Vojtěch Filip, předseda KSČM

V běhu událostí minulých a těchto dní, tedy volebního sjezdu Strany zelených a kauzy poslanců Moravy a Tlustého jako by stáli čeští komunisté stranou. Nakonec poněkud stranou stojí celá politická opozice. Jako by si nyní účty vyřizovala a v podstatě špinavé prádlo před volbami vytahovala jen a pouze vládní trojkoalice. Opozice vše komentuje, maximálně požaduje vyšetření nejasností a sleduje, jak padají hlavy mezi zákonodárci nejsilnější parlamentní strany. V následujících dvaceti minutách zkusíme zjistit, zda tomu tak opravdu je. Od mikrofonu vás zdraví a dobré pozdní odpoledne přeje Martin Veselovský. Do budějovického studia Českého rozhlasu zdravím předsedu Komunistické strany Čech a Moravy Vojtěcha Filipa. Dobrý den, vítejte v rozhlase.

Vojtěch FILIP, předseda strany /KSČM/:
Dobrý den vám i posluchačům Českého rozhlasu.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pane předsedo, sledujete poslední mocenské hrátky a kauzy na straně vládní koalice s pobavením? Jinak řečeno, hrají vám do karet?

Vojtěch FILIP, předseda strany /KSČM/:
Já myslím, že je nemohu sledovat s pobavením, ale s obrovským smutkem. Protože je to smutek české politické scény, na tak hluboké dno jsme snad ani neměli nikdy upadnout jako Česká republika.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Počkejte, pane předsedo, já vám jenom vsunu takovou technickou vsuvku. Pokud se nepletu, tak v té nejvyšší politice jste byl už v době, kdy se propírala takzvaná kauza olovo onoho hanopisu, který měl vzniknout na Úřadu vlády na tehdejší ministryni školství Petru Buzkovou. Máte pocit, že tehdy jsme nebyli na dně?

Vojtěch FILIP, předseda strany /KSČM/:
No, já myslím, že tohle to je už hluboko v bahně, tak jestli jsme tenkrát byli na tom bahně, jako že jsme padli pod tu vodu až k tomu bahnu, tak teď jsme teda úplně v tom bahně zanořeni, protože v tomto ohledu jde v podstatě o trestnou činnost, která je prováděna vládní koalicí uvnitř vládní koalice proti občanům České republiky. To je neuvěřitelné.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Teď samozřejmě se celá naše debata dotýká a bude dotýkat oné kauzy, kterou rozvířila televize Nova společně s Mladou frontou Dnes. Můžeme ji asi nazvat kauza poslance Moravy a poslance Tlustého. Můžete mi označit to místo, ve kterém dochází k trestné činnosti? Nebo docházelo.

Vojtěch FILIP, předseda strany /KSČM/:
Já myslím, že jde minimálně o pokus o vydírání, a to získáváním materiálu na děti jiných poslanců. Já to považuji za hyenismus, který jaksi vymyslel pan poslanec Morava a ten jeho pokus o trik, nebo jak on to říkal, že dělá špatné věci, co napsal do novin, není pokusem o trik. To je pokus o spáchání trestného činu a jsem přesvědčen, že své místo tady nemají novináři, že své místo tady mají orgány činné v trestním řízení, ve státní zastupitelství včetně Nejvyššího státního zastupitelství nevyjímaje, protože tady nejde o to, že má podávat někdo trestní oznámení, například paní kolegyně Zubová či dcera paní Zubové, ale tady, protože jde o zveřejněnou záležitost, orgány činné v trestním řízení podle zákona o trestním řízení soudním jsou povinny, když ty informace mají, zahájit to řízení bez podnětu, z vlastní iniciativy a měly by tedy vyšetřit a pan Morava by měl vysvětlit orgánům činným v trestním řízení, proč k takovému kroku sáhl, že chtěl ovlivňovat hlasování jedné kolegyně z vládní koalice tím, že bude sledovat její dceru.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Toto přesně vám vyplynulo z toho, co jste viděl na záběrech televize Nova, že on to chtěl použít pro to, aby mohl kolegyni Zubovou ovlivňovat.

