Volby 2002: Pohled do Zlínského kraje

žně
žně
Ve Zlínském kraji se o vstup do parlamentu uchází 22 stran. O konečném počtu mandátů rozhodne až počet lidí, kteří přijdou volit. Stane se tak ve 304 obcích, z toho 29 městech. O kraji, který 151 obyvateli na km2 vysoce přesahuje republikový průměr, má více informací Roman Werner.

Zlínský kraj leží u východní hranice ČR a tvoří jej okresy Uherské Hradiště, Kroměříž, Vsetín a Zlín. Na Zlínsku žilo na konci loňského roku 596 885 obyvatel. Ti ze 60 % obývají města. Podle pracovnice Českého statistického úřadu ve Zlíně Soni Vařekové jde o setrvalý stav.

Soňa Vařeková, Český statistický úřad: Tak asi se to pohybuje těch 8 let. Rozhodně se nedá mluvit o nějakém vylidňování vesnice.

Mírně neutěšený je naopak stav rodin. Pokračuje zde trvalý pokles porodnosti a uzavřených sňatků ubývá a zvyšuje se počet rozvodů. Oproti roku 2000 ubyla na Zlínsku asi stovka živě narozených dětí. Sňatek uzavřelo 2 797 párů, což je o 200 méně. Rozvodů naopak o dvě stovky přibylo. Rozvádělo se 1 485 manželství. Zaměstnaní lidé si na Zlínsku loni polepšili ve hrubé nominální mzdě o 8,5 %. Ta dosáhla v průměru 13 307 Kč. Nejlépe jsou na tom finančníci s měsíčním příjmem 25 000 Kč a také zaměstnanci chemického a gumárenského průmyslu, kteří překračují krajský průměr. Tradičně nejhůře jsou placeni obuvníci a pracovníci v oděvní výrobě s 9 000 Kč. Statistička Soňa Vařeková srovnává situaci s celostátním průměrem.

Soňa Vařeková, Český statistický úřad: Hrubá měsíční mzda je 15 125 Kč. Vidíme, že vlastně všechny čtyři naše okresy jsou zhruba o 2 - 3 000 Kč níž.

Se zaměstnaností úzce souvisí rozvoj průmyslu. Po krachu velkých firem, jakými byl Svit, Moravské sklárny či Vlárské strojírny, vkládá kraj naděje do průmyslových zón. O nich více prozradil mluvčí úřadu Patrik Kamas.

Patrik Kamas: Zlínský kraj by měl v tomto procesu sehrát jakousi koordinační funkci. My jsme proto zadali zpracování materiálu, který mapuje stav rozvojových ploch. Z tohoto materiálu vzešlo 60 potencionálních zón, které jsou podrobně popsány, včetně napojení na dopravní infrastrukturu.

Doposud však na Zlínsku nezaměstnanost stoupá a přesáhla 8 %. Citelně zde chybí pracovní příležitosti pro zdravotně postižené. Zlínsko je také jedním z nejbezpečnějších krajů. Za krajské sídlo, které ve statistikách na špičce bezpečnost, to potvrdil policejní mluvčí Ivo Mitáček.

Ivo Mitáček, policejní mluvčí: Vyplývá to z velmi přesných indexů, které jsou počítány, jak z pohledu počtu obyvatelstva, tak z počtu návodů trestné činnosti. Do této skupiny patří zhruba 130 měst v rámci celé republiky, kdy Zlín permanentně v posledních 10 letech zajímala vždy poslední nebo nejhůře páté místo od konce.

Podle předběžných výsledků sčítání lidu v roce 2001 byl Zlínský kraj regionem s nejvyšším počtem věřících. Během předcházejícího desetiletí sice došlo k poklesu téměř o desetinu. I tak se tu ale k církvi přihlásilo téměř 55 % lidí. To je vysoce nad celorepublikový průměrem, který činí 32 %. Čím se může Zlínsko také pochlubit, je přírodní bohatství. To reprezentují chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty a Beskydy, které se rozkládají na 30 % plochy kraje.

Přepisy pořadů zajišťuje Česká informační agentura . Texty neprochází korekturou.