Vladimíra Dvořáková, předsedkyně Akreditační komise

Už v pondělí se bude volit nový děkan plzeňské právnické fakulty. Ministryně školství dnes řekla, že nový šéf musí školu reformovat, jinak jí hrozí zrušení. Plzeňská práva už několik týdnů čelí skandálu s plagiátorstvím a rychlostudenty. Dá se vůbec ještě zachránit pověst školy? Budeme se ptát. Hostem Dvaceti minut Radiožurnálu je předsedkyně akreditační komise, politoložka Vysoké školy ekonomické, profesorka Vladimíra Dvořáková, dobrý den.

Vladimíra DVOŘÁKOVÁ, předsedkyně akreditační komise, politoložka Vysoké školy ekonomické, profesorka:
Dobrý den.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Paní profesorko, věnujete se teď v těchto dnech ještě vůbec profesi politoložky, nebo vás plně zaměstnává vyšetřování toho skandálu na plzeňské právnické fakultě?

Vladimíra DVOŘÁKOVÁ, předsedkyně akreditační komise, politoložka Vysoké školy ekonomické, profesorka:
Tak já především musím učit, takže učím, tak jako jsem učila vždycky předtím a je to hodně vyčerpávající, protože samozřejmě člověk, když na vysoké škole přednáší, tak ty přednášky, i když třeba už to přednáší poněkolikáté, tak vždycky musí trošinku doladit, nějakým způsobem si doplnit informace, já vzhledem k tomu, že přednáším jak pro české, tak pro i zahraniční studenty, tak hodně přednášek mám v angličtině, takže jako je to opravdu docela vyčerpávající a zároveň já, prostě my máme teď konferenci, velmi významnou konferenci k výzkumnému záměru tento týden, odjíždím potom ve čtvrtek do Ostravy, kde mám vystoupení a hlavní teda nějaký jako úvodní referát vlastně další konference, takže já se snažím i průběžně psát, posílala jsem teď článek k prvnímu roku Obamy do, já nebudu jmenovat, abych nedělala reklamu, ale takže musím se snažit fungovat normálně, to, co mě samozřejmě mrzí, je, že, že trošinku člověk žije už z tý podstaty a nemá čas tolik číst, protože u vysokoškolského učitele je také důležité, aby pravidelně sledoval nejnovější literaturu, ne jít jenom něco odpřednášet, nebo něco napsat a na to čtení tedy a na to, na tohle to studium další už mi vlastně zbývá strašně málo času.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Určitě si ale teď čtete noviny, protože v novinách právě se velmi, velmi často teď v posledních dnech, téměř každý den, na titulní straně je nějaká informace o tom skandálu v Plzni, deník Právo dnes třeba upozornil na web bývalého proděkana Právnické fakulty v Plzni a hlavního aktéra té kauzy Milana Kindla, který tam zveřejnil část z kontrolní zprávy vaší akreditační komise o fakultě. Komise v červnu 2008 měla uvést, cituji: "Výsledky provedeného dotazníkového šetření mezi studenty svědčí o organizačně dobře fungující instituci s propracovaným schématem organizace výuky, jasně formulovanými požadavky pro absolvování předmětů a dostatečným zázemím pro studium." To jsou velmi pochvalná slova, paní profesorko, to byla vaše komise loni tak naivní?