Vojtěch FILIP, předseda strany /KSČM/:
Já jsem přesvědčen, že to tak bylo a to, co se týkalo oněch vnitrostranických sporů, to znamená, fotografií pana Vlastimila Tlustého, to je obdobná věc, ovšem, řekl bych, je to oboustranná manipulace, vyřizování si osobních účtů uvnitř středočeské organizace ODS, to nechť si řeší jak stranické orgány, tak případně orgány činné v trestním řízení také.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Jinak řečeno, pane předsedo Vojtěchu Filipe, vy byste, řekl bych, s potěšením kvitoval, kdyby orgány činné v trestním řízení teď samy bez jakéhokoliv podnětu začaly přezkoumávat, zda, myslím, že ještě stále dosavadní poslanec ODS Jan Morava i přesto, že dnes ohlásil svoji rezignaci, spáchal nebo alespoň se pokusil spáchat trestný čin.

Vojtěch FILIP, předseda strany /KSČM/:
Ano. To bych velmi uvítal, protože to skutečně není věcí jaksi veřejnosti nebo médií, ale je to věcí státních orgánů a tím státním orgánem není jenom Poslanecká sněmovna nebo Senát nebo vláda, ale to je také samozřejmě státní zastupitelství a Policie České republiky.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Jak už jsem řekl, dnes ve dvě hodiny oznámil poslanec ODS Jan Morava svoji rezignaci na poslanecký mandát. Pane předsedo, je to od něho úctyhodný krok?

Vojtěch FILIP, předseda strany /KSČM/:
Já myslím, že to je jenom ústup z toho, řekl bych, viditelného místa, aby nepoškodil ještě více ODS, takže to je pravděpodobně krok, který konzultoval s vedením své politické strany a já bych považoval za úctyhodný krok, kdyby právě on sám požádal o to vyšetření, protože to mi samotné připadá trochu málo.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Neměla by o to vyšetření požádat nakonec oficiálně třeba celá občanská demokracie?

Vojtěch FILIP, předseda strany /KSČM/:
No, to já nevím, protože sám tu kauzu sleduji pouze ze sdělovacích prostředků.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Nemluvil jste o tom s žádným politikem jiným?

Vojtěch FILIP, předseda strany /KSČM/:
Já jsem, já se přiznávám dobrovolně, že jsem se vrátil včera z dovolené a měl jsem informace pouze z médií.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Ve chvíli, kdy hovoříme o tom, že se poslaneckého mandátu dnes ve dvě hodiny vzdal poslanec Jan Morava, tak je také na místě otázka, je on tím správným, kdo měl takto zareagovat? Protože tím druhým s minimálně tří vrcholů onoho trojúhelníku té kauzy je přece Vlastimil Tlustý. Neměl i on by uvažovat o tom, že by měl složit poslanecký mandát?

Vojtěch FILIP, předseda strany /KSČM/:
To samozřejmě je jeho věcí.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Počkejte, pane předsedo, i věcí Jana Moravy.

Vojtěch FILIP, předseda strany /KSČM/:
Ano. Já to tak beru, ale pokud jde o Vlastimila Tlustého, ten svým způsobem pro mě velmi nepochopitelným souhlasil s tím, že bude spolupracovat jaksi s médii nebo s těmi, kteří budou jakoby odhalovat korupci. On také podle mého soudu nezvládl tu svoji roli a je to zkušený politik, takže měl vědět, že něco takového není v souladu s jeho poslaneckým slibem.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Na druhou stranu poslanec Jan Morava dnes při té tiskové konferenci kraťoučké označil Vlastimila Tlustého za jasného viníka a iniciátora celé té kauzy s fotografiemi a vůbec tím, že se to celé rozjelo, že on byl prostě iniciátorem celé té provokace. Dá se s tím souhlasit z vašeho pohledu, pane předsedo?

