby ekologická zátěž z Ostravy zmizela, říká Petr Kříž

Ropná laguna v Ostravě
Ropná laguna v Ostravě

Zneutralizovaný materiál z ropných kalů a znečištěná půda zůstává v Ostravě. Petr Kříž ze společnosti Diamo vysvětluje, proč došlo ke zdržení likvidace páchnoucích lagun.