Vladimíra DVOŘÁKOVÁ, předsedkyně akreditační komise, politoložka Vysoké školy ekonomické, profesorka:
No, vůbec nebyla naivní, protože, a to je přesně to, jakým způsobem argumentuje pan docent Kindl, on si tam zveřejní část té zprávy, ta zpráva je zveřejněná, je na webových stránkách od toho června 2008, já i ve svém blogu jsem na ni dávala přímý odkaz a tam šlo o to, co já i považuju za jednu z největších tragédií té fakulty, že na jednu stranu tam probíhalo naprosto normálním způsobem studium, my teďko, i když jsme tam byli, tak jsme viděli ..., prostě plné posluchárny studentů v pátek, kdy to nebývá zas tak moc zvykem u studentů a viděli jsme, že to funguje v tomto směru naprosto normálně, my jsme dokonce viděli i práce diplomové, které jsme hodnotili, byly i s posudky, neviděli jsme samozřejmě všechny a je pravda, že to byly ty, které nám vybrala fakulta, ale i tak bylo prostě vidět, že tam pravděpodobně většina prací vzniká tím způsobem jako normálně, když ta práce byla hodnocená třeba dobře, tak tam ..., že, řekněme, ta práce horší úrovně, tak tam byly posudky, který prostě řadu věcí vytýkaly a odpovídalo to, řekněme, tomu, jak by kdokoliv z nás hodnotil prostě práci ...

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Ano, takže to byla jedna stránka věci a potom ...

Vladimíra DVOŘÁKOVÁ, předsedkyně akreditační komise, politoložka Vysoké školy ekonomické, profesorka:
To byla jedna stránka věci, a to je a tohle my jsme popsali, protože nám nešlo o to zlikvidovat fakultu a dodnes já tvrdím, že prostě většina studentů, kteří tam absolvují, bude kvalitních, ale zároveň my jsme upozorňovali na obrovské nedostatky, a to zejména u dizertačních prací, kdy se objevovaly podivné komise, kdy se objevovaly podivné posudky půl stránky, který tam prostě třeba byly, a to bylo v té zprávě taky, tuto část ...

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
V tom červnu 2008?

Vladimíra DVOŘÁKOVÁ, předsedkyně akreditační komise, politoložka Vysoké školy ekonomické, profesorka:
V tom červnu 2008, která je na webových stránkách, kdokoliv si to může ověřit a myslím, že tohle je docela dobrý příklad ukázat, jakým způsobem se manipuluje, protože my jsme opravdu řekli většina studentů normální, ale ty a ty problémy tam jsou, nepřehledné přijímací řízení, nejasné posudky, nejasné vytváření komisí, to znamená netransparentní prostředí a závěr toho hodnocení bylo omezení akreditace doktorského studia, to znamená, ta zpráva byla veskrze negativní, ale nikoliv ve smyslu, akreditační komise nikdy nedělá to, že by prostě říkala jenom tohle, tohle, tohle, všechno mají špatně, ale my jsme konstatovali, že ani studenti, ti běžní studenti, že si nestěžují a jsou poměrně spokojeni a že teda vlastně i ty práce, které jsme mohli vidět, byly odpovídající, ale pak jsme přišli na řadu dalších nedostatků už týkající se vlastně celý tý organizace, netransparentnosti a podobně, takže to vůbec není v rozporu toho, co říkám, jenom to opravdu ukazuje tu schopnost manipulace. Vezmu kousek z toho posudku, to si ..., nebo toho hodnocení, dám si to na web, ale to, co tam bylo další, asi teda dvě stránky hodnocení, o tom už hovořit nebudu. Takže já myslím, že to nemá cenu víc komentovat. Kdokoliv to najde na, na webových stránkách.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
A je manipulativní i to, co říká Milan Kindl, že právě pracovní skupina akreditační komise dorazila na první kontrolu fakulty až 23. října, tedy minulý pátek, z toho on usuzuje, že všechno, co jste do té doby uvedla v médiích, byly jen podivuhodné, ničím nepodložené domněnky, takže z čeho jste vlastně vycházeli při informování o situaci na plzeňských právech?