Vojtěch FILIP, předseda strany /KSČM/:
To se nedá souhlasit, protože v tomto ohledu to vidím spíš tak, že myslím, že to bylo v jedněch novinách, nevím v kterých teď, že buď je tak hloupý pan kolega Morava, že na to naletěl a neověřil si nic, nebo dostal úkol, který vůbec nezvládl. Oba důvody jsou podle mého soudu jasné. Tady u pana poslance Tlustého je určitý rozdíl. Myslím si, že on jasně řekl v určitém momentě, že je politicky mrtvý a že tedy není jenom zraněný, aby měl pud sebezáchovy a že se bude chovat bez pudu sebezáchovy. Mně to připadá velmi špatné, ale na druhou stranu pravděpodobně ten jeho postup svým způsobem byl reakcí na to, jak se ODS chovala k němu.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Říká zatím ve Dvaceti minutách Radiožurnálu předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip. Jen připomínám, že Vojtěch Filip je hostem Dvaceti minut Radiožurnálu, posloucháte Český rozhlas 1 a pokračujeme v debatě o kauze občanskodemokratického poslance Jana Moravy a také o kauze Vlastimila Tlustého. Nevím, jestli jste slyšel, pane předsedo, to, co se už nějakou dobu říká v politických kuloárech, a to je, že celá akce s onou fiktivní detektivní kanceláří byla původně past na Marka Dalíka, do které se prostě chytil někdo jiný, kolega Plesl z Lidových novin tomu poměrně elegantně říká past na tygra, do které se chytil králíček.

Vojtěch FILIP, předseda strany /KSČM/:
Tak, já myslím, že to je velmi výstižné a je evidentní, že někteří lidé umí prohlédnout pasti, jiní je prohlédnout neumí, ale víte, já bych nemluvil o pastech, já bych mluvil o tom, jak poklesla politická kultura a podle mého soudu, jestli má být nějaké, řekl bych, vyústění pro změnu politické kultury v České republice, tak by bylo nejvhodnější, kdyby ne opozice vyvolávala jednání o nedůvěře vládě, ale kdyby vláda sama požádala znovu o důvěru Poslaneckou sněmovnu, protože v tomto ohledu jde o spor a vy jste to tak řekl na začátku, uvnitř vládních stran a ty vládní strany ztratily důvěru občanů, což prokazují průzkumy veřejného mínění velmi jaksi intenzivně a podle mého soudu ztratily i důvěru velké části poslanců.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Já znovu musím vznést tu technickou poznámku, pane předsedo Filipe, kterou jsem už jednou říkal. Vy nyní říkáte, kam poklesla politická kultura. Já znovu musím připomenout roky těsně po roce 2000, kdy byla u vlády sociální demokracie a i po roce 2002, kdy například když byl ministrem vnitra Stanislav Gross, pozdější předseda ČSSD, tak přece byly zřízeny celé policejní týmy na sledování politických a jiných konkurentů a protivníků. Tehdy vám to nepřišlo, jako že poklesla politická kultura? Až nyní?

Vojtěch FILIP, předseda strany /KSČM/:
Ne. Já jsem to, myslím, říkal v té době taky velmi intenzivně, taky jsem si za to vysloužil ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Takže už asi osm let máme pokleslou politickou kulturu.

Vojtěch FILIP, předseda strany /KSČM/:
Ne, ale já jsem si myslel, že už hlubšího dna nelze dosáhnout, bohužel jsme si sáhli opravdu jaksi i do toho bahna dovnitř. Ne k tomu bahnu, ale do toho bahna. A to si myslím, že je právě to, co je třeba připomínat a já bych mohl vytáhnout své projevy nebo své články, které jsem psal v letech, dejme tomu, 2003, 2004 po pádu vlády Vladimíra Špidly a úřadování pana Stanislava Grosse, kdy jsem také nešetřil kritikou, ale žel, ta kritika také nedosahovala sluchu. A to si myslím, že je ten problém, že neustále nikdo nechce říct, tak, půjdeme tomu trochu vstříc. A proto v podstatě na tu vaši otázku mohu odpovědět jenom tím, podívejte se, sociální demokracie není alternativou ODS. Protože sama se zapřičinila to, že klesala politická kultura. Nakonec Jiří Paroubek nevyzve k tomu, aby se svolala mimořádná schůze a projednávala se nedůvěra vládě. Řekne jako předseda politické strany, která má nejvíce poslanců ve sněmovně a sama o sobě může vyvolat mimořádnou schůzi, KSČM tak učinit nemůže, nemá potřebných čtyřicet poslanců, kdybychom je měli, tak já bych žádal, aby byla svolána mimořádná schůze Poslanecké sněmovny s hlasováním o důvěře vládě.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Počkejte, pane předsedo, teď možná tedy asi jste byl na té dovolené, ale přesto sociální demokracie vydala prohlášení, ve kterém se poměrně jasně říká, že pokud se na tom shodne poslanecký klub ČSSD, tak bude vyvoláno hlasování o nedůvěře vládě.