Vladimíra DVOŘÁKOVÁ, předsedkyně akreditační komise, politoložka Vysoké školy ekonomické, profesorka:
Popravdě řečeno, jako zase to vytváří dojem, že akreditační komise je něco jako Sherlock Holmes, a pokud si nevezme lupu a nebude tam běhat někde a sledovat nějaké stopy, tak nemůže zjistit informace. My postupujeme naprosto klasickým standardním způsobem, který je ve svý podstatě převzat od akreditačních komisí v západní Evropě, když se to nastolovalo, takže my zaprvé jednáme s některými lidmi, za druhé si žádáme určité podklady, které analyzujeme, ty podklady, které my si žádáme, je většinou sebeanalýza vůbec jako těch, tý instituce, která máme a zjišťujeme potom, jestli je schopna vlastně udělat adekvátní analýzu, ukázat, jaké má silná, silné stránky, slabé stránky, co bude dělat, to znamená, pro nás ta návštěva je potom jako už jenom doplňková věc, kterou my, když si zanalyzujeme veškeré podklady, využíváme Internetu, podíváme se samozřejmě, jakým, jaký je třeba rozvrh na Internetu, máme přístupové nebo žádáme o přístup do věcí, které jsou pouze jako vnitřní záležitostí školy, takže návštěva školy je skutečně taková ta třešinka na dortu v tom momentě, kdy my jako už vlastně si dolaďujeme ty své postoje a ověřujeme si některé věci a včetně toho, že teda vždycky při té naší návštěvě je potom tam delegován student, který je delegován z Rady vysokých škol. I chtěla bych říct, že ta hodnotící skupina není jenom akreditační komise, tam je část členů z akreditační komise a část odborníků z jiných škol, aby opravdu byla zaručena jistá nezávislost a poté teda se hovoří se studenty a vidíme to a ověřujeme si některé věci v reálu.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Jasně, takže tam potom se dá zjistit všechno ostatní, to říká předsedkyně akreditační komise Vladimíra Dvořáková. Kdo by měl být novým děkanem právnické fakulty? Budeme se ptát. dvacetminut@rozhlas.cz, to je náš email, můžete nám posílat své dotazy na profesorku Vladimíru Dvořákovou, bavíme se o skandálu na plzeňské právnické fakultě. V pondělí, jak už jsem říkala, se bude volit nový děkan fakulty, zatím jsou dva kandidáti Jiří Pospíšil a Karol Hrádela. Jiří Pospíšil dočasně tu fakultu vede už teď. Jak si podle vás počíná v té funkci?

Vladimíra DVOŘÁKOVÁ, předsedkyně akreditační komise, politoložka Vysoké školy ekonomické, profesorka:
Tak já zatím bych to viděla jako, řekněme, dosti pozitivně, tam šlo o to, že vlastně, když jsem říkala, že to hodnocení probíhá dlouhodobě, tak my jsme vlastně to nové hodnocení vyhlásili v červnu, to druhé hodnocení, poté, co jsme zjistili, že nám byly poskytovány nepravdivé údaje týkající se akreditace doktorského studia, na to nás upozornili sami členové akademické obce, že to třeba nebylo schváleno vědeckou radou, takže jsme zahájili nové hodnocení a požádali jsme o ty analýzy a o ty podklady. Tam byl termín, tehdy my jsme nebyli, netušili, že bude objeven plagiát, ale samozřejmě už jsme velmi tušili, že ta fakulta je hodně problematická i v tom napojení na ten Ústav státu a práva a zažádali jsme si tedy o podklady a ty podklady jsme dostali až 10. října, to byl ale oficielně termín, který my jsme si vyžádali, staré vedení to nedělalo, udělalo nám to nakonec to nové vedení, které to muselo dělat během asi 10 dnů, protože vlastně trvalo, po rezignaci starého vedení trvalo 14 dní, než jako vlastně jim předali veškeré, veškeré listinné dokumenty, takže z tohoto hlediska bych řekla, že ty podklady, které my jsme dostali, byly ty, asi stály hodně úsilí to nové vedení, aby udělalo, mě potěšila jedna věc, že to nové vedení jaksi připravilo základní kroky, jak udělat tu fakultu transparentní. My jsme se dohadovali i na tom pátečním zasedání, že bychom chtěli, aby ty kontrolní mechanismy, to znamená to, co se dělo předtím, aby převážně řešila komise nebo v zásadě řešila komise, kterou najmenuje rektor z lidí mimo fakultu, kromě pana doktora Bezoušky, aby tam byl teda zástupce právníků a on je ten, který teda vlastně poukázal na ten plagiát, takže já bych byla s tím vedením prozatímním z toho, co oni udělali, tak jako bych byla docela spokojená ...

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Takže on je favorit podle vás, Jiří Pospíšil, nebo měl by být?

Vladimíra DVOŘÁKOVÁ, předsedkyně akreditační komise, politoložka Vysoké školy ekonomické, profesorka:
Já nevím, jak je favoritem pro akademickou obec ...

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Akademický senát.

Vladimíra DVOŘÁKOVÁ, předsedkyně akreditační komise, politoložka Vysoké školy ekonomické, profesorka:
To prostě já nedokáži ...

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Ale pro vás, kdybyste vy o tom rozhodovala, jako že o tom nerozhodujete ...

Vladimíra DVOŘÁKOVÁ, předsedkyně akreditační komise, politoložka Vysoké školy ekonomické, profesorka:
Takhle, já chci říct jednu věc, já přijmu jakéhokoliv děkana a budeme jednat s jakýmkoliv ...

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
I pana Hrádelu?

Vladimíra DVOŘÁKOVÁ, předsedkyně akreditační komise, politoložka Vysoké školy ekonomické, profesorka:
Samozřejmě, jakýmkoliv děkanem, který akademický senát zvolí a bude záležet, jaké kroky ten akademický ..., jako ten, ten děkan udělá a připraví, já jsem jenom na tu otázku, že tedy, jak jsme byli zatím spokojeni, tak jsme konstatovali, že ty návrhy, které přišly od tohoto vedení, byly, řekněme, pro nás dosti přesvědčivé, že by to mělo udělat tu fakultu transparentní.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Ani by vám nevadilo, že Jiří Pospíšil je aktivní politik, protože to mu například vyčítají sociální demokraté, že děkan by neměl být aktivní politik.

Vladimíra DVOŘÁKOVÁ, předsedkyně akreditační komise, politoložka Vysoké školy ekonomické, profesorka:
Já myslím, že tohle to není zase ..., já jsem zažila rektory, kteří byli aktivními politiky, ale tady já bych chtěla zdůraznit jednu věc, od počátku právě bylo rozhodnuto, že to řešení, jaké práce třeba nebyly kvalitní, rychlostudenti, kde se objevují jména politiků, my jsme i po dohodě právě s panem prozatímním děkanem, ale i pro budoucnost si myslím, že je to dobrý, přesunuli na tu univerzitu a chceme, aby to udělala univerzita, aby nikdo nemohl tvrdit, že třeba, pokud bude zvolen pan poslanec Pospíšil, nebo někdo jiný, to je jedno, že může ovlivňovat ty kontrolní mechanismy, tohle bylo od počátku dáno, že pan Pospíšil má utvořit transparentní pravidla nebo ten nový děkan, který přijde, dořešit transparentní pravidla, aby se nemohla již obcházet, ale to řešení vlastně, co se dělo předtím, analýza těch prací, hledání plagiátů, podvodů a podobně, nebude mít ten nový děkan s tím nic do činění, protože by to měla dělat komise, aspoň takto teda to bylo dohodnuto. Mě jenom mrzí, že ta komise do této chvíle, pokud vím, není najmenovaná.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Důležitá věc, vy už jste to zmínila, rozhoduje akademický senát o tom, kdo bude, kdo bude novým děkanem, ovšem ten akademický senát, to je ten stejný akademický senát, který tam byl i za toho starého vedení a například šéfem akademického senátu je Daniel Telecký, který je označován jako velký příznivec Milana Kindla, ostatně byl s ním i třeba na tiskové konferenci, kterou Milan Kindl měl, není podle vás lepší prvně rozpustit akademický senát, zvolit do něj lidi, kteří s tím starým vedením nemají nic společného a potom teprve volit děkana?