Vojtěch FILIP, předseda strany /KSČM/:
Ale říkají, že to udělají až po krajských volbách.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Ano, to tak je.

Vojtěch FILIP, předseda strany /KSČM/:
No, a to já čtu tím způsobem, který jsem vám teďko popsal, protože v tom případě říkají, ano, my chceme dále setrvat v koalici s ODS například v Karlovarském kraji, kde jsme potopili nemocnice, například v dalších krajích, my prostě nechceme narušit naše koaliční vztahy na úrovni krajů, ale v centru budeme dělat, že jsme opoziční politickou stranou. Mně to připadá nechutné.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Dobře. Rozumím tomu správně, pane předsedo, že veškeří kandidáti KSČM, kteří budou kandidovat v senátních i krajských volbách, tak odmítnou jakoukoli formu spolupráce a koalice se sociálními demokraty i ODS? Pojedou si takříkajíc na vlastní triko?

Vojtěch FILIP, předseda strany /KSČM/:
Ne, já myslím, že ne, že takhle to není.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Počkejte, víte to, nebo to si myslíte?

Vojtěch FILIP, předseda strany /KSČM/:
No, já budu jednat jako předseda KSČM na úrovni krajů s tou naší krajskou reprezentací s těmi, kteří mají zájem na skutečné správě toho kraje a pokud jde o úroveň centra i na úrovni centra budu jednat s těmi, kteří mají zájem spravovat tuto zemi. Nikoliv ji rozebírat.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Já tomu rozumím, pane předsedo. Vy tady teď takříkajíc, obrazně řečeno, honíte sociální demokraty za to, že tady jen jaksi v uvozovkách hodlají vyvolat hlasování o nedůvěře vládě až po krajských volbách, aby si nenarušili ty koalice v krajích, tak se ptám vás, jestli vaši kandidáti, kteří uspějí v těchto podzimních volbách, prostě s těmito dvěma velkými stranami, které z vašeho pohledu padly do nějakého bahna, tak jestli s nimi budou, nebo nebudou spolupracovat?

Vojtěch FILIP, předseda strany /KSČM/:
My budeme spolupracovat s těmi, kteří budou zvoleni. Já nevím, jestli to budou členové ODS a ČSSD. Mohou to být úplně jiné politické strany, které vstoupí na to politické kolbiště v těch krajích.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pane předsedo, to už je takovou vlastností voleb, že to dopředu až na výjimečné případy nevíme. Tak se ptám, budou kandidáti KSČM, kteří uspějí, spolupracovat s kandidáty ČSSD a ODS, kteří také uspějí v podzimních volbách?

Vojtěch FILIP, předseda strany /KSČM/:
Tak, nevím, jestli budeme spolupracovat s ODS, protože ODS to má většinově zakázáno. My budeme prosazovat dál z našeho volebního programu na úrovni krajů například poměrné zastoupení, to znamená, spolupráci s těmi, kteří mají upřímný zájem ze všech politických stran. Samozřejmě, že bychom rádi spolupracovali spíše s programově blízkými politickými stranami, to je samozřejmě nejlépe sociální demokracie nebo jiné levicové subjekty, které se pustí do toho souboje o krajské volby.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Připomínám, že posloucháte Dvacet minut Radiožurnálu a mým dnešním hostem je předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip. Tak, pojďme ještě jednou k onomu hlasování o nedůvěře vládě, které možná hodlají vyvolat sociální demokraté po, tak jak oni píšou, ihned po ukončení krajských voleb. Kdyby tomu tak bylo, připojila by se KSČM v Poslanecké sněmovně k této snaze?