Vladimíra DVOŘÁKOVÁ, předsedkyně akreditační komise, politoložka Vysoké školy ekonomické, profesorka:
Tam by musela být otázka, kdo ho rozpustí, tam musí být jistá pravidla, ten senát se může /nesrozumitelné/ rozpustit, ale nedokážu si představit, že by ...

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Že by to udělali.

Vladimíra DVOŘÁKOVÁ, předsedkyně akreditační komise, politoložka Vysoké školy ekonomické, profesorka:
... někdo, nebo že by prostě, mám pocit, že tam neexistují mechanismy, které by umožnily vlastně ten senát rozpustit a já nemám ráda účelové věci, prostě tam je akademický senát, osobně si myslím, že akademický senát velmi selhal z hlediska kontrolních mechanismů, které má plnit, ale ta studentská sekce, řekněme, nebyla, byla potom už aktivnější, aspoň v tom posledním období, ale v této chvíli já to vidím prostě tak, ten akademický senát existuje, prostě bude, bude volit nové vedení a má na sobě velkou odpovědnost ...

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
A nemůže to být právě tento ...

Vladimíra DVOŘÁKOVÁ, předsedkyně akreditační komise, politoložka Vysoké školy ekonomické, profesorka:
... prostě pokud, pokud tedy se rozhodne, že nebude volit vedení, které by bylo reformní, anebo nikoho nezvolí, tak jako ponese tento senát odpovědnost za to, co bude dále.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
A nemůže právě tento třeba akademický senát nějak záměrně blokovat tu volbu, že třeba se nezvolí nikdo a podobně, nehrozí to?

Vladimíra DVOŘÁKOVÁ, předsedkyně akreditační komise, politoložka Vysoké školy ekonomické, profesorka:
Jako ten akademický senát může udělat cokoliv, popravdě řečeno, je to ..., ale je to prostě jako jakýmsi způsobem, že v demokracii nebo v demokratickém systému, nebo v tomto přece nemůže nikdo, nebo já aspoň nevím o proceduře, která by mohla říci, že ten akademický senát má být zrušen, nebo, nebo nemá pravomoci, tam prostě jedině, že by ti lidé teda dále už nebyli v pracovním poměru, tak by nemohli být členy akademické obce a je to prostě spíš jenom nátlak u akademické obce, aby na ty jednotlivé senátory apelovali ve smyslu, jaké řešení si ta akademická obec představuje.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Akademický senát nekritizujete jenom vy, i dnes ho podrobila ostré kritice přímo v budově Právnické fakulty v Plzni ministryně školství, paní Kopicová, ovšem otázka je, protože ona například také uvedla, že i studenti měli být radikálnější a tak dál, ovšem neměl spíš tohle všechno pohlídat rektor Západočeské univerzity a nemohl on o tom všem vědět, nějakým způsobem krýt a není on přímo za to zodpovědný podle vás?

Vladimíra DVOŘÁKOVÁ, předsedkyně akreditační komise, politoložka Vysoké školy ekonomické, profesorka:
Já si myslím, že tohle to úplně se tak jednoznačně říci nedá, prostě akademický senát odráží akademickou obec, a to je fakulta. Ta navolila určitý typ akademického senátu, který má být vlastně i určitým kontrolním orgánem ve vztahu k děkanovi. U pana rektora a tam prostě skutečně podle mě ty kontrolní mechanismy nebyly, my jsme kladli i otázky a já mám teda, budu si dělat analýzu ze zápisů jednání akademického senátu a nechci to předjímat, my, když jsme jednali, tak jsme kladli i kontrolní otázky ve smyslu, jak třeba akademický senát, jestli nějak reagoval, ptal se vedení poté, co byla ta negativní zpráva, nikoliv pozitivní, jak říká pan Kindl, zveřejněna. Tam prostě skutečně mám pocit, že ta pasivita nebo to kontrolní řízení jako jakýmsi způsobem selhalo, ale u rektora, já jsem s rektorem několikrát hovořila, protože my jsme vnímali tu situaci jako velmi vážnou, hovořila jsem s ním i v červnu tohoto roku, když jsme vypisovali vlastně znovu to hodnocení, osobně on nemá možnost také ani ovlivnit, odvolat akademický senát, on ve svý podstatě, kdyby odvolal v té době třeba i to vedení, já bych se musela podívat přesně, jak je to s vnitřními předpisy, ale tak ten akademický senát prostě za tím vedením stál. Na druhou stranu on mohl začít vyžadovat a tlačit, jako vlastně povzbudit, řekněme, i tu akademickou obec v těch jejích aktivitách, protože tam už byla celá řada lidí, profesorů, kteří říkali: "Proč nemáme kolegium děkana?" Já si nedokážu představit, že prostě by děkan nesvolával kolegium děkana, se kterým se radí ...

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Že toto mohla být, toto mohla být podle vás chyba i toho rektora, ovšem nikoliv tak velká chyba ...

Vladimíra DVOŘÁKOVÁ, předsedkyně akreditační komise, politoložka Vysoké školy ekonomické, profesorka:
Myslím si, že rektor měl ...

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
... že by měl být odvolán rektor, nebo že by tam už neměl pan Průša být.

Vladimíra DVOŘÁKOVÁ, předsedkyně akreditační komise, politoložka Vysoké školy ekonomické, profesorka:
Já si myslím, že tam se musí potom zjistit, co asi bylo přesně, nebo ne, myslím si, že jeho role rozhodně měla být aktivnější a hlavně já mám pocit teďko, od pátku já čekám, kdy bude jmenována skutečná komise na to, aby procházela ty práce, tak jak bylo v pátek dohodnuto a popravdě řečeno, nemůžu do této chvíle pochopit, proč ta komise nebyla vytvořena, pokud nebyla dneska vytvořena ...

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
A čí to je chyba, čí to je chyba podle vás?

Vladimíra DVOŘÁKOVÁ, předsedkyně akreditační komise, politoložka Vysoké školy ekonomické, profesorka:
My jsme požádali pana rektora, ať to najmenuje, tuto komisi, požádali jsme ho, aby ta komise byla tvořena zástupci akademického senátu a univerzity, nikoliv fakulty, aby tam byli lidi z okruhu kolegia rektora, to znamená, aby se eliminoval vliv ...

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Takže myslíte, že záměrně on to zdržuje?

Vladimíra DVOŘÁKOVÁ, předsedkyně akreditační komise, politoložka Vysoké školy ekonomické, profesorka:
Já nevím, já prostě tomu nerozumím, mně by přišlo velmi žádoucí, aby ta komise ještě před tou volbou vlastně toho děkana ...

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
To už nestihnou.

Vladimíra DVOŘÁKOVÁ, předsedkyně akreditační komise, politoložka Vysoké školy ekonomické, profesorka:
... aby nějakým způsobem fungovala, já nevím, jako někdo říkal, že zítra bude něco vyhlašovat pan, pan rektor, ale prostě to hodnocení těch prací, tady prošlo jakési vytřídění první, se udělalo, to se udělalo v neděli, administrativní s tím, že na tyhle a tyhle, tolik a tolik prací je nutné se podívat důkladněji, u těchhle těch to bylo jasný, od počátku jsme tvrdili, že to hodnocení musí dělat nezávislá komise, pro níž personál administrativní bude pouze servisním, to, pokud to nebude dělat takováhle komise, tak já nevěřím, že se podaří to skutečně udělat objektivně tak, jak to má být. My jsme stanovili i určitá kritéria výběru prací, postupy prací, doporučili metodiku, která by se upřesnila potom s ministerstvem, s akreditační komisí a s tou najmenovanou skupinou. Uplynul týden a jako tedy, pokud dneska nedošlo, nevím, nedošlo k tomuto jmenování a vlastně nic se nedělo a tohle to já vidím už jako opravdu výrazné selhání.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Profesorka Vladimíra Dvořáková je ve Dvaceti minutách Radiožurnálu. Stojí si za svými výroky o mafiánských praktikách v Plzni? Dozvíme se právě teď. Vy jste řekla jako velké selhání, že to vidíte, tak já ještě tu doplňující otázku musím položit ještě jednou, to znamená, je to tak velké selhání pana rektora, pokud nejmenoval ještě tu komisi, že by měl odejít, ano, nebo ne, paní, paní profesorko, prosím jedním slovem.

Vladimíra DVOŘÁKOVÁ, předsedkyně akreditační komise, politoložka Vysoké školy ekonomické, profesorka:
Akreditační komise do tohoto nemluví.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Takže neřeknete ani svůj osobní postoj ...

Vladimíra DVOŘÁKOVÁ, předsedkyně akreditační komise, politoložka Vysoké školy ekonomické, profesorka:
Já nemůžu, já nemůžu vystupovat, ani nemám právo pana rektora odvolávat, já nevím, co ho vedlo, jaké byly důvody. Říkám, pro mě to je věc, která je hodně důležitá a považuji ji za naprosto podstatnou, aby se to stalo.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Paní profesorko, my už jsme zmínily jméno šéfa akademického senátu fakulty Daniela Teleckého, ten na vás tento týden podal žalobu a trestní oznámení, chce po vás omluvu a 100 tisíc korun kvůli vašemu výroku o mafiánských praktikách na fakultě, obáváte se, že můžete tento spor s ním prohrát?

Vladimíra DVOŘÁKOVÁ, předsedkyně akreditační komise, politoložka Vysoké školy ekonomické, profesorka:
Já to neřeším. Já se přiznám, že to neřeším, já jsem čekala, že bude trestní oznámení, /nesrozumitelné/ žaloba a já čekám, že přijdou další, je to naprosto běžný, já jsem politolog, dělali jsme rizika jako, dělali jsme problematiku korupce, dělali jsme problematiku vytváření takových těch sítí a vzájemných vazeb, v momentě, kdy někdo na toto upozorní a začne to odhalovat, tak následuje reakce protistrany, žaloba je první věc, protože má vlastně v očích normálních lidí toho člověka znehodnotit, když je někdo žalován, tak určitě asi něco provedl, další věc je dehonestace té osoby, mě už studenti upozornili, že někde jako říkali, že slyšeli od nějakých jako jinde: "Ta Dvořáková, vždyť ta vlastně jako nic nenapsala, neumí a nikdo ji neuznává," půjde atak proti akreditační komisi, už se to objevilo několikrát, vlastně snaha znedůvěryhodnit akreditační komisi, nejhumornější je vždycky, jak to, že jsme začali tak pozdě, před 2 lety, když přece všichni věděli, že v Plzni je problém, moje otázka je, že když to všichni věděli, tak proč to nikdo nikde neohlásil ...

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Takže ty výroky o mafiánských praktikách byste řekla znovu a stejně?

Vladimíra DVOŘÁKOVÁ, předsedkyně akreditační komise, politoložka Vysoké školy ekonomické, profesorka:
Já si dokonce nejsem jistá, jestli já jsem je řekla, jako jestli jsem řekla mafiánský, já jsem řekla, že tam byla vytvářena vlivová síť, lidově tomu asi se tady v této zemi říká mafie, mafie původně působí ze Sicílie a má tento původ, tak to si myslím, že Siciliáni tady nejsou, ale je to o vytváření vlivových sítí, který prostě měly vytvořit určitou strukturu, která v napojení k možnostem, jak, kde ti lidé mohli ovlivňovat, ať arbitrážemi, právními posudky a tak dále, tak představovala bezpečnostní riziko. Tohle to jsem řekla a do této chvíle na tomto trvám a ubezpečuju se tím čím dál více, čím jsem se dívala teďko znova na nějaký ty modely, jak se ty sítě vytvářejí a tak dále, z hlediska odborného, politologického, ta Plzeň je skoro vzorovým příkladem.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Těch zhruba 5 týdnů, co je ta kauza právnické fakulty na titulních stránkách novin, setkala jste se, paní profesorko, s výhrůžkami?

Vladimíra DVOŘÁKOVÁ, předsedkyně akreditační komise, politoložka Vysoké školy ekonomické, profesorka:
Mně se moc o tom nechce, nechce hovořit ...

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Setkala, nebo ne?

Vladimíra DVOŘÁKOVÁ, předsedkyně akreditační komise, politoložka Vysoké školy ekonomické, profesorka:
... přímý, přímý výhrůžky, jako že by vám někdo poslal to, co se tady dělo třeba při volbě prezidenta, tak to, to mi nepřišlo nic takového, tam je spíš podivný ...

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Žádná kulka tedy nepřišla.

Vladimíra DVOŘÁKOVÁ, předsedkyně akreditační komise, politoložka Vysoké školy ekonomické, profesorka:
Ano, takovéhle, takovéhle věci ne, mně někdo vysvětlil, že se propíchávají ty pneumatiky ..., já jsem zase jako pak říkala, já nemám auto, tak to nemají, to vlastně nemůžu posoudit, spíše jsou to věci, že já dostávám celou řadu informací, kdy lidé se na mě obracejí, někteří prostě najednou mají pocit, že bych mohla vyřešit jejich problém a já opravdu nejsem detektivní kancelář, někteří mi posílají nějaké materiály, které se dotýkají vlastně aktivit, které jsou spjaty s tou fakultou, to bych chtěla říci, že teda okamžitě rozesílám ještě na další zálohované skupiny a nenechávám si, to je spíš bezpečnostní opatření, nenechávám si jedinou informaci, která by byla pouze, pouze pro mě. A někdy jsou to ošklivé emaily, to se, to se prostě stává, ale to se mi stávalo i po některých mých komentářích politických, takže to tak neberu, setkávám se s obrovskou podporou, to je jiná věc, která je pro mě překvapivá, ale spousta lidí prostě mi píše, že mi fandí, že mi drží palce a že, že prostě jako chtějí, aby se to vyřešilo.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Ochranku nemáte?

Vladimíra DVOŘÁKOVÁ, předsedkyně akreditační komise, politoložka Vysoké školy ekonomické, profesorka:
Nemám.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Nechcete?

Vladimíra DVOŘÁKOVÁ, předsedkyně akreditační komise, politoložka Vysoké školy ekonomické, profesorka:
Já jsem o ni nežádala, nevidím důvod.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Byla vám nabídnuta?

Vladimíra DVOŘÁKOVÁ, předsedkyně akreditační komise, politoložka Vysoké školy ekonomické, profesorka:
Takhle, mně se ..., v jistým momentě já jsem se ptala, protože jak mi začaly chodit korespondence a někdo mi posílal jako to, že posílá něco doporučeně, tak vzhledem k tomu, že já si to nevyzvedávám a vyzvedávají to jiní lidé, tyto věci, tak já jsem se ptala, jestli je možný někde, aby na to někdo jenom tak okem pohlédl, jestli tam nemůže být něco, protože bych zase dost nerada, aby někdo byl zraněn a tam spíš nemyslím jako otázku mafie, ale spíš, jak je to medializovaný, tak zase jako odborník vím, že velice často lidi třeba, který nejsou úplně v pořádku, řekněme, duševně, tak mohou tohoto využít a stylizovat se do něčeho, ne, že bych to očekávala jako od lidí, kteří jsou spjati s fakultou.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Profesorka Vladimíra Dvořáková byla hostem Dvaceti minut Radiožurnálu, díky za to, na shledanou.

Vladimíra DVOŘÁKOVÁ, předsedkyně akreditační komise, politoložka Vysoké školy ekonomické, profesorka:
Na shledanou.

Helena ŠULCOVÁ, moderátorka:
Za chvilku další zprávy Radiožurnálu. Helena Šulcová přeje hezký zbytek dne.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je NEWTON Media, s.r.o. Texty neprocházejí korekturou.