Vojtěch FILIP, předseda strany /KSČM/:
Ano, určitě se připojíme, protože my jsme této vládě důvěru nedali ani v lednu 2007, když poprvé vznikla, ani v těch dvou hlasováních, které byly vyvolány. Jednu vyvolala sociální demokracie sama, k té jedné iniciativě jsme se připojili, protože šlo skutečně o dramatický jaksi odklon od vůle občanů České republiky a vláda si neváží občanů České republiky, jejich názorů a svým způsobem spravuje zemi proti vůli našich občanů.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Jakou šanci máte? Pokud se tak stane.

Vojtěch FILIP, předseda strany /KSČM/:
Tak, já myslím, že ta šance je v případě, že bude jednotný klub sociální demokracie bez přeběhlíků, že další přeběhlíci nebudou a že ti, kteří myslí ten svůj poslanecký slib vážně, že budou jednat v zájmu lidu a že budou dodržovat zákony České republiky, tak svým způsobem si pro svou, řekl bych, morální integritu podrží vlastní názor a nebudou hlasovat pro důvěru této vládě.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pane předsedo Filipe ještě poslední otázka, včera sociální demokraté také ve svém prohlášení napsali, že zpracují návrh etického kodexu politiky na úrovni vlády a parlamentu. Těmi hlavními body toho kodexu jsou: zásada presumpce viny, vyloučení osobních útoků na rodinné příslušníky politiků, boj proti nepotismu či neusilování o přeběhlíky z druhého politického tábora. Pokud by to bylo takto opravdu koncipováno, tak byste se připojili?

Vojtěch FILIP, předseda strany /KSČM/:
Tak, my jsme nic nenamítali proti už jednomu etickému kodexu.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Ten byl pro poslance.

Vojtěch FILIP, předseda strany /KSČM/:
Ten byl pouze pro poslance a já jsem přesvědčen, že dokonce i mezi občany České republiky je znám pokus našeho senátora Balína, který byl jak pro poslance, tak senátory. V tomto ohledu já jediné, co mám výhradu k tomu, těmto bodům je otázka presumpce viny. Já jsem pravděpodobně postižen svou právnickou profesí, já v tomto ohledu se ptám, kdy je vina prokázána. Je to tím, že někdo zveřejní nepravdivý údaj o někom jiném? V tomto ohledu jsem přesvědčen, že pokud by tam ta presumpce neviny nebyla, ale bylo by jasné například předstoupení před mandátový imunitní výbor, vystoupení ve sněmovně, tak potom podání vysvětlení, pak v tom případě budu s takovým etickým kodexem souhlasit.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Mimochodem, a to už je opravdu poslední otázka, teď jste sám zmínil sněmovní mandátový a imunitní výbor a tím se vraťme na počátek našeho rozhovoru. Měl by se tento sněmovní orgán zaobírat kauzou poslance Jana Moravy?

Vojtěch FILIP, předseda strany /KSČM/:
Já jsem o tom přesvědčen. Dokonce to bylo moje první vyjádření, když jsem byl dotazován v minulém týdnu.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Já vím, ale to jste ještě nevěděl o jeho dnešním rozhodnutí rezignovat na svůj poslanecký mandát.

Vojtěch FILIP, předseda strany /KSČM/:
Ano, to já jsem samozřejmě nemohl vědět, ale pokud on tvrdil, že je potřeba, aby se to řádně vyšetřilo, tak opakuji, vyšetřit to mohou jenom orgány činné v trestním řízení a od něj by bylo velmi čestné, když ta kauza začínala, aby řekl, ano, já požádám mandátový a imunitní výbor, aby navrhl mé zbavení imunity, aby mohlo to vyšetřování řádně začít.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak, takových bylo dnešních Dvacet minut Radiožurnálu, mým hostem byl předseda Komunistické strany Čech a Moravy Vojtěch Filip. Pane předsedo, děkuji za váš čas, mějte se hezky, na shledanou.

Vojtěch FILIP, předseda strany /KSČM/:
Vy také a přeji hezký zbytek léta všem posluchačům Českého rozhlasu.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
U mikrofonu byl také Martin Veselovský. Přeji vám příjemný večer s Českým rozhlasem 1 Radiožurnálem.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je NEWTON Media, s.r.o. Texty neprocházejí korekturou.

Spustit audio
autor: